Lo­pen LKV en LIV door bij over­gang van een on­der­ne­ming?

Algemeen werd aangenomen dat bij overgang van een onderneming, bijvoorbeeld door inbreng van een eenmanszaak in een bv, de rechten op LKV en LIV voor de opvolgende werkgever verloren gingen. Maar is dit wel zo?

LKV & LIV

Neem je als werkgever werknemers in dienst uit doelgroepen die vaak lastig aan het werk komen, dan kun je daarvoor een tegemoetkoming ontvangen, het zogenaamde loonkostenvoordeel (LKV). Het gaat dan onder andere om:

  • oudere werknemers met een uitkering;
  • werknemers met een arbeidsongeschiktheidsuitkering;
  • werknemers met een arbeidsbeperking.

Ook voor het in dienst nemen van werknemers met een laag loon bestaat een tegemoetkoming, het lage-inkomensvoordeel (LIV).

Voorwaarden LKV en LIV

Voor beide tegemoetkomingen gelden, bijna als vanzelfsprekend, voorwaarden. Voor het LKV geldt bijvoorbeeld dat de werknemer in de maand voordat hij in dienst kwam tot één van de doelgroepen behoorde. Voor het LIV is onder andere bepaald dat voor de werknemer tenminste 1248 verloonde uren in de aangifte loonheffingen opgenomen moeten zijn.

Marcel Teunissen
Marcel Teunissen Specialist loonheffingen

Overgang van een onderneming

Algemeen werd aangenomen dat bij overgang van een onderneming, bijvoorbeeld door de overgang van een eenmanszaak naar een vof, door een juridische fusie of door inbreng van een eenmanszaak in een bv, rechten op LKV en LIV voor de opvolgende werkgever verloren gingen.

De gedachte was dat de vof, de door de fusie ontstane vennootschap of de bv (ná een geruisloze inbreng) niet meer voldeden aan de voorwaarden. Dit werd zo ook door de overheid uitgedragen. Maar is dit wel zo?

Op 24 mei 2022 heeft Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (ECLI:NL:GHARL:2022:4251) echter volledig anders geoordeeld!

Wat was er aan de hand?

Een eenmanszaak nam op 1 maart 2018 een werknemer in dienst die op dat moment 61 jaar was en een WW-uitkering ontving. Op 24 april werd een doelgroepverklaring LKV voor oudere werknemers van 56 jaar of ouder aangevraagd. De beschikking werd al op 26 april door UWV afgegeven.

Twee weken later, op 7 mei, werd de eenmanszaak omgezet in een vof, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2018; de onderneming van de eenmanszaak ging hierdoor over naar de vof.

De vraag: heeft de vof recht op LKV?

Wat vond de Belastingdienst?

Die stelde zich op het standpunt dat de werknemer in de maand voorafgaande aan de start van de dienstbetrekking bij de vof, dat was 7 mei 2018, niet een WW-uitkering genoot en dus niet aan de voorwaarden voor LKV werd voldaan. Ook vond hij dat de afgegeven verklaring niet door de vof was aangevraagd en daarom niet (meer) geldig was.

Wat oordeelde het Gerechtshof?

Dat oordeelde compleet anders, namelijk dat het aanvangsmoment van de dienstbetrekking niet is gewijzigd door de rechtsvormwijziging.

Het argument dat de doelgroepverklaring op naam van de vof had moeten staan ging ook van tafel; deze verklaring wordt aangevraagd door de werknemer en is niet alleen geldig voor de oorspronkelijke werkgever. De vof had dus recht op LKV.

Is het hiermee klaar?

Helaas nog niet: de Belastingdienst heeft cassatie ingesteld bij de Hoge Raad. We moeten dus wachten op zijn definitieve oordeel.

Maar de temperatuur begint voor LKV en LIV toch flink aangenamer te worden: recent hebben twee Rechtbanken in vergelijkbare zin beslist dat ná de overgang van een onderneming het recht op LKV en LIV voor de overnemende werkgever doorloopt. Eén situatie zag op een juridische afsplitsing en de andere op de overgang van een vof naar een bv.

Wat betekent dit voor jou?

Heeft jouw onderneming recht op LKV of LIV? Staat jouw onderneming op het punt de rechtsvorm te wijzigen? Bijvoorbeeld door inbreng van eenmanszaak/vof naar bv of door een juridische fusie?

Vraag dan als overnemende werkgever gewoon weer om LKV en/of LIV. Heb je een oude situatie waarin dit niet is gebeurd? Overweeg dan een bezwaar.

Vragen?

Heb je vragen over dit onderwerp, of wil je hulp bij een bezwaar of verzoek om ambtshalve vermindering? Wij kijken graag met je mee. Neem gerust contact op.

Whitepaper LKV: profiteer jij al?

De Wet tegemoetkomingen loondomein bestaat uit drie onderdelen: het lage-inkomensvoordeel (LIV), het jeugd-lage-inkomensvoordeel (jeugd-LIV) en het loonkostenvoordeel (LKV). Wij nemen je hierin mee in deze whitepaper.

Marcel Teunissen
Marcel Teunissen Specialist loonheffingen