Werknemer ontslaan? Alleen verbetertraject niet voldoende

Wilt u een werknemer ontslaan? Dan is alleen een verbetertraject aanbieden niet voldoende. Lees meer...

Werknemer ontslaan? Alleen verbetertraject niet voldoende

Heeft u een werknemer die niet naar behoren functioneert? Dan kunt u ervoor kiezen hem of haar te ontslaan en een verbetertraject aan te bieden. Dit is echter niet voldoende. Er komen veel meer voorwaarden kijken bij het ontslag van een werknemer.

Voorwaarden voor ontslag werknemer

Als een werknemer niet goed functioneert, gelden er strikte voorwaarden voor ontslag. Denkt u hierbij aan het volgende:

 • U moet uw werknemer tijdig laten weten dat u vindt dat zijn prestaties onder de maat zijn. Dit moet u met documenten kunnen aantonen. 
 • Uit de documenten moet blijken dat u uw werknemer voldoende in de gelegenheid heeft gesteld om zijn functioneren te verbeteren, bijvoorbeeld door middel van een verbetertraject.
 • Als het verbetertraject niet slaagt, moet u onderzoeken of er een andere passende functie in uw onderneming voorhanden is.

Pas wanneer u aan alle bovenstaande voorwaarden voldoet, kunt u uw werknemer ontslaan.

Praktijkvoorbeeld Gerechtshof Den Haag

In een procedure wilde een werkgever zijn werkneemster ontslaan. Tot dat moment was de werkneemster nooit op haar (dis)functioneren aangesproken. De werkgever pakte flink door en bood de werkneemster direct een vaststellingsovereenkomst aan.

Toen de werkneemster zich ziekmeldde, kreeg ze een verbetertraject aangeboden. Daar werd in de praktijk alleen geen invulling aan gegeven.

Niet tijdig en onvoldoende duidelijk 

Het Gerechtshof vond dat de werkneemster niet tijdig en onvoldoende duidelijk op haar disfunctioneren was aangesproken. Ook waren er geen gespreksverslagen gemaakt én was er geen invulling gegeven aan het verbetertraject. De rechter vond deze handelwijze van de werkgever ernstig verwijtbaar en kende de werkneemster een billijke vergoeding van € 55.000 toe.

Welke stappen ondernemen als u uw werknemer wilt ontslaan?

Wat moet u doen als u uw werknemer wilt ontslaan? U kunt het beste de volgende stappen nemen:

 1. Spreek uw werknemer aan op disfunctioneren en laat hem of haar hierop reageren.
  Tip! Maak gespreksverslagen en laat deze door uw werknemer tekenen voor akkoord of gezien. 
   
 2. Bied een verbetertraject aan inclusief evaluatiemomenten.
  Tip! Leg de evaluaties schriftelijk vast.
   
 3. Bespreek met uw werknemer wat u kunt doen om het functioneren te verbeteren. Zo kunt u scholingsuitgaven doen om uw werknemer een passende cursus aan te bieden. 
   
 4. Leg duidelijk vast binnen welke (redelijke) termijn het functioneren op peil moet zijn.
  Let op! Het moet duidelijk zijn welke maatregelen er anders worden genomen, zoals herplaatsing of ontslag.

Heeft u nog vragen over de handelingen die u moet ondernemen wanneer u uw werknemer wilt ontslaan? Neem dan gerust contact met ons op.