Herstructurering of overdracht? Vergeet het personeel niet!

Bij het herstructureren of overdragen van een onderneming blijft vaak het personele aspect onderbelicht. Zo zijn er ook allerlei gevolgen voor de loonheffingen. In deze blog wijzen we op 7 punten waar je rekening mee moet houden!

7 aandachtspunten

Adviseren over het herstructureren of overdragen van een onderneming behoort tot onze dagelijkse werkzaamheden. Denk aan:

  • de omzetting van een eenmanszaak in een B.V.;
  • een overdracht (al dan niet aan een derde) in de vorm van een activa/passiva-transactie;
  • een fusie of splitsing.

Zo’n overdracht of overgang heeft gevolgen voor IB en Vpb, maar mogelijk ook voor btw, overdrachtsbelasting en schenk-/erfbelasting. Om fiscale schade te beperken, bestaan er allerlei faciliteiten waar we maximaal een beroep op doen.

Onderbelicht blijft vaak dat de overgang van personeel door een herstructurering of overdracht, ook allerlei gevolgen kan hebben voor de loonheffingen. Wij wijzen je in deze blog graag op de volgende 7 punten:  

1. Werkkostenregeling

De vrije ruimte van de WKR wordt gebaseerd op de fiscale loonsom. Een overgang van personeel in de loop van een jaar, kan invloed hebben op de hoogte van de loonsom en dus op de omvang van de vrije ruimte. Omdat de kosten vaak niet gelijk over het jaar verdeeld zijn, is het mogelijk dat de vrije ruimte wordt overschreden of dat die juist onbenut blijft. Dit speelt ook bij inbreng van een eenmanszaak of van vof-aandelen in een B.V.; de vrije ruimte van de eenmanszaak of vof gaat niet mee naar de B.V..
 

2. WBSO

Voor loonkosten die gemoeid zijn met speur- en ontwikkelingswerk (S&O) kan een tegemoetkoming worden verkregen, in de vorm van een vermindering van de af te dragen loonheffing. De vereiste S&O-verklaring wordt afgegeven voor het aantal uur dat werknemers naar verwachting in een bepaalde periode besteden aan S&O.

Een overgang in de loop van het jaar kan tot gevolg hebben dat het aantal uur door de overdragende werkgever niet wordt gerealiseerd. Het is echter mogelijk om de S&O-verklaring in een aantal situaties en onder voorwaarden over te dragen aan de overnemende werkgever. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

3. Lage-inkomensvoordeel (LIV)

Een werkgever heeft onder voorwaarden recht op LIV (maximaal € 2.000 per werknemer) als een werknemer tenminste 1.248 verloonde uren per jaar realiseert. De verloonde uren bij de overdragende werkgever gaan niet mee naar de overnemende werkgever en tellen dus niet mee voor de overnemende werkgever. Een overdracht van een onderneming in de loop van een jaar kan tot gevolg hebben dat er geen recht op LIV bestaat.
 

4. Loonkostenvoordeel (LKV)

Het loonkostenvoordeel (de vroegere premiekorting) is gebonden aan de werkgever. Bij overgang van personeel gaat het LKV niet mee en vervalt.

5. 30%-regeling

Vergoedingen en verstrekkingen aan extraterritoriale werknemers kunnen tot 30% van het loon en de extraterritoriale kosten, onbelast verstrekt worden.


Het benutten van de 30%-regeling gaat verloren als de werknemer overgaat naar een andere werkgever. De rechten voor de resterende looptijd (maximaal 5 jaar, tenzij overgangsrecht) kunnen echter op verzoek van de werknemer en de nieuwe werkgever en onder voorwaarden worden voortgezet. Zo’n verzoek moet wel tijdig (binnen vier maanden) ingediend worden.

 

6. Eigenrisicodragerschap

Het eigenrisicodragerschap voor de WGA of ZW gaat niet automatisch over op de overnemer in geval van een overgang of overdracht van een onderneming. Als een overnemer eigenrisicodrager wil worden, moet hij dat (tijdig) opnieuw aanvragen.

7. Gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk)

Een overgang van een onderneming leidt ertoe dat de Belastingdienst de premie Whk opnieuw vaststelt. Vanaf wanneer de nieuwe premie geldt, is afhankelijk van:

  • per wanneer de overgang plaatsvindt;
  • of er sprake is van een partiele of gedeeltelijke overgang;
  • of de overnemer een nieuwe werkgever is.


Een overdracht of overgang van personeel kan uiteraard ook gevolgen hebben voor de cao, arbeidsvoorwaarden en pensioen. Zorg er dus voor dat de overgang van personeel en de gevolgen daarvan deel uit maken van de overwegingen voor een herstructurering of overdracht.

Heb je vragen over dit onderwerp? Neem gerust contact met ons op. 

 

Gerelateerd

Controleer de Whk-beschikking en bespaar mogelijk duizenden euro’s

Als werkgever betaalt u premie voor de Werkhervattingkas (Whk). Controleer deze beschikking goed. Dit heeft meerdere ondernemers tussen de € 20.000 en € 50.000 bespaard! Lees in deze blog waar u op moet letten.

Door Bas van de Kant
Lees blog
Geen reacties
Plaats je reactie

Reageer op:

Annuleren