Be­las­ting­ren­te voor­ko­men

Je betaalt 8% belastingrente als de fiscus de onderneming een aanslag vennootschapsbelasting oplegt op of na 1 juli volgend op het belastingjaar. Lees hoe je belastingrente kunt voorkomen.

Belasting­rente

Voorkom belastingrente door op tijd aangifte te doen óf door alvast een voorlopige aanslag te vragen. Hoe dat precies zit? Renate Ekhart, senior adviseur kwaliteit & vaktechniek legt het uit.

Wanneer betaal je belastingrente?

Je betaalt 8% belastingrente als de fiscus de onderneming een aanslag vennootschapsbelasting oplegt op of na 1 juli volgend op het belastingjaar. Als het boekjaar gelijk is aan het kalenderjaar, dan geldt voor 2022 dat de berekening van belastingrente start op 1 juli 2023. Je betaalt rente over het bedrag dat je aan belasting moet betalen.

(Toch) geen verhoging

Volgens regelgeving zou het percentage belastingrente voor de vennootschapsbelasting vanaf 1 maart 2023 uitkomen op 10,5% in plaats van de huidige 8%. Het kabinet vindt deze verhoging op dit moment niet wenselijk en heeft besloten om de 8% voorlopig te handhaven. Daarvoor wordt het Besluit belasting- en invorderingsrente zo spoedig mogelijk gewijzigd. Het is nog niet bekend wat het percentage voor de vennootschapsbelasting per 1 juli 2023 wordt.

Renate Ekhart
Renate Ekhart Senior adviseur kwaliteit & vaktechniek
Specialist op het gebied van belastingheffing
Niets is zo veranderlijk als de belastingwetgeving, dat maakt het zo uitdagend. Het raakt ons allemaal, zeker omdat de gevolgen ervan impact hebben op de onderneming en privé, die bij ondernemers communicerende vaten zijn. Het moet een beetje ‘in’ je zitten om het leuk te vinden om de ontwikkelingen te blijven volgen, de gevolgen en kansen in kaart te brengen en die op een begrijpelijke manier te delen. En dat geldt zeker voor mij.
Neem contact op

Let op!

Is jouw aangifte vennootschapsbelasting over 2021 nog niet ingediend en is mogelijk geen of een te lage voorlopige aanslag opgelegd, dien deze dan zo spoedig mogelijk in of vraag – indien mogelijk - een nadere voorlopige aanslag aan.

Heb je uitstel gekregen voor jouw aangifte? Dan is de uitsteldatum ook de uiterste datum dat je een voorlopige aanslag kunt aanvragen of wijzigen. Als je bijvoorbeeld tot 1 mei 2023 uitstel hebt voor jouw aangifte over 2021. Dan mag je tot 1 mei 2023 een voorlopige aanslag over 2021 aanvragen of wijzigen.

Belastingrente voorkomen

Je betaalt geen belastingrente:

  • als je vóór 1 juni aangifte doet en de belastingdienst de gegevens uit jouw aangifte ongewijzigd overneemt, dan wel
  • als je vóór 1 mei volgend op het belastingjaar een (nadere) voorlopige aanslag aanvraagt en de belastingdienst deze voorlopige aanslag oplegt zoals je hebt gevraagd.

Je kunt dus belastingrente voor het jaar 2022 voorkomen door vóór 1 juni 2023 een correcte aangifte vennootschapsbelasting in te vullen waar de fiscus niet vanaf hoeft te wijken. Lukt dit niet, vraag dan vóór 1 mei 2023 een voorlopige aanslag aan als je die nog niet hebt gehad. Heb je die wel gehad, pas deze dan aan als het bedrag te hoog of te laag is vastgesteld. Ook zo voorkom je 8% belastingrente.

Let op!

Heb je een gebroken boekjaar? Dan gelden andere deadlines. Dien de aangifte vennootschapsbelasting dan in binnen zes maanden na afloop van het boekjaar of vraag binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar om een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting om belastingrente te voorkomen.

Inkomstenbelastingheffing en andere heffingen

De te betalen belastingrente voor vrijwel alle andere belastingsoorten stijgt per 1 juli 2023 van 4 naar 6%. Denk aan heffingen als de inkomstenbelasting, erfbelasting, loonbelasting en omzetbelasting. Deze rente is hoger dan de huidige marktrente. Ook voor deze heffingen geldt dan ook het advies om belastingrente te voorkomen door tijdig aangifte te doen dan wel – voor de inkomstenbelasting - uiterlijk 30 april volgend op het belastingjaar een (nadere) voorlopige aanslag aan te vragen.

Heb je vragen over de vennootschapsbelasting? Neem gerust contact op.

Renate Ekhart
Renate Ekhart Senior adviseur kwaliteit & vaktechniek
Specialist op het gebied van belastingheffing
Niets is zo veranderlijk als de belastingwetgeving, dat maakt het zo uitdagend. Het raakt ons allemaal, zeker omdat de gevolgen ervan impact hebben op de onderneming en privé, die bij ondernemers communicerende vaten zijn. Het moet een beetje ‘in’ je zitten om het leuk te vinden om de ontwikkelingen te blijven volgen, de gevolgen en kansen in kaart te brengen en die op een begrijpelijke manier te delen. En dat geldt zeker voor mij.
Neem contact op