Werknemer ontslaan? Alleen verbetertraject niet voldoende

Heb je een werknemer die niet naar behoren functioneert? Dan kan je ervoor kiezen hem of haar te ontslaan en een verbetertraject aan te bieden. Dit is echter niet voldoende. Er komen veel meer voorwaarden kijken bij het ontslag van een werknemer.

Voorwaarden

Als een werknemer niet goed functioneert, gelden er strikte voorwaarden voor ontslag. Denk hierbij aan het volgende:

 • Je moet je werknemer tijdig laten weten dat je vindt dat zijn prestaties onder de maat zijn. Dit moet je met documenten kunnen aantonen. 
 • Uit de documenten moet blijken dat jij je werknemer voldoende in de gelegenheid hebt gesteld om zijn functioneren te verbeteren, bijvoorbeeld door middel van een verbetertraject.
 • Als het verbetertraject niet slaagt, moet je onderzoeken of er een andere passende functie in je onderneming voorhanden is.

Pas wanneer je aan alle bovenstaande voorwaarden voldoet, kan jij je werknemer ontslaan.

Cindy Notkamp
Cindy Notkamp Senior jurist arbeidsrecht
Praktische sparringpartner in het arbeidsrecht
Mijn naam is Cindy en ik ben werkzaam als senior jurist arbeidsrecht. Snel schakelen is in mijn vakgebied van belang en dat maakt het voor mij uitdagend, net zoals het feit dat het arbeidsrecht altijd in ontwikkeling is. Ik ben nooit uitgeleerd en zet de juridische situatie graag af tegen de praktische kant om zo een ondernemer verder te helpen. Toegankelijkheid, flexibiliteit en vol energie typeren mij hierbij!
Neem contact op

Praktijkvoorbeeld Gerechtshof Den Haag

In een procedure wilde een werkgever zijn werkneemster ontslaan. Tot dat moment was de werkneemster nooit op haar (dis)functioneren aangesproken. De werkgever pakte flink door en bood de werkneemster direct een vaststellingsovereenkomst aan.

Toen de werkneemster zich ziekmeldde, kreeg ze een verbetertraject aangeboden. Daar werd in de praktijk alleen geen invulling aan gegeven.

Het Gerechtshof vond dat de werkneemster niet tijdig en onvoldoende duidelijk op haar disfunctioneren was aangesproken. Ook waren er geen gespreksverslagen gemaakt én was er geen invulling gegeven aan het verbetertraject. De rechter vond deze handelwijze van de werkgever ernstig verwijtbaar en kende de werkneemster een billijke vergoeding van € 55.000 toe.

Welke stappen moet je ondernemen bij ontslaan?

Wat moet je doen als jij je werknemer wilt ontslaan? Je kunt het beste de volgende stappen nemen:

 1. Spreek je werknemer aan op disfunctioneren en laat hem of haar hierop reageren.
  Tip! Maak gespreksverslagen en laat deze door uw werknemer tekenen voor akkoord of gezien. 
   
 2. Bied een verbetertraject aan inclusief evaluatiemomenten.
  Tip! Leg de evaluaties schriftelijk vast.
   
 3. Bespreek met je werknemer wat je kunt doen om het functioneren te verbeteren. Zo kan je scholingsuitgaven doen om je werknemer een passende cursus aan te bieden. 
   
 4. Leg duidelijk vast binnen welke (redelijke) termijn het functioneren op peil moet zijn.
  Let op! Het moet duidelijk zijn welke maatregelen er anders worden genomen, zoals herplaatsing of ontslag.

Heb je nog vragen over de handelingen die je moet ondernemen wanneer jij je werknemer wilt ontslaan? Neem dan gerust contact met ons op.