Verlies­verrekening

Wij nemen je graag mee in de regels die op dit moment gelden met betrekking tot de verliesverrekening. Samen sparren we hoe jij hier optimaal op kunt inspelen.
Neem direct contact op

Samen gaan!

Heb je in een bepaald jaar een verlies geleden? Dan kan je dit mogelijk verrekenen met de belastbare winst uit andere jaren. Hierdoor hoef je uiteindelijk minder vennootschapsbelasting te betalen. 

Je kunt het verlies op twee manieren verrekenen: met belastbare winst uit het voorgaande jaar (achterwaartse verliesverrekening) of met winsten van volgende jaren (voorwaartse verliesverrekening). 

Wijzigingen

Er vinden regelmatig (wets)wijzigingen plaats met betrekking tot de verliesverrekening in de vennootschapsbelasting. Denk aan:

  • een gewijzigd termijn voor de voorwaartse verliesverrekening; 
  • een bijgesteld maximumbedrag voor de verrekening met winsten;
  • wijzigingen in de verliesverrekening binnen een fiscale eenheid.

Laten we samen sparren hoe jij optimaal kunt inspelen op deze (wets)wijzigingen.

Vanaf 2022

Per 1 januari 2022 zijn wijzigingen in de verliesverrekening voor de vennootschapsbelasting doorgevoerd. De veranderingen zijn als volgt:

  • De verrekening wordt beperkt tot maximaal € 1 miljoen plus 50% van de belastbare winst. Bij een winst van € 2 miljoen kan dus € 1,5 miljoen verrekend worden. Dit geldt zowel voor voorwaartse als achterwaartse verliesverrekening.
  • De achterwaartse verliesverrekening blijft één jaar. In ruil voor de beperking wordt de voorwaartse verliesverrekening onbeperkt in tijd, in plaats van de voorheen geldende 6 jaar. Dit geldt ook voor alle verliezen die per 2022 nog verrekenbaar zijn. Dat zijn - in de regel - alle verliezen vanaf 2013 (door overgangsrecht). 

Vanaf 2022 betekenen omvangrijke verliezen dat je in bepaalde gevallen (op korte termijn) wél vennootschapsbelasting verschuldigd bent. Wij beoordelen graag met jou of en welke impact dit heeft op je fiscale positie.

Wij maken graag kennis met jou

Het is van belang om regelmatig te toetsen of je (nog) voor de verliesverrekening in aanmerking komt en welke rol dit speelt binnen je organisatie.

Wij denken graag met je mee; samen zetten we stappen richting een succesvolle toekomst!

Neem contact op
medewerker de jong en laan

Samen gaan we ervoor

Sandra Sennema
Sandra Sennema Senior belastingadviseur Meer over Sandra
Annemarie Hulsman
Annemarie Hulsman Senior belastingadviseur Meer over Annemarie
Ellen Punte
Ellen Punte Senior belastingadviseur Meer over Ellen
Jan Bloodshoofd
Jan Bloodshoofd Senior belastingadviseur Meer over Jan
Bas van der Woude
Bas van der Woude Manager aangiftepraktijk Meer over Bas

Contact

Neem contact op door het onderstaande formulier in te vullen