Be­las­ting­schul­den be­ta­len: wat zijn de mo­ge­lijk­he­den?

Heb jij moeite om aan de aflossingsverplichting te voldoen? Dan zijn er misschien mogelijkheden. Zit je wat ruimer in je jas? Kijk dan of het financieel aantrekkelijk is om eerder af te lossen. We leggen het uit.

Belastingschulden

Tijdens de coronacrisis kon je als bedrijf ervoor kiezen om de betaling van je belastingschulden tijdelijk uit te stellen. Ruim 266.000 ondernemers moesten vanaf 1 oktober 2022 met de aflossing van deze schulden starten. Inmiddels blijkt dat meer dan 103.000 ondernemers achterlopen met die aflossingen.

Heb jij moeite met de aflossingsverplichtingen? Bekijk dan de eventuele mogelijkheden. Zit je daarentegen financieel wat makkelijker, dan kan het financieel aantrekkelijk zijn om eerder af te lossen. Wij leggen het uit.

Betalingsregeling coronabelastingschuld

De opgebouwde coronabelastingschulden moeten sinds oktober 2022 worden afgelost. In beginsel moet dit maandelijks in gelijke termijnen. Je hebt hiervoor vijf jaar de tijd. Voorwaarde voor deze betalingsregeling is dat je je ook aan de maandelijkse aflossing houdt. Een andere voorwaarde is dat je tijdig juiste belastingaangiften (onder meer btw en loonheffing) moet indienen voor belastingen vanaf 1 oktober 2022 en tijdig en volledig de betalingen moet doen die daaruit voortvloeien.

Renate Ekhart
Renate Ekhart Senior adviseur kwaliteit & vaktechniek
Specialist op het gebied van belastingheffing
Niets is zo veranderlijk als de belastingwetgeving, dat maakt het zo uitdagend. Het raakt ons allemaal, zeker omdat de gevolgen ervan impact hebben op de onderneming en privé, die bij ondernemers communicerende vaten zijn. Het moet een beetje ‘in’ je zitten om het leuk te vinden om de ontwikkelingen te blijven volgen, de gevolgen en kansen in kaart te brengen en die op een begrijpelijke manier te delen. En dat geldt zeker voor mij.
Neem contact op

Brief Belastingdienst

De Belastingdienst stuurt momenteel brieven aan ondernemers die volgens de Belastingdienst niet aan de voorwaarden van de betalingsregeling voldoen. De Belastingdienst vraagt zo snel mogelijk eventuele betalingsachterstanden in te lopen.

Let op! Als je niet aan de voorwaarden van de betalingsregeling voldoet, heeft de Belastingdienst de mogelijkheid om de betalingsregeling in te trekken. Dat doet de Belastingdienst niet nu meteen al. Als je jouw betalingsachterstand in april nog niet hebt ingelopen, ontvang je half april nogmaals een brief.

Als je daarna niet binnen 14 dagen jouw betalingsachterstand inloopt, ontvang je vanaf half mei een beschikking van de Belastingdienst waarin de betalingsregeling wordt ingetrokken. Vanaf half juni 2023 start de Belastingdienst de invordering dan op.

De Belastingdienst zal nog niet de betalingsregeling intrekken als je maar één aflossingstermijn achterloopt, mits je wel aan de overige voorwaarden van de regeling voldoet. Voorlopig stelt de Belastingdienst zich in dit soort gevallen nog coulant op.

Mogelijkheden coronabelastingschulden

Lukt het niet om aan de voorwaarden van de betalingsregeling te voldoen, dan zijn er nog mogelijkheden. Hiermee kun je misschien voorkomen dat de Belastingdienst de betalingsregeling uiteindelijk intrekt. Zo kun je verzoeken de schuld in zeven in plaats van vijf jaar af te lossen. Ook kun je verzoeken niet maandelijks, maar per kwartaal af te mogen lossen. Tot slot kun je ook eenmalig verzoeken om een betaalpauze van maximaal zes maanden. Het gevolg van zo’n verzoek is wel dat jou af te lossen maandbedragen die daarna nog volgen, hoger worden.

Let op! Voor deze mogelijkheden gelden ook voorwaarden. Onze adviseurs kijken graag met je mee.

Mogelijkheden lopende betalingsverplichtingen

De Belastingdienst heeft de mogelijkheid om jouw betalingsregeling voor jouw coronabelastingschulden in te trekken als je jouw nieuw opkomende betalingsverplichtingen die na 1 oktober 2022 zijn ontstaan niet voldoet. Je kunt voor deze belastingschulden geen aanvullend uitstel krijgen of een betalingsregeling treffen.

Tip! Voor belastingschulden die je vóór 1 oktober 2022 opbouwde is, onder voorwaarden, wel aanvullend uitstel van betaling mogelijk.

Denk aan tijdig melden betalingsonmacht

Heb jij een BV en ben je niet in staat om nieuw opgekomen belastingen of (pensioen)premies te betalen aan de Belastingdienst? Denk dan aan de tijdige melding betalingsonmacht bij de Belastingdienst of het Bedrijfstakpensioenfonds. Doe je dit als bestuurder niet of niet tijdig, dan loopt je het risico dat je hoofdelijk aansprakelijk wordt gesteld voor de niet-betaalde belastingschulden of niet-afgedragen (pensioen)premies.

Let op! De bestuurdersaansprakelijkheid geldt niet voor alle heffingen maar voor loonheffingen, omzetbelasting (btw), accijnzen, verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van pruim- en snuiftabak, kansspelbelasting en milieubelasting. Derhalve niet voor onbetaalde vennootschapsbelasting. Daarvoor hoef en kun je geen melding betalingsonmacht doen.

Invorderingsrente loopt op

Je betaalt over jouw opgebouwde coronabelastingschuld invorderingsrente. Die was een tijdje 0,01%, maar bedraagt op dit moment alweer 2%. Per 1 juli stijgt deze rente naar 3% en per 1 januari 2024 naar 4%. Is het voor jou mogelijk jouw coronabelastingschuld sneller af te lossen, dan scheelt je dat dus flink aan te betalen rente. Bijna 22.000 ondernemers kozen al voor deze oplossing en losten hun coronabelastingschuld volledig af. Uiteraard hoef je niet volledig af te lossen om rente te besparen, ook als je een gedeelte eerder aflost, scheelt dat jou rente.

Heb je vragen over het betalen van belastingschulden en de mogelijkheden? Neem gerust contact op, wij kijken graag met je mee.