Tien tips voor jouw aangifte inkomsten­belasting 2023

Voor het jaar 2023 moet weer een aangifte inkomstenbelasting ingediend worden. Waar moet je op letten als je jezelf niet tekort wilt doen? Tien aandachtspunten op een rij.
Renate Ekhart
Renate Ekhart Senior adviseur kwaliteit & vaktechniek
Specialist op het gebied van belastingheffing
Niets is zo veranderlijk als de belastingwetgeving, dat maakt het zo uitdagend. Het raakt ons allemaal, zeker omdat de gevolgen ervan impact hebben op de onderneming en privé, die bij ondernemers communicerende vaten zijn. Het moet een beetje ‘in’ je zitten om het leuk te vinden om de ontwikkelingen te blijven volgen, de gevolgen en kansen in kaart te brengen en die op een begrijpelijke manier te delen. En dat geldt zeker voor mij.
Neem contact op

1. Voorkom belastingrente!

Als jouw voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2023 of vennootschapsbelasting 2023 niet voor 1 mei 2024 is aangevraagd en de voorlopige aanslag een dagtekening heeft van ná 30 juni 2024, wordt belastingrente in rekening gebracht. Dat geldt ook als je de aangifte inkomstenbelasting en/of vennootschapsbelasting 2023 na 31 mei 2024 indient.

De belastingrente bedraagt 7,5% voor de inkomstenbelasting en 10% voor de vennootschapsbelasting. Het is daarom belangrijk om te zorgen voor een tijdige, maar ook juiste voorlopige aanslag ter voorkoming van deze rente. Als jouw definitieve aanslag namelijk hoger is dan jouw voorlopige aanslag, betaal je over dit verschil vanaf 1 juli 2024 ook 7,5% rente bij de inkomstenbelasting en 10% bij de vennootschapsbelasting.

Tip! Overleg met ons over de hoogte van jouw inkomen in 2023 en de winst die je met jouw onderneming of jouw bv maakte. Op die manier kunnen we samen zorgen dat de voorlopige aanslag in ieder geval niet te laag is.

Belastingrente voorkomen

De belastingrente is flink gestegen. Voorkom belastingrente door op tijd aangifte te doen óf door alvast een voorlopige aanslag te vragen. Hoe dat precies

Lees meer

2. Box 3 op basis van werkelijk rendement

Momenteel loopt een aantal rechtszaken bij de Hoge Raad over box 3. De rechtszaken gaan over de jaren tot en met 2022, maar zullen ook gelden voor de box 3-heffing in 2023. De kans bestaat dat de Hoge Raad gaat beslissen dat de box 3-heffing moet plaatsvinden op basis van jouw werkelijke inkomen uit jouw vermogen als dit lager is dan het inkomen dat volgt uit de wettelijke bepalingen.

Dat zou voor jou een gunstige ontwikkeling kunnen zijn als jouw werkelijke inkomen inderdaad lager is. Uiteraard houden wij de ontwikkelingen voor je in de gaten en brengen wij je op de hoogte als er meer nieuws is.

3. Vergeet de Cryptovaluta niet

Wellicht houd je cryptovaluta, zoals bitcoins, in privé ter belegging. Die behoren ook tot box 3. Ze vallen in de categorie ‘overige bezittingen’. Je geeft ze aan tegen de waarde in het economisch verkeer, de koers, die het omwisselplatform op 1 januari 2023 hanteerde.

Handelt je in cryptovaluta of verricht je mining-activiteiten, dan moet je in sommige gevallen de cryptovaluta verantwoorden in box 1. De uiteindelijke belastingheffing hangt sterk af van de feiten en omstandigheden. Laat je hierover adviseren.

Let op! Aanbieders van cryptovaluta delen vanaf 2026 verplicht gegevens over crypto-gebruikers met belastingdiensten in EU-landen. De Europese Richtlijn (DAC8) is inmiddels aangenomen. EU-lidstaten, en dus ook Nederland, moeten de richtlijn vóór 1 januari 2026 in nationale wetgeving implementeren.

Tip! Besteed extra aandacht aan de verantwoording van cryptovaluta in jouw aangiften inkomstenbelasting. Vanaf 2026 beschikt de belastingdienst over aanvullende gegevens om jouw aangifte hierop te controleren. Als de cryptovaluta niet correct zijn opgenomen in jouw aangifte, kan de belastingdienst boetes opleggen.

4. Hypotheekrente optimaal aftrekken

Heb je een eigen woning, een partner en betaal je hypotheekrente? Zorg er dan voor dat je de aftrek optimaal verdeelt. Bij partners die met hun inkomen in andere tariefgroepen vallen, is aftrek bij de partner die in de hoogste tariefgroep valt meestal niet voordelig. Dit vanwege het feit dat de aftrek van hypotheekrente in 2023 beperkt is tot maximaal 36,93% en dat de aftrek bij de partner met de laagste tariefgroep leidt tot een hogere heffingskorting. Bij het invullen van jouw aangifte berekent je adviseur altijd de optimaalste verdeling van de aftrekposten.

5. Willekeurig afschrijven

Heb je in 2023 geïnvesteerd in een nieuw bedrijfsmiddel, dan kun je met betrekking tot de meeste bedrijfsmiddelen over maximaal 50% willekeurig afschrijven. Hierdoor schrijf je in 2023 meer af, in de jaren erna juist minder. Dit kan voordelig zijn, met name als je over jouw winst dit jaar meer belasting betaalt dan waarschijnlijk de komende jaren het geval zal zijn. Is dit niet zo, dan is willekeurig afschrijven juist een minder goed idee. Bij het opmaken van de jaarrekening 2023 bespreken wij met jou of willekeurig afschrijven in jouw geval mogelijk en verstandig is.

Let op! Ten aanzien van investeringen zijn er nog meer fiscale regelingen. Heb jij in 2023 geïnvesteerd in een bedrijfsmiddel dat op de milieulijst of de energielijst 2023 stond? En heb jij binnen drie maanden na het aangaan van de investeringsverplichting een melding gedaan bij RVO? Laat ons dat dan weten. Wij kunnen dan in de aangifte rekening houden met de MIA of EIA en mogelijk de VAMIL. Ook de KIA passen wij uiteraard, indien mogelijk, toe.

6. Middelingsregeling

Als je in 2023 een veel hoger of veel lager inkomen hebt dan in eerdere jaren of dan je in 2024 verwacht, kun je mogelijk gebruikmaken van de middelingsregeling. Bij de middelingsregeling wordt jouw inkomen over drie jaren gemiddeld, waarna opnieuw de belasting berekend wordt over de gemiddelde inkomens. Deze belasting wordt vergeleken met de verschuldigde belasting over het werkelijke inkomen in die drie jaren. Na aftrek van een drempel heb je dan mogelijk recht op teruggaaf van het verschil.

Let op! De middelingsregeling is voor het laatst mogelijk voor het tijdvak 2022, 2023 en 2024. Je kunt dus niet meer middelen over de jaren 2023, 2024 en 2025. Het is nu dus extra belangrijk om na te denken over de jaren die u in een middeling wilt betrekken. Een jaar kan namelijk maar één keer in een middeling meegenomen worden. Als je voor middeling in aanmerking komt, zullen wij samen met jou beoordelen voor welke jaren het voor jou het voordeligst is om een middelingsverzoek in te dienen.

7. Hogere lijfrenteaftrek

Heb jij in 2023 een premie betaald voor een lijfrente? Dan is deze, mits voldaan aan de voorwaarden, aftrekbaar in jouw aangifte inkomstenbelasting. De maximale aftrek is vanaf 2023 verruimd.

Let op! Zorg dat je alle gegevens met betrekking tot jouw lijfrente en de betaling van de premie bij ons inlevert. Dan kunnen wij beoordelen of je recht hebt op aftrek en tot welke hoogte.

8. Trek btw privégebruik auto af

Heb jij een bedrijf en een of meer auto’s van de zaak, dan is niet alle btw aftrekbaar vanwege het privégebruik van de auto. Deze niet-aftrekbare btw kun je echter wel ten laste van de winst brengen.

9. Laat heffingskortingen niet verloren gaan

Personen zonder eigen inkomsten of met geringe eigen inkomsten, kunnen hun heffingskortingen niet (volledig) benutten. Alleen iemand die vóór 1 januari 1963 geboren is kan voor het jaar 2023 nog maximaal € 3.070 algemene heffingskorting uitbetaald krijgen, op voorwaarde dat de partner voldoende belasting verschuldigd is.

In alle andere gevallen kan het verstandig zijn een deel van het inkomen van de partner met inkomsten in box 2 (o.a. dividend) of box 3 (vermogen) aan deze personen toe te rekenen. Op die manier zijn deze personen wel belasting verschuldigd, maar wordt deze verminderd door de heffingskorting. De heffingskorting gaat dan niet verloren en de partners zijn in totaal hierdoor minder belasting verschuldigd. Uiteraard zullen wij hier bij het invullen van jouw aangifte rekening mee houden.

10. Bijtelling delen

Heb jij een onderneming, een auto van de zaak en werkt je partner mee in de onderneming, dan kun je de bijtelling voor de auto vanwege het privégebruik delen met jouw partner. Het moet dan wel aannemelijk zijn dat jouw partner de auto ook zakelijk gebruikt. Het delen van de bijtelling is waarschijnlijk met name interessant als van een van beiden het inkomen deels belast wordt tegen 49,5% en de andere partner een lager inkomen heeft. Wij kunnen voor jou beoordelen of je aan de voorwaarden voldoet en of dit mogelijk interessant is in jouw geval.

Heb je nog vragen over je inkomstenbelasting? Neem gerust contact op.

Renate Ekhart
Renate Ekhart Senior adviseur kwaliteit & vaktechniek
Specialist op het gebied van belastingheffing
Niets is zo veranderlijk als de belastingwetgeving, dat maakt het zo uitdagend. Het raakt ons allemaal, zeker omdat de gevolgen ervan impact hebben op de onderneming en privé, die bij ondernemers communicerende vaten zijn. Het moet een beetje ‘in’ je zitten om het leuk te vinden om de ontwikkelingen te blijven volgen, de gevolgen en kansen in kaart te brengen en die op een begrijpelijke manier te delen. En dat geldt zeker voor mij.
Neem contact op