Binden & belonen

Medewerkers vormen het kloppend hart van jouw organisatie. Zij kunnen voor jou hét verschil maken. Je hebt ongetwijfeld in gedachten wie voor jouw organisatie de meest belangrijke personen zijn. Deze mensen wil je voor een langere periode binden. Misschien wil je ze ook medeverantwoordelijk laten voelen voor hun bijdrage aan het succes van de onderneming. Jij kan het verschil maken met binden & belonen.
Neem direct contact op

Medewerkers betrekken

Er zijn verschillende manieren om medewerkers aan je bedrijf te binden en ze bij successen te betrekken. Dit kan met een 'eenvoudig' schouderklopje, maar ook door (aanpassingen in) primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Het is belangrijk dat je medewerkers dit ook als een extra beloning ervaren; daarom is het goed om hun wensen en beeldvorming erbij te betrekken.

Bij binding in de vorm van een financiële beloning wordt vaak gedacht aan een salaris(verhoging) of een bonus. Maar er bestaan ook beloningsvormen waarbij medewerkers de mogelijkheid krijgen om te participeren in de onderneming. Wat zijn deze mogelijkheden en wat betekenen ze voor jouw organisatie? 

Vormen van beloning (6)

De keuze aan beloningsvormen is groot en hebben allemaal hun eigen arbeidsrechtelijke, financiële en fiscale aspecten. Daarbij kunnen ze worden aangepast naar jouw wensen. We schetsen zes vormen die in de praktijk het vaakst voorkomen:

 1. Winstdelingsregeling
 2. Stock Appreciation Rights (SAR)
 3. Winstbewijzen 
 4. Opties op aandelen
 5. Aandelen
 6. Certificaten van aandelen

De winstdelingsregeling is de minst verregaande vorm van participatie, het uitgeven van aandelen is de meest verregaande vorm. Tussen de winstdelingsregeling en aandelenparticipatie onderscheiden we ook tussenvormen. We leggen ze hierna kort uit.

Tom Meuleman
Tom Meuleman Senior familieadviseur
Specialist in bedrijfsopvolging
Mijn naam is Tom, fiscaal jurist en familieadviseur. Ik heb mij gespecialiseerd in het begeleiden van families bij opvolgingsvraagstukken. Over dit thema heb ik twee boeken geschreven: Opvolger gezocht (2020) en Gun elkaar wat (2022).
Neem contact op

Winst­delings­regeling

De winstdelingsregeling, ook wel tantième genoemd, is een extra beloning naast het salaris. De beloningsvorm is relatief eenvoudig in te regelen en is voor een brede groep werknemers toepasbaar en effectief. Houd er rekening mee dat dit 'extraatje' belast wordt in box 1 tegen het progressieve belastingtarief. 

De essentiële vraag is of deze beloningsvorm leidt tot voldoende binding en betrokkenheid. Misschien vraagt een bepaalde groep werknemers een verdergaande stimulans.

Stock Appreciation Rights

De SAR-regeling is een specifieke regeling waarin een werknemer meelift met de (aandelen)waardering van het bedrijf. De werknemer deelt mee in de waardeontwikkeling en profiteert daarvan, zonder dat er aandelen aan hem of haar worden uitgegeven. Het recht van de werknemer op de waardestijging wordt op bepaalde momenten aan de werknemer uitbetaald.

De SAR-regeling wordt vaak toegepast bij:

 • Startende bedrijven. 
 • Bedrijven die een grote omzetgroei doormaken, maar nog geen of een beperkte winst maken. 

Deze organisaties kunnen of willen vaak (nog) niet liquiditeiten vrijmaken om jaarlijks de winsten uit te delen. Het voordeel dat de werknemer geniet met de SAR wordt belast in box 1 tegen het progressieve belastingtarief.

Winstbewijzen

Een winstbewijs wordt vaak vergeleken met een 'uitgekleed' aandeel. Het geeft je werknemer recht op een deel van de winst, zonder dat hij of zij stemrecht en/of zeggenschap heeft in de onderneming.

Je kunt een winstbewijs vastleggen in een vormvrije overeenkomst; dit hoeft niet per se een notarieel document te zijn. Onder voorwaarden is het mogelijk dat de werknemer het winstbewijs kan aangeven in box 3.

Opties op aandelen

Bij deze beloningsvorm krijgt je werknemer (nog) geen aandelen, maar heeft hij of zij wél een optie daarop. Bij toekenning van de optie worden de voorwaarden vastgelegd van waaruit de werknemer de opties kan omwisselen in aandelen.

Een voorwaarde kan zijn dat een medewerker een omzetdoelstelling heeft behaald of langer dan vijf jaar in dienst is. Vervolgens kan de werknemer, op termijn, de optie uitoefenen en krijgt hij of zij de aandelen in bezit.

De fiscaliteit vormt een belangrijk aspect bij opties. De belastingheffing kan zowel in box 1, box 2 als box 3 plaatsvinden. De waardering van de opties en de fiscale behandeling ervan zijn daarbij essentieel.

Aandelen

Als je werknemer ook aandeelhouder wordt in jouw onderneming, dan heeft hij of zij recht op:

 • een deel van de winst;
 • de waarde(ontwikkeling) van het bedrijf;
 • het met de aandelen gepaard gaande zeggenschap. 

Een aandelenregeling beschouwen we dan ook als de meest vergaande participatieregeling. De waardebepaling van de aandelen bij verkrijging is daarbij een zeer belangrijk aspect. Je dient vooraf goed vast te leggen wat de afspraken zijn over de voorwaarden waaronder werknemers aandelen mogen kopen en - wellicht zelfs moeten - verkopen. 

Voor aandelen geldt dat belastingheffing zowel in box 1, box 2 als box 3 kan plaatsvinden.

Certificaten van aandelen

Bij certificaten van aandelen is de fiscale behandeling nagenoeg gelijk aan die van aandelen. Er is echter een belangrijk verschil: door te werken met certificaten van aandelen kunnen de zeggenschapsrechten en vergaderrechten worden beperkt en zelfs worden uitgesloten. De werknemer heeft wel het recht op het aandeel in de winst en waardestijging van de onderneming.

Welke beloningsvorm?

Bij de keuze voor een geschikte beloningsvorm is het van belang om na te gaan: 

 • hoe de beloning wordt belast voor de medewerker (box 1, box 2 of box 3);
 • in hoeverre de beloningsvormen als loonkosten aftrekbaar zijn voor het bedrijf;
 • hoe de werknemer, als hij of zij een bijdrage voor de verkrijging of aankoop verschuldigd is, dit gaat financieren;
 • welke waardering aan de beloning moet worden gekoppeld;
 • welke juridische en arbeidsrechtelijke aspecten nader bekeken dienen te worden.

Wij maken graag

kennis met jou

Heb je een beloningsvorm (of vormen) op het oog, dan moet je nog een aantal stappen ondernemen. Denk hierbij aan de waardering, het vaststellen van de voorwaarden, (eventueel) het vooroverleg met de Belastingdienst en de afstemming met de notaris. Wij begeleiden en ontzorgen je graag met de fiscale afhandeling, zodat jij je kunt bezighouden met datgene waar je energie van krijgt. 

Samen gaan we ervoor

Geert-Jan Halsema
Geert-Jan Halsema Senior belastingadviseur Meer over Geert-Jan
Annemarie Hulsman
Annemarie Hulsman Senior belastingadviseur Meer over Annemarie
Jacqueline Rijsbergen
Jacqueline Rijsbergen Senior belastingadviseur Meer over Jacqueline
Renate Ekhart
Renate Ekhart Senior adviseur kwaliteit & vaktechniek Meer over Renate
Jan Bloodshoofd
Jan Bloodshoofd Senior belastingadviseur Meer over Jan
Bas van der Woude
Bas van der Woude Manager aangiftepraktijk Meer over Bas
Ellen Punte
Ellen Punte Senior belastingadviseur Meer over Ellen
Tom Meuleman
Tom Meuleman Senior familieadviseur Meer over Tom

Vragen? Stel ze!

Neem contact op door het onderstaande formulier in te vullen