Bedrijf verkopen? Bereid je voor met deze vragen!

Je weet dat er een moment komt waarop je te maken krijgt met opvolging of verkoop van je bedrijf. Misschien overweeg jij je onderneming over te dragen binnen je familie, aan het management of zoek je het zelfs extern. Een goede voorbereiding is dan belangrijk. Maar waar begin je?

Waar begin je?

Allereerst is het van belang om op tijd te beginnen. Meestal is namelijk een periode van circa 5 jaar nodig om het overdrachtsproces optimaal te kunnen doorlopen. Wij delen met je een aantal voorbereidingsvragen waarmee je de oriëntatie- en voorbereidingsfase concreet start.
 

 1. Op welke termijn wil jij je bedrijf overdragen?
  Wanneer je dit voor ogen hebt, weet je ongeveer wanneer je moet beginnen met (het nadenken over) de bedrijfsoverdracht. Houd hierbij rekening met een overdrachtsproces van circa 5 jaar. 
   
 2. Moet de overnemende partij intern of extern worden gezocht?
  Heb je een familiebedrijf, dan is er een kans dat een familielid het bedrijf wil opvolgen. Maar is deze opvolger wel geschikt? Of moet er (toch) extern gekeken worden?
   
 3. Is het wenselijk om alles in één keer over te dragen?
  Soms is het beter om dit geleidelijk per (bedrijfs- en onroerend goed) onderdeel te laten plaatsvinden of is een gefaseerde aandelenoverdracht gewenst. Laat je hierover goed informeren.
   
 4. Wat is je bedrijf waard?
  Dit is een logische vraag als je jouw bedrijf wilt verkopen of je onderneming wilt overdragen. Met een waardebepaling kan dit in kaart worden gebracht.
   
 5. Welke activa maakt geen onderdeel uit van de bedrijfsoverdracht?
  De activa die geen onderdeel uitmaakt van de bedrijfsoverdracht moet naar je holding of privé worden overgedragen. 
   
 6. Kan je, in aanloop naar de bedrijfsoverdracht, de financiering van de onderneming nog optimaliseren?
  Het realiseren van een passende bedrijfsfinanciering is geen vanzelfsprekendheid (meer). Begin daarom tijdig met de inventarisatie naar de mogelijkheid. 
   
 7. Hoe verhouden je kengetallen zich ten opzichte van de branche waarin je actief bent?
  Door een goede vergelijking te maken weet je waar je staat met je bedrijf en hoe 'aantrekkelijk' je bedrijf is voor een eventuele verkoop of overdracht. 
   
 8. Hoe is je voorraadpositie?
  Kan overtollige of oude voorraad nog worden weggewerkt? Denk hier goed over na.
   
 9. Hoe ziet je financiële positie er na de bedrijfsoverdracht uit?
  Dit kan je onder meer inzichtelijk krijgen door een financiële planning op te (laten) stellen.
   
 10. Welke fiscale aspecten spelen een rol?
  Het is belangrijk dat je kiest voor de 'juiste' fiscale constructies, waarmee belastingdruk wordt verminderd. 
Jeroen Martens
Jeroen Martens Senior adviseur corporate finance

Benieuwd naar alle 21 vragen?

Een succesvolle overdracht begint bij een goede voorbereiding! Maar waar begin je? Dat wordt vaak als lastig ervaren. Graag helpen wij je op weg. In deze whitepaper vind je 21 vragen waarmee je de oriëntatie- en voorbereidingsfase concreet start.