Een ideaal proces voor het (ver)kopen van een onderneming

Het verkopen van een bedrijf is een belangrijke stap. Dat geldt net zo goed voor het aankopen. U wilt zekerheid dat u er het beste uithaalt en dat alles goed is geregeld. Ik vertel u in deze blog graag meer over onze werkwijze.

Een ideaal proces voor het (ver)kopen van een onderneming

Het verkopen van een bedrijf is een belangrijke stap. Dat geldt net zo goed voor het aankopen. U wilt zekerheid dat u er het beste uithaalt en dat alles goed is geregeld. Logisch, vinden wij.

De overdracht van een bedrijf is een complex proces dat tijd kost en waarbij essentiële beslissingen genomen moeten worden, zonder de continuïteit van de onderneming te belemmeren. Een gedegen voorbereiding geeft u meer grip op het (onderhandelings)proces, zorgt ervoor dat de doorlooptijd wordt verkort en dat er een optimaal resultaat wordt behaald.

Na vele jaren ervaring in het samenbrengen van partijen, waarderen van ondernemingen, begeleiden van (ver)koopprocessen en het voeren van onderhandelingen, kennen wij de do's en don'ts van het proces voor koop en verkoop van een onderneming. Ik vertel u in deze blog graag meer over onze werkwijze.

De 3 fasen van het (ver)koopproces

Het (ver)koopproces delen we op in 3 hoofdfases:

  1. De voorbereidingsfase;
  2. de actieve (ver)koopfase en;
  3. het afronden van de transactie.

In onderstaand figuur zijn de verschillende fases schematisch weergegeven.

Tekst gaat verder onder afbeelding.

Voorbereidingsfase

Of het nu gaat om de koop of verkoop van een onderneming, een heldere strategie en kennis van de markt zijn essentieel. Bij het kopen van een onderneming leveren brancheonderzoeken veel inzicht op. Het opstellen van kopersprofielen is ook onderdeel van de voorbereiding. Een goede voorbereiding is essentieel voor een optimaal proces en het beste resultaat. Dat geldt ook voor het verkopen van een bedrijf.

Verkoop later

De verkoop van uw onderneming is geen thema waar u dagelijks mee bezig bent, maar het is zinvol om vroeg te beginnen met het plannen van uw eigen exit-strategie. Wilt u bijvoorbeeld over vijf jaar uw onderneming verkopen of overdragen aan uw kinderen, dan loont het om vandaag te beginnen met de voorbereiding.

Als eerst analyseren we hoe de uitgangspositie van uw onderneming is en met een waardebepaling brengen we de waardestuwende factoren in kaart.

Samen schrijven we een businessplan met aandacht voor deze factoren dat resulteert in een optimale verkoopopbrengst of de best passende structuur voor bedrijfsopvolging. Daarbij nemen we ten behoeve van dit proces de fiscale en juridische structuur van de onderneming onder de loep. Zo maken we de onderneming verkoopklaar.

Verkoop nu

Als u een aan- of verkoop overweegt, is het verstandig deskundige begeleiding te zoeken. Zo houdt u zelf de focus op het ondernemen en de dagelijkse gang van zaken.

In de voorbereidingsfase van een bedrijfsverkoop stellen we samen een strategie op waarin we onder andere de specifieke wensen en doelstellingen voor het verkooptraject vastleggen. De waardebepaling geeft inzicht in de waarde van de onderneming en dient als uitgangspunt bij de onderhandelingen. Op basis van deze rapportage realiseren we een te verwachten verkoopopbrengst.

In het informatiememorandum leggen we alle kwalitatieve en kwantitatieve aspecten van de onderneming vast, zodat een potentiële koper zich een goed oordeel kan vormen over de wenselijkheid van een overname. Het opstellen van een adequaat memorandum verkort de doorlooptijd van het traject omdat meerdere partijen tegelijk kunnen worden opgelijnd.

De laatste stap in de voorbereidingsfase is het in kaart brengen van de potentiële kopers. Met behulp van ons netwerk en verschillende databases stellen we een longlist van partijen op. In overleg met de verkoper filteren we deze longlist tot een lijst met partijen die we daadwerkelijk gaan benaderen, de shortlist.

Actieve (ver)koopfase

In de actieve verkoopfase maken we van de hierbovengenoemde longlist, een shortlist met de meest geschikte partijen. Deze partijen benaderen we met een anoniem profiel waarin slechts een aantal kerngegevens zijn opgenomen.

De partijen die een overname overwegen en hun interesse uitspreken aan de hand van het profiel, ontvangen (na ondertekening van een geheimhoudingsverklaring) het informatiememorandum. Na bestudering van het memorandum nodigen we de partijen vervolgens uit voor een kennismakingsgesprek.

Dit proces stroomlijnen we door vooraf aan te geven welke componenten de bieding, naast de prijs, minimaal moet bevatten.

Met de geschikte kandidaten nemen we contact op en we verzoeken ze om een indicatief bod uit te brengen. Dit proces stroomlijnen we door vooraf aan te geven welke componenten de bieding, naast de prijs, minimaal moet bevatten. Op basis van de biedingen selecteren we partijen waarmee we  vervolgens de onderhandelingen voeren.

Wij stellen samen met de verkoper de onderhandelingsstrategie op waarbij wij niet alleen letten op de financiële aspecten maar ook op uw persoonlijke wensen en situatie. In de onderhandelingen komen elementen zoals bijvoorbeeld prijs, voorwaarden en garanties aan de orde.

Afronding transactie

Met de partij waarmee op hoofdlijnen een akkoord wordt bereikt, wordt op basis van exclusiviteit verder onderhandeld. De overnamevoorwaarden worden op hoofdlijnen vastgelegd in een intentieovereenkomst. De koper krijgt de mogelijkheid om een due diligence (boekenonderzoek) uit te voeren.

Voor het due diligence (DDO) wordt een digitale dataroom ingericht waarmee het proces van informatievoorziening en het stellen van vragen adequaat wordt gecoördineerd. Het voordeel van een digitale dataroom is dat een logboek van alle verstrekte gegevens, alsook de activiteiten in de dataroom worden vastgelegd.

De intentieverklaring en de uitkomsten uit het boekenonderzoek vormen vervolgens de grondslag voor de definitieve overnamecontracten. Onze ervaring leert dat naar aanleiding van het boekenonderzoek nog wordt onderhandeld. Wij voeren deze onderhandelingen met u. Het resultaat wordt vastgelegd in de overnamecontracten die in samenwerking met een gespecialiseerde overnameadvocaat wordt opgesteld.

Multidisciplinaire teams

Bij de Jong & laan werken we samen in multidisciplinaire teams waardoor wij altijd de juiste specialist voor u aan tafel kunnen zetten. Zo zijn we op alle mogelijke scenario’s voorbereid. Onze naast collega's zijn specialisten zoals accountants, fiscalisten, familieadviseurs en (arbeidsrecht) juristen.

Op naar een succesvolle (ver)koop

Wist u dat wij als de Jong & Laan Corporate Finance al jaren in de top tien bij Management Team verkozen zijn als beste zakelijke corporate finance dienstverlener? Dat is het resultaat van onze manier van werken en daar zijn wij best trots op! Bekijk hier een aantal klanten die we bij het aan-/verkoopproces ondersteunden.

Geen reacties
Plaats je reactie

Reageer op:

Annuleren