Deelnemings­vrijstelling

Is binnen jouw groepsstructuur sprake van overtollige middelen bij een bv of een buitenlandse dochtervennootschap? En wil je dit via dividend uitkeren? Of heb je plannen om de aandelen van (buitenlandse onderdelen van) je bedrijf te verkopen? Dan is het van belang om te toetsen of de deelnemingsvrijstelling van toepassing is.
Neem direct contact op

Winst & aftrek­baar­heid

Door toepassing van de deelnemingsvrijstelling voorkom je dat winst, die al eerder is belast bij een dochtervennootschap, niet nog een keer wordt belast als resultaat bij de bv die aandeelhouder is. Uitgangspunt daarbij is dat winsten niet belast zijn en verliezen niet aftrekbaar zijn. Voor dit laatstgenoemde geldt een uitzondering; wanneer er sprake is van een liquidatieverlies, zijn verliezen - onder voorwaarden - wél aftrekbaar. 

Waarop van toepassing?

De deelnemingsvrijstelling is onder meer van toepassing op:

  • Dividend.
  • Vervreemdingsresultaten bij verkoop van de deelneming.
  • Het resultaat op afgeleide rechten ten aanzien van een deelneming (zoals opties of een earn-out-regeling).
  • Kosten die verband houden met de aan- of verkoop van een deelneming.

In bepaalde gevallen kan het interessant zijn om gebruik te maken van een deelnemingsvrijstelling. Let wel op dat je aan bepaalde voorwaarden moet voldoen, vooral wanneer je op internationaal gebied onderneemt. Wij denken graag met je mee.

Aankoop en verkoop

Het traject voor de aankoop of verkoop van één of meerdere bv’s brengt kosten met zich mee. De kosten die rechtstreeks in verband staan met de aan- of verkoop van een deelneming zijn niet aftrekbaar.

Er is veel discussie met de Belastingdienst over de reikwijdte van deze aftrekbeperking voor de vennootschapsbelasting. De Hoge Raad heeft in een gerechtelijke procedure geoordeeld dat de aftrekbeperking alleen van toepassing is op kosten die een rechtstreeks oorzakelijk verband hebben met de aan- of verkoop van de deelneming. 

Ondanks deze verduidelijking van de Hoge Raad blijft er de discussie over de aftrekbaarheid van aan- en verkoopkosten. Wij beoordelen graag met je hoe je het best kunt handelen bij de aan- of verkoop van een deelneming. 

Rob Borgerink
Rob Borgerink Belastingadviseur

Liquidatieverliezen

De liquidatieverliesregeling is een uitzondering op het uitgangspunt van de deelnemingsvrijstelling dat verliezen niet aftrekbaar zijn. Een liquidatieverlies is aan de orde op het moment dat bij liquidatie van een deelneming de liquidatie-uitkering minder bedraagt dan het geïnvesteerde bedrag.

De liquidatieverliesregeling is een complexe regeling waarbij een verzwaarde bewijslast rust op de belastingplichtige. Voor de bepaling van het aftrekbare liquidatieverlies gelden specifieke voorwaarden, waardoor dit meestal afwijkt van de volgens de jaarrekening(en) gerealiseerde verliezen. Wij kijken graag met je mee welke invloed dit kan hebben op jouw bedrijfsvoering. 

Wij maken graag kennis met jou

Een deelnemingsvrijstelling kan voor jouw organisatie interessant zijn. Samen kijken we hoe je de deelnemingsvrijstelling optimaal kunt benutten en zetten we stappen richting een succesvolle toekomst!

Neem contact op

Samen gaan we ervoor

Sandra Sennema
Sandra Sennema Senior belastingadviseur Meer over Sandra
Annemarie Hulsman
Annemarie Hulsman Senior belastingadviseur Meer over Annemarie
Ellen Punte
Ellen Punte Senior belastingadviseur Meer over Ellen
Jan Bloodshoofd
Jan Bloodshoofd Senior belastingadviseur Meer over Jan
Bas van der Woude
Bas van der Woude Manager aangiftepraktijk Meer over Bas
Rob Borgerink
Rob Borgerink Belastingadviseur Meer over Rob

Vragen? Stel ze!

Neem contact op door het onderstaande formulier in te vullen