Be­drijfs­o­ver­dracht of her­struc­tu­re­ring: 7 gevolgen voor de loon­hef­fing­en

Bij het herstructureren of overdragen van een onderneming blijft vaak het personele aspect onderbelicht. Zo zijn er ook allerlei gevolgen voor de loonheffingen. In deze blog wijzen we op 7 punten waar je rekening mee moet houden!

7 gevolgen

Zet jij je organisatie over van een eenmanszaak in een bv? Ben je bezig met een overdracht (al dan niet aan een derde)? Of zit je middenin een fusie of splitsing? Dan heeft dat gevolgen voor de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting, maar mogelijk ook voor btw, overdrachts-, schenk- en erfbelasting. Om fiscale schade te beperken, bestaan er allerlei faciliteiten waar we maximaal een beroep op doen.

Onderbelicht blijft vaak dat de overgang van personeel door een herstructurering of overdracht, ook allerlei gevolgen kan hebben voor de loonheffingen. Wij wijzen je in deze blog graag op de volgende 7 punten: 

Leonie Pongers
Leonie Pongers Specialist loonheffingen
Specialist op het gebied van loonheffingen
Loonheffingen, het leukste wat er is! Samen met mijn team kijk ik met klanten mee hoe zij kosten kunnen besparen bij het belonen van personeel. Ook het geven van presentaties op mijn vakgebied, zowel intern als extern, geeft mij veel energie. Het contact met klanten & collega’s om (internationale) vraagstukken op te lossen is mijn grootste drive!
Neem contact op

1. Werkkostenregeling

De vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) wordt gebaseerd op de fiscale loonsom. Een overgang van personeel in de loop van een jaar, kan invloed hebben op de hoogte van de loonsom en dus op de omvang van de vrije ruimte.

Omdat de kosten vaak niet gelijk over het jaar verdeeld zijn, is het mogelijk dat de vrije ruimte wordt overschreden of dat die juist onbenut blijft. Dit speelt ook bij inbreng van een eenmanszaak of van vof-aandelen in een bv; de vrije ruimte van de eenmanszaak of vof gaat niet mee naar de bv.

Zo haal je het maximale uit de WKR

De juiste toepassing van de werkkostenregeling levert je voordelen op! Maar hoe pak je dit aan? Wij leggen je in deze whitepaper uit hoe jij het maximale uit de werkkostenregeling haalt.

2. WBSO

Voor loonkosten die gemoeid zijn met speur- en ontwikkelingswerk (S&O) kan een tegemoetkoming worden verkregen, in de vorm van een vermindering van de af te dragen loonheffing (WBSO). De vereiste S&O-verklaring wordt afgegeven voor het aantal uur dat werknemers naar verwachting in een bepaalde periode besteden aan S&O.

Een overgang in de loop van het jaar kan tot gevolg hebben dat het aantal uur door de overdragende werkgever niet wordt gerealiseerd. Het is echter mogelijk om de S&O-verklaring in een aantal situaties en onder voorwaarden over te dragen aan de overnemende werkgever.

3. Lage-inkomensvoordeel (LIV)

Een werkgever heeft onder voorwaarden recht op lage-inkomensvoordeel (maximaal € 2.000 per werknemer) als een werknemer tenminste 1.248 verloonde uren per jaar realiseert. De verloonde uren bij de overdragende werkgever gaan op dit moment niet mee naar de overnemende werkgever en tellen dus niet mee voor de overnemende werkgever.

Er is echter jurisprudentie waarin is beslist dat de uren wel mee over dienen te gaan naar een overnemende werkgever. Let dus op bij het beoordelen van de (voorlopige) beschikking en maak desnoods bezwaar.

4. Loonkostenvoordeel (LKV)

Het loonkostenvoordeel (de vroegere premiekorting) is gebonden aan de werkgever. Algemeen werd aangenomen dat bij overgang van een onderneming, bijvoorbeeld door een juridische fusie of inbreng van een eenmanszaak in een bv, het LKV op grond van de Wtl verloren gaat.

In mei 2022 heeft het Gerechtshof echter anders beslist. De doelgroepverklaring is naar het oordeel van het Gerechtshof persoonsgebonden en door de overgang van onderneming zou de doelgroepverklaring bij de overnemende werkgever ook geldig moeten zijn.

De Belastingdienst is het hier echter nog niet mee eens en heeft cassatie ingesteld bij de Hoge Raad. Het is nog wachten op het definitieve oordeel. Wij houden je graag op de hoogte in onze nieuwsbrief.

In de tussentijd is ons advies om in de loonaangifte wél het vinkje voor toepassing van de LKV aan te zetten, maar weet dat hierover discussie kan ontstaan. 

5. 30%-regeling

Vergoedingen en verstrekkingen aan extraterritoriale werknemers kunnen tot 30% van het loon en de extraterritoriale kosten, onbelast verstrekt worden.

Het benutten van de 30%-regeling gaat verloren als de werknemer overgaat naar een andere werkgever. De rechten voor de resterende looptijd (maximaal 5 jaar, tenzij overgangsrecht) kunnen echter op verzoek van de werknemer en de nieuwe werkgever en onder voorwaarden worden voortgezet. Zo’n verzoek moet wel tijdig (binnen vier maanden) ingediend worden.

6. Eigenrisicodragerschap

Het eigenrisicodragerschap voor de WGA of ZW gaat niet automatisch over op de overnemer in geval van een overgang of overdracht van een onderneming. Als een overnemer eigenrisicodrager wil worden, moet hij dat (tijdig) opnieuw aanvragen.

7. Gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk)

Een overgang van een onderneming leidt ertoe dat de Belastingdienst de premie Whk opnieuw vaststelt. Vanaf wanneer de nieuwe premie geldt, is afhankelijk van:

  • per wanneer de overgang plaatsvindt;
  • of er sprake is van een partiele of gedeeltelijke overgang;
  • of de overnemer een nieuwe werkgever is.

Een overdracht of overgang van personeel kan uiteraard ook gevolgen hebben voor de cao, arbeidsvoorwaarden en pensioen. Zorg er dus voor dat de overgang van personeel en de gevolgen daarvan deel uit maken van de overwegingen voor een herstructurering of bedrijfsoverdracht.

Vragen?

Heb je vragen over dit onderwerp? Neem gerust contact met ons op of reageer onder deze blog.

Lopen LKV en LIV door bij de overgang van een onderneming?

Algemeen werd aangenomen dat bij overgang van een onderneming, bijvoorbeeld door inbreng van een eenmanszaak in een bv, de rechten op LKV en LIV voor de opvolgende werkgever verloren gingen. Maar is dit wel zo?

Lees meer