Bedrijfs­opvolgings­regeling (BOR)

Wil je jouw bedrijf financieel- en fiscaalvriendelijk overdragen aan een volgende generatie? Mogelijk kan je dan gebruikmaken van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). Met de BOR kan belastingheffing bij een bedrijfsopvolging in bepaalde gevallen worden teruggebracht met 40%.
Neem direct contact op

BOR

Met de BOR kan belastingheffing bij een bedrijfsopvolging in bepaalde gevallen worden teruggebracht met 40%. Daarbij kan belastingheffing voor de inkomstenbelasting worden uitgesteld. Vererft de onderneming of wordt deze geschonken? Dan kan je een aanzienlijke vrijstelling in de schenk-of erfbelasting benutten. Voor zover er tóch belasting verschuldigd is, kan je gebruikmaken van een gunstige betalingsregeling met de Belastingdienst.

Voor wie?

De bedrijfsopvolgingsfaciliteiten zijn toepasbaar voor alle rechtsvormen. Het maakt dus niet uit of je onderneming in de vorm van een besloten vennootschap (bv), eenmanszaak, vennootschap onder firma (vof), maatschap of andere rechtsvorm wordt uitgeoefend. De BOR regeling wordt veel toegepast bij de opvolging binnen familiebedrijven in het mkb en de agrarische sector.

Tom Meuleman
Tom Meuleman Senior familieadviseur
Specialist in bedrijfsopvolging
Mijn naam is Tom, fiscaal jurist en familieadviseur. Ik heb mij gespecialiseerd in het begeleiden van families bij opvolgingsvraagstukken. Over dit thema heb ik twee boeken geschreven: Opvolger gezocht (2020) en Gun elkaar wat (2022).
Neem contact op

Toekomst van de BOR

Het kabinet wil de doelmatigheid en uitvoerbaarheid van de bedrijfsopvolgingsregeling in schenk- en erfbelasting (hierna: BOR) en de doorschuifregeling bij bedrijfsopvolgingen in de inkomstenbelasting (DSR) verbeteren. Ook wil het kabinet zo veel mogelijk knelpunten voor ondernemers wegnemen. Daarom is en wordt de BOR vanaf 2024 gewijzigd.

Blijf op de hoogte door je in te schrijven voor onze nieuwsbrief.

Huidige voorwaarden BOR

Hoewel de BOR, ook wel de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) genoemd, heel fiscaal aantrekkelijk klinkt (en is), zijn er ook voorwaarden aan verbonden. Een aantal hiervan zijn:

  • De overdrager drijft de onderneming voor de minimaal vereiste periode en houdt minstens zo lang een belang daarin (bezitseis).
  • De opvolger is ten minste drie jaar werkzaam voor de onderneming.
  • De opvolger moet de onderneming na de overdracht ten minste vijf jaar voortzetten en zijn belang daarin behouden (voortzettingseis). 

Wat is jouw moment?

Je zult begrijpen dat de hierboven genoemde voorwaarden en ontwikkelingen de reden zijn dat je niet vroeg genoeg kunt beginnen met (het voorsorteren op) een bedrijfsoverdracht. Er komt immers meer bij kijken dan enkel en alleen het voldoen aan fiscale voorwaarden.

Vaak werkt de BOR-regeling alleen optimaal als in de huwelijkse voorwaarden en het testament geregeld is dat de onderneming ook daadwerkelijk terechtkomt bij de beoogde opvolgers. We bespreken graag met je hoe jij je fiscale structuur, huwelijkse voorwaarden en testamenten kunt inrichten (estate planning) om optimaal gebruik te kunnen maken van de bedrijfsopvolgingsregeling.

De fiscale voordelen van de BOR versterken we aan de hand van het onderstaande rekenvoorbeeld. 

Rekenvoorbeeld

Hoeveel bespaar je met de BOR?

Stel dat een moeder, die haar bedrijf in de vorm van een besloten vennootschap uitoefent, de onderneming overdraagt aan haar twee kinderen. De onderneming vertegenwoordigt een waarde van € 2,5 miljoen. De moeder maakt gebruik van de bedrijfsopvolgingsregeling door aan beide kinderen 50% van de aandelen in het bedrijf te schenken.

  • Ieder kind is over de schenking van € 1,25 miljoen een bedrag van afgerond € 10.500 aan schenkbelasting verschuldigd.
  • De belastingclaim voor de inkomstenbelasting (cijfers 2024: 33%) over de schenking kan door de moeder worden doorgeschoven naar de kinderen. De inkomstenbelastingheffing in box 2 wordt uitgesteld.

Stel dat de moeder besluit om haar onderneming te verkopen aan een derde voor een bedrag van € 2,5 miljoen. Na de verkoop zit er in de besloten vennootschap van de moeder een bedrag van € 2,5 miljoen aan liquide middelen. Door de verkoop wordt ondernemingsvermogen omgezet in beleggingsvermogen. Als de moeder besluit de aandelen in de besloten vennootschap vervolgens te schenken aan de kinderen zijn de fiscale consequenties als volgt:

  • De moeder moet in totaal een bedrag van € 825.500 aan inkomstenbelasting afdragen. Omdat de moeder nu afrekent voor de inkomstenbelasting, kunnen de kinderen in de toekomst een bedrag van € 2,5 miljoen onbelast uit de besloten vennootschap uitkeren.
  • Ieder kind is over de schenking een bedrag van afgerond € 235.000 aan schenkbelasting verschuldigd.
  • De totale afdracht aan belastingen in verband met de schenking van € 2,5 miljoen bedraagt afgerond € 1,3 miljoen.

Vragen?

Heb je nog vragen of ben je benieuwd of je in aanmerking komt voor de BOR? Samen kijken we naar de mogelijkheden. Neem gerust contact met ons op.

Samen gaan we ervoor

Mark Temmink
Mark Temmink Senior belastingadviseur Meer over Mark
Geert-Jan Halsema
Geert-Jan Halsema Senior belastingadviseur Meer over Geert-Jan
Marian Brendel
Marian Brendel Senior belastingadviseur Meer over Marian
Tom Meuleman
Tom Meuleman Senior familieadviseur Meer over Tom
Henk Dollekamp
Henk Dollekamp Senior belastingadviseur Meer over Henk
Annemarie Hulsman
Annemarie Hulsman Senior belastingadviseur Meer over Annemarie
Yvo Burkink
Yvo Burkink Senior belastingadviseur Meer over Yvo
Rien Pol
Rien Pol Senior belastingadviseur Meer over Rien
Ellen Punte
Ellen Punte Senior belastingadviseur Meer over Ellen
Sandra Sennema
Sandra Sennema Senior belastingadviseur Meer over Sandra
Rob Borgerink
Rob Borgerink Belastingadviseur Meer over Rob
Niek van der Beek
Niek van der Beek Senior belastingadviseur Meer over Niek
Frank de Jong
Frank de Jong Senior belastingadviseur Meer over Frank
Jan Bloodshoofd
Jan Bloodshoofd Senior belastingadviseur Meer over Jan

Whitepaper bedrijfsopvolging

Een proces van bedrijfsopvolging dient zorgvuldig plaats te vinden. In deze whitepaper worden de 4 fases beschreven om tot succesvolle overname te komen: het inventariseren van de wensen, de terugkoppeling, de uitvoering en het vastleggen van afspraken. 

Vragen? Stel ze!

Neem contact op door het onderstaande formulier in te vullen