Be­las­ting­ren­te voor­ko­men

De belastingrente is flink gestegen. Voorkom belastingrente door op tijd aangifte te doen óf door alvast een voorlopige aanslag te vragen. Hoe dat precies zit? Renate Ekhart, senior adviseur kwaliteit & vaktechniek legt het uit.

Wanneer betaal je belasting­rente?

Je betaalt belastingrente als de belastingdienst een aanslag oplegt na de uiterste datum waarbinnen een aangifte ingediend moet zijn en je ook daadwerkelijk belasting verschuldigd bent.

Aangifte voor

Belastingrente indien aangifte ontvangen ná

Belastingrente % vanaf 2024

Inkomstenbelasting

1 mei

7,5%

Vennootschapsbelasting

1 juni

10%

Erfbelasting

8 maanden na overlijdensdatum

7,5%

 

Deze termijnen gelden ook als de belastingdienst uitstel voor het indienen van de aangifte heeft verleend. Uitstel beïnvloedt de belastingrente dus niet.

Renate Ekhart
Renate Ekhart Senior adviseur kwaliteit & vaktechniek
Specialist op het gebied van belastingheffing
Niets is zo veranderlijk als de belastingwetgeving, dat maakt het zo uitdagend. Het raakt ons allemaal, zeker omdat de gevolgen ervan impact hebben op de onderneming en privé, die bij ondernemers communicerende vaten zijn. Het moet een beetje ‘in’ je zitten om het leuk te vinden om de ontwikkelingen te blijven volgen, de gevolgen en kansen in kaart te brengen en die op een begrijpelijke manier te delen. En dat geldt zeker voor mij.
Neem contact op
 • Let op! Wist je dat ook belastingrente van 7,5% (2024) in rekening wordt gebracht in geval van naheffingsaanslagen en te late betaling bij aangiftebelastingen? Denk aan loonbelasting, btw, overdrachtsbelasting en dividendbelasting. Voor toeslagen rekent de belastingdienst met een verschuldigde rente van 4%.
 • Tip! Doe je een btw-suppletie of dien je een correctie loonaangifte in omdat je te weinig aangaf, dan ontvang je binnen 8 weken na indiening een naheffingsaanslag van de belastingdienst. Door de btw-suppletie of het correctiebericht over 2023 vóór 1 april 2024 in te dienen, voorkomt je belastingrente. Dien je deze vanaf 1 april 2024 in, dan berekent de Belastingdienst 7,5% belastingrente vanaf 1 januari 2024.
 • Let op! Voor de schenkbelasting geldt geen belastingrente.

Belastingrente berekenen

De berekening van belastingrente is ingewikkeld en hangt af van:

 • de soort belasting;
 • of de aangifte tijdig is ingediend;
 • of de belastingdienst afwijkt van de (al dan niet tijdig) ingediende aangifte;
 • datum waarop de belastingdienst de aanslag vast stelt;
 • of het boekjaar van de onderneming gelijk is aan het kalenderjaar.

Vanaf wanneer de Belastingdienst rente berekent en meer regels hieromtrent vind je duidelijk uitgelegd op de site van de Belastingdienst.

Belastingrente voorkomen

Je betaalt geen belastingrente:

 • als je vóór de genoemde termijn aangifte doet en de belastingdienst de gegevens uit jouw aangifte ongewijzigd overneemt, dan wel;
 • als het niet lukt tijdig de aangifte in te dienen én ervoor te zorgen dat de belastingdienst niet van jouw aangifte hoeft af te wijken;
 • een voorlopige aanslag aan te vragen of een al opgelegde voorlopige aanslag aan te passen. Je betaalt dan alleen belastingrente voor zover de voorlopige aanslag achteraf te laag blijkt te zijn.

Het is belangrijk dat de aangifte juist en volledig is of dat de schatting voor de voorlopige aanslag zo veel mogelijk de werkelijkheid benadert. De Belastingdienst berekent namelijk wel belastingrente als de definitieve aanslag hoger is dan volgens de aangifte of dan in de voorlopige aanslag opgenomen. De belastingrente wordt berekend over het meerdere.

Let op! Als de definitieve aanslag uiteindelijk lager is, vergoedt de Belastingdienst geen rente.

Let op!

Is jouw aangifte vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting of erfbelasting nog niet ingediend en is mogelijk geen of een te lage voorlopige aanslag opgelegd, dien deze dan zo spoedig mogelijk in of vraag – indien mogelijk - een nadere voorlopige aanslag aan.

Heb je uitstel gekregen voor jouw aangifte? Dan is de uitsteldatum ook de uiterste datum dat je een voorlopige aanslag kunt aanvragen of wijzigen. Als je bijvoorbeeld tot 1 mei 204 uitstel hebt voor jouw aangifte over 2022. Dan mag je tot 1 mei 2024 een voorlopige aanslag over 2022 aanvragen of wijzigen.

Tip: Vraag je uitstel voor het indienen van de aangifte aan? Denk dan ook aan het indienen van een voorlopige aangifte.

Belastingrente ontvangen

Anderzijds vergoedt de Belastingdienst belastingrente als de fiscus bijvoorbeeld zonder reden te lang doet over het opleggen van jouw belastingaanslag.

Invorderingsrente

Belastingrente is iets anders dan invorderingsrente. Je betaalt invorderingsrente als je een belastingaanslag niet op tijd betaalt. De invorderingsrente stijgt per 1 januari 2024 verder door naar 4%.

Let op! Deze stijgende invorderingsrente geldt ook voor coronabelastingschulden. Heb je de mogelijkheid deze versneld af te lossen, dan adviseren wij je dat uiteraard te doen.

Heb je vragen over de stijging van de belastingrente en hoe je als onderneming belastingrente kunt voorkomen? Neem gerust contact op.