Compensatie van de transitie­vergoe­ding: 5x vraag en antwoord

Sinds 1 april 2020 kunnen werkgevers een aanvraag indienen bij het UWV voor compensatie van de transitievergoeding van zieke ex-werknemers. Wat is de hoogte ervan en kom je ervoor in aanmerking? In deze blog krijg je antwoord op 5 vragen.

5x vraag en antwoord

De 5 vragen zijn:

 1. Wat houdt de regeling Compensatie transitievergoeding in?
 2. Wat zijn de voorwaarden om compensatie te ontvangen?
 3. Hoe hoog is het compensatiebedrag?
 4. Tot wanneer kun je compensatie aanvragen?
 5. Wat zijn de beslis- en betalingstermijnen van het UWV?

1. Wat houdt de regeling Compensatie transitievergoeding in?

De regeling Compensatie transitievergoeding bepaalt dat er compensatie van de transitievergoeding wordt verstrekt als een arbeidsovereenkomst door langdurige arbeidsongeschiktheid van een werknemer wordt beëindigd en je als werkgever:

 • een transitievergoeding betaalt na opzegging of ontbinding van de arbeidsovereenkomst of na het niet verlengen van een tijdelijke arbeidsovereenkomst;
 • een vergoeding betaalt op grond van een tussen jou en de werknemer gesloten beëindigingsovereenkomst.

Deze transitievergoedingen komen in aanmerking

De compensatieregeling geldt voor transitievergoedingen die je op of na 1 juli 2015 hebt betaald bij ontslag van:

 • werknemers die langer dan 104 weken (2 jaar) ziek zijn.

Let op: als het einde van de 2 jaar ziekte vóór 1 juli 2015 lag, kom je niet voor de compensatieregeling in aanmerking.

Juliëtte Röben
Juliëtte Röben Senior jurist arbeidsrecht

2. Wat zijn de voorwaarden om compensatie te ontvangen?

Om te beoordelen of je recht hebt op compensatie en wat de hoogte daarvan is, moet het UWV in ieder geval kunnen vaststellen:

 • dat sprake was van een arbeidsovereenkomst en de duur ervan;
 • dat de werknemer ziek uit dienst is gegaan;
 • dat de transitievergoeding is betaald;
 • hoe de berekening van de transitievergoeding heeft plaatsgevonden;
 • hoe hoog de kosten van de loondoorbetaling tijdens ziekte waren.

Op de website van het UWV staat verder uitgewerkt welke bewijsstukken je, naast het aanvraagformulier, moet aanleveren. De aanvraag zelf dien je in door middel van eHerkenning.

3. Hoe hoog is het compensatiebedrag?

Het UWV verstrekt een compensatiebedrag dat niet hoger is dan de wettelijk verschuldigde en door de werkgever betaalde transitievergoeding. Je moet de transitievergoeding dus eerst aan de werknemer betalen. Na de betaling kun je compensatie aanvragen bij het UWV.

Berekening wettelijke transitievergoeding

Voor de berekening van de hoogte van de transitievergoeding kun je aansluiting zoeken bij de regeling Loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en transitievergoeding. Hierin is onder meer bepaald welke looncomponenten je in de berekening van het maandinkomen mee kunt nemen voor het berekenen van de wettelijke transitievergoeding. Heb je hulp nodig bij het berekenen van de wettelijke transitievergoeding? Neem dan contact met ons op.

Geen compensatie over dienstjaren na 2 jaar ziekte

Je ontvangt als werkgever alleen compensatie over de transitievergoeding die jouw werknemer heeft opgebouwd vanaf het begin van het dienstverband tot het moment dat de werknemer 2 jaar ziek is.

Dit betekent dat als de arbeidsovereenkomst na 2 jaar ziekte doorloopt dit niet door het UWV wordt gecompenseerd. Ondanks dat jouw werknemer ook in deze periode transitievergoeding opbouwt. Een arbeidsovereenkomst kan doorlopen bij:

 • een verlengde loondoorbetalingsverplichting (als gevolg van een loonsanctie);
 • als het dienstverband ‘slapend’ wordt gehouden.

4. Tot wanneer kun je compensatie aanvragen?

Tot wanneer je compensatie bij het UWV kunt aanvragen, is afhankelijk van de datum waarop je de transitievergoeding hebt betaald aan jouw werknemer.

 1. Als je de transitievergoeding hebt betaald voor 1 april 2020, kun je de aanvraag indienen tot 1 oktober 2020.
 2. Heb je de transitievergoeding betaald op of na 1 april 2020? Dan moet je de aanvraag uiterlijk binnen 6 maanden na de betaling van de transitievergoeding indienen.
 3. Heb je de transitievergoeding in termijnen betaald? Dan moet je de aanvraag binnen 6 maanden na betaling van de laatste termijn indienen.

Let op: bij betaling in termijnen ben je als werkgever wettelijke rente verschuldigd. De wettelijke rente komt niet in aanmerking voor de compensatieregeling.

Dien je de aanvraag voor compensatie na bovenstaande data in, dan wordt jouw aanvraag afgewezen.

5. Wat zijn de beslis- en betalingstermijnen van het UWV?

De termijn waarbinnen het UWV een beslissing neemt over jouw aanvraag, is afhankelijk van de einddatum van het opzegverbod (de 2 jaar ziekte) van jouw werknemer.

Wil je meer weten over de compensatie van de transitievergoeding? Neem gerust contact met ons op.