Controleer de Whk-beschikking 2022 en bespaar mogelijk duizenden euro’s

Als werkgever betaalt u premie voor de Werkhervattingkas (Whk). Jaarlijks rond 1 december ontvangt u hiervoor een beschikking. In de praktijk blijken er in deze beschikkingen regelmatig fouten te zitten. Omdat de premie over de totale loonsom voor de werknemersverzekeringen wordt betaald, kan een verlaging van de premie al gauw een flinke kostenbesparing opleveren. Controleer deze beschikking daarom goed! Dit heeft voor een aantal van onze klanten geresulteerd in besparingen tussen de € 20.000 en € 50.000! 

Lees hieronder waar u op moet letten bij de controle van de beschikking.

 

Loonsom en schadelast voor de Ziektewet en/of de WGA

Werkgevers met een loonsom in 2020 vanaf € 882.500 worden in 2022 aangemerkt als middelgrote werkgever en betalen een Whk-premie waarvan de hoogte gedeeltelijk afhankelijk is van de eigen veroorzaakte schadelast in 2020. Onder schadelast wordt verstaan: de door het UWV in 2020 aan (ex-)medewerkers van werkgever uitbetaalde uitkeringen volgens de Ziektewet en/of de WGA.

Werkgevers met een loonsom in 2020 vanaf € 3.530.000 worden in 2022 aangemerkt als grote werkgever en betalen een Whk-premie waarvan de hoogte volledig afhankelijk is van de eigen veroorzaakte schadelast. Als de werkgever heeft gekozen voor eigenrisicodragerschap, dan hangt de ontwikkeling van de Whk-premie af van de specifiek gestelde polisvoorwaarden van de herverzekeraar.

Beoordeling schadelast

Een IVA-uitkering wordt niet tot de schadelast gerekend waardoor de Whk-premie wordt verlaagd.

Onze consultants personeel hebben in 2021 met succes voor diverse ondernemers procedures gevoerd om de schadelast omlaag te brengen. In alle gevallen ging het om een WGA-uitkering 80-100% die na een verzoek tot herbeoordeling in bijna alle gevallen is omgezet naar een IVA-uitkering. In sommige gevallen zelfs met terugwerkende kracht tot maximaal 1 jaar. Een IVA-uitkering wordt niet tot de schadelast gerekend waardoor de Whk-premie wordt verlaagd. Dit heeft voor deze klanten geleid tot een totale toekomstige besparing tussen de € 20.000 en € 50.000.

Zelf actie ondernemen voor herbeoordeling

Als er geen wijzigingen worden doorgegeven aan UWV door de ex-werknemer of werkgever, dan vindt er ook geen herbeoordeling door UWV plaats. Met de komst van de WIA zijn de wettelijke herbeoordelingen (de eerste en vijfdejaars herbeoordeling in het kader van de WAO) afgeschaft. Er vindt alleen nog maar een herbeoordeling plaats als de ex-werknemer of de werkgever hiertoe zelf actie onderneemt!

Wanneer herbeoordeling aanvragen voor een IVA-uitkering?

  • Als er geruime tijd is verstreken en de situatie niet is verbeterd. Als er binnen 5 jaar geen herstel optreedt, is er sprake van duurzame arbeidsongeschiktheid en bestaat er mogelijk recht op een IVA-uitkering. In de praktijk is dit de meest voorkomende situatie.
  • Op het moment dat de WGA loongerelateerde uitkering overgaat naar een WGA loonaanvullingsuitkering. In de praktijk wordt er zonder herbeoordeling van de medische situatie een WGA loonaanvullingsuitkering toegekend.
  • Als er sprake is van een ziektebeeld waarvan na toekenning van de WGA 80-100% twijfels bestonden over verbetering van de situatie door bijvoorbeeld het volgen van een behandeling.
  • Als er wijzigingen zijn in de medische situatie van de ex-werknemer.
  • Op expliciet aangeven van de verzekeringsarts van UWV (komt zelden voor).

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met Stephan Belt. Wij helpen u graag verder!

Gerelateerd

Premies ZW en WGA omhoog in 2022

De ZW-premie stijgt volgend jaar gemiddeld van 0,58% naar 0,68% en de WGA-premie van 0,78% naar 0,84%. Maar let op! Dit verschilt per branche...

Door Steven Akse
Lees blog
Geen reacties
Plaats uw reactie

Reageer op:

Annuleren