Due diligence

Wilt u een bedrijf kopen? Dan wilt u zeker weten dat de cijfers kloppen. Het is daarom aan te raden om een due diligence-onderzoek te laten verrichten. Een due diligence-onderzoek geeft een goed beeld van een onderneming en voorkomt onaangename verrassingen achteraf.

Als u uw bedrijf gaat verkopen, eist de koper in veel gevallen dat een due diligence-onderzoek plaatsvindt. Afhankelijk van de afspraken tussen koper en verkoper wordt de diepgang van het onderzoek bepaald.

De adviseurs van de Jong & Laan begeleiden u graag in dit traject waarbij zij zorgdragen voor een juiste monitoring van het onderzoek middels een digitale dataroom.

Wanneer een due diligence

Naast de aan- of verkoop van een bedrijf kunnen onder meer fusies, joint ventures, grote investeringen of een faillissement redenen zijn voor due diligence.

Due diligence koper

In een multidisciplinair team van onder andere accountants, fiscalisten, pensioen- en personeelsadviseurs voeren wij een uitgebreide analyse uit van alle aspecten van de onderneming. U bepaalt welke aspecten tijdens een due diligence worden onderzocht.

Daarbij geldt een (pro-actieve) informatieplicht vanuit de verkoper en onderzoeksplicht vanuit de koper. Tijdens een due diligence onderzoek worden bijvoorbeeld de volgende deelgebieden onderzocht:

  • Financiële aspecten
  • Fiscale aspecten,
  • Pensioenaspecten
  • (Arbeids)juridische aspecten

Het due diligence richt zich op het vaststellen van de juistheid van de ontvangen informatie en brengt de kansen en risico’s van de onderneming in kaart. We analyseren en beoordelen de verstrekte informatie en maken een inschatting van de risico’s met betrekking tot de overname.

De bevindingen van het onderzoek kunnen aanleiding geven om opnieuw met de verkoper in onderhandeling te treden over prijs en overige condities zoals garanties en vrijwaringen.

Voordelen due diligence

Bij een due diligence-onderzoek kijken we naar de feitelijke cijfers en leggen we bijvoorbeeld de financiële, fiscale en juridische aspecten van een onderneming onder de loep.

Het onderzoek brengt in kaart wat u overneemt tegen welke voorwaarden, waar groeimogelijkheden zitten en hoe u eventuele risico's kunt beperken en voorkomen. Zo voorkomt u verrassingen achteraf.

Een due diligence-onderzoek heeft de volgende voordelen:

  • De juistheid van de door de verkoper gepresenteerde informatie wordt getoetst en risico’s worden in kaart gebracht.
  • De sterke en zwakke kanten van het bedrijf staan in het due diligence-rapport  beschreven.
  • Het wordt duidelijk of informatie door de verkoper achterwege is gelaten die relevant is voor de oordeelsvorming om wel of geen overname te doen.
  • Ook wordt aangegeven wat de verbeterpunten kunnen zijn als u het bedrijf eenmaal hebt overgenomen.
  • De uitkomsten van het onderzoek zijn een goed uitgangspunt tijdens de onderhandelingen.

Vrijblijvend met ons in gesprek?

Denkt u na over een bedrijfsverkoop of -overname? Of heeft u vragen over het due diligence onderzoek? Twijfel niet langer, vraag gerust een vrijblijvend gesprek aan.

Onze Corporate finance adviseurs staan klaar voor belangrijke mijlpalen in uw ondernemersbestaan. Van fusies en aankopen tot het verkopen van bedrijven. Maar ook als het even wat minder met uw onderneming gaat. Dit zijn vaak complexe processen, waarbij zowel juridische, fiscale, bedrijfsmatige als emotionele facetten een rol spelen. Dan is het prettig is om een persoonlijke en professionele adviseur aan uw zijde te hebben.

Top 3 Corporate Finance MT1000

Onze adviseurs