Fiscale eenheid

Iedere bv is verplicht om zelfstandig aangifte te doen, maar je kunt ook kiezen voor de fiscale eenheid. Is dit ook voor jou interessant? Wij denken met je mee!
Neem direct contact op

Samen gaan!

Je bent vast bekend met de uitspraak: "één bv is geen bv." In de regel heeft jouw organisatie een groepsstructuur welke bestaat uit minimaal twee bv's: een holding bv en een werk bv. Naarmate de omvang van je organisatie toeneemt, risico’s omvangrijker worden en/of er sprake is van diversificatie van activiteiten, neemt het aantal bv’s in het verlengde hiervan ook vaak toe.

Iedere bv is verplicht om zelfstandig aangifte voor de vennootschapsbelasting te doen. Je kunt ook kiezen voor de fiscale eenheid. Daarbij doen de bv's van je organisatie één gezamenlijke aangifte vennootschapsbelasting. Juridisch blijven de bv’s gescheiden, maar fiscaal worden zij gezien als één belastingplichtige. De resultaten van de dochtervennootschap(pen) worden namelijk toegerekend aan de moedervennootschap. 

Wel of geen fiscale eenheid?

Het hangt af van je situatie of een fiscale eenheid wel of niet interessant is. Daarbij is het belangrijk om de voordelen af te wegen tegen de nadelen. Wij lichten ze hieronder voor je uit.

Voordelen fiscale eenheid

De voordelen van de fiscale eenheid zijn onder andere:

 • dat je jaarlijks maar één aangifte hoeft te doen; 
 • de onderlinge verliesverrekening; 
 • eliminatie van de intercompany resultaten;
 • geruisloos reorganiseren;
 • de mogelijkheid om te herinvesteren binnen de fiscale eenheid;
 • meer mogelijkheden bij het aanvragen en toekennen van de WBSO subsidie.

Nadelen fiscale eenheid

De nadelen van de fiscale eenheid zijn onder andere:

 • de hoofdelijke aansprakelijkheid van iedere bv binnen de fiscale eenheid;
 • het eenmalig gebruik van het tariefopstapje;
 • meer kans op een lager bedrag aan investeringsaftrek (KIA) dan bij afzonderlijke bv's;
 • antimisbruikbepalingen bij verbreking van de fiscale eenheid. 

Het is belangrijk om continu te monitoren of de fiscale eenheid voor jouw organisatie (nog) aantrekkelijk is of dat je de fiscale eenheid beter kunt verbreken. Wij denken graag met je mee. 

Voorwaarden fiscale eenheid

Een fiscale eenheid kan alleen gevormd worden onder een aantal voorwaarden, waaronder:

 • De moedervennootschap bezit 95% of meer van de juridische en economische eigendom van de aandelen in de dochtervennootschap(pen). 
 • De boekjaren van de bv’s van de fiscale eenheid moeten gelijklopen, met een uitzondering voor het jaar van oprichting van een bv. 
 • Bij alle bv’s van de fiscale eenheid dienen dezelfde regels voor bepaling van de winst van toepassing te zijn. 

Op internationaal gebied gelden er soms bijzondere bepalingen met betrekking tot de fiscale eenheid. Laat je hierover goed informeren. 

Wij maken graag kennis met jou

De fiscale eenheid kan een aantrekkelijk alternatief zijn. Wij denken graag met je mee of je voor de fiscale eenheid in aanmerking komt en of dit voor jouw situatie interessant is. Samen zetten we stappen richting een succesvolle toekomst!

Neem contact op
Homepage de Jong & Laan

Contact

Neem contact op door het onderstaande formulier in te vullen