Bedrijf verkopen? Bereid u voor met deze 21 vragen

Een succesvolle bedrijfsoverdracht of verkoop begint bij een goede voorbereiding. Maar waar begint u?

Bedrijf verkopen? Bereid u voor met deze 21 vragen

Start uw oriëntatie- en voorbereidingsfase vroegtijdig

Als ondernemer denkt u vast regelmatig na over uzelf en uw bedrijf op lange termijn. En u weet dat er een moment komt waarop u te maken krijgt met opvolging of verkoop van uw bedrijf. Er kan sprake zijn van:

 • bedrijfsbeëindiging;
 • bedrijfsopvolging;
 • of verkoop.

In alle gevallen is het van belang om op tijd te beginnen. Meestal is namelijk een periode van circa 5 jaar nodig om het overdrachtsproces optimaal te kunnen doorlopen.

Een succesvolle overdracht, begint bij een goede voorbereiding! Maar waar begint u? Dat wordt vaak als lastig ervaren. Graag helpen wij u op weg. In deze blog vindt u 21 vragen waarmee u de oriëntatie- en voorbereidingsfase concreet start.

Waarom vroeg starten met de verkoop van uw onderneming?

Oriënteren en aan de slag

Vroeg starten is enerzijds van belang vanwege financiële, fiscale en juridische aspecten. Anderzijds spelen persoonlijke afwegingen en emotionele aspecten een rol.

U heeft als ondernemer vaak lang en hard gewerkt aan uw bedrijf, dus neem de tijd voor een gedegen bedrijfsoverdracht.

Zo vergt het niet op één bepaald moment zoveel tijd dat het ten koste gaat van uw bedrijf.

Maak een plan van aanpak en een (lange termijn)tijdsplanning. Dit heeft ook als voordeel dat het niet op één bepaald moment zoveel tijd vergt dat het ten koste gaat van uw bedrijf.

Bedrijfsverkoop is een van de lastigste fasen waar u als ondernemer mee te maken krijgt. Kom hierdoor niet in de verleiding het voor u uit te schuiven, maar pak de bedrijfsoverdracht vroegtijdig op. Uiteindelijk zult u ervaren dat een goede voorbereiding en tijdige start in grote mate bijdragen aan een succesvolle overdracht.

21 vragen bij voorbereiding en overdracht van uw bedrijf

Hieronder vindt u 21 vragen waarmee u de oriëntatie- en voorbereidingsfase concreet start.

 1. Op welke termijn wilt u uw bedrijf overdragen?
 2. Moet de overnemende partij intern of extern worden gezocht?
 3. Is het wenselijk om alles ineens over te dragen? Of is het beter dit geleidelijk per (bedrijfs- en onroerend goed) onderdeel te laten plaatsvinden? Of is een gefaseerde aandelenoverdracht gewenst?
 4. Wat is uw bedrijf waard? (Waarom is een waardebepaling zinvol?)
 5. Welke activa maakt geen onderdeel uit van de bedrijfsoverdracht en moet dus voor overdracht nog naar uw holding of privé worden overgedragen?
   
 6. Kunt u in aanloop naar de bedrijfsoverdracht de financiering van de onderneming nog optimaliseren?
 7. Hoe verhouden uw kengetallen zich ten opzichte van de branche waarin u actief bent?
 8. Hoe is de voorraadpositie? Kan overtollige dan wel oude voorraad worden weggewerkt?
 9. Hoe verloopt de financiering van de bedrijfsoverdracht?
 10. Hoe ziet uw financiële positie er na de bedrijfsoverdracht uit?
   
 11. Welke fiscale aspecten spelen een rol?
 12. Hoe en wanneer worden eigendom, zeggenschap, winstrecht en managementtaken overgedragen?
 13. Welke juridische structuur is het meest passend bij de beoogde overdracht? En welke overeenkomsten en documenten zijn voor effectuering van de beoogde structuur nodig?
 14. Zijn uw vergunningen en contracten nog actueel?
 15. Wat is de resterende looptijd van uw eventuele huurcontract(en)?
   
 16. Is de ict-infrastructuur op orde en klaar voor de toekomst?
 17. Welke investeringen zijn in voorbereiding op een bedrijfsoverdracht nodig om up-to-date te zijn en blijven?
 18. Hoe wordt kennis van medewerkers ontwikkeld en hoe is die kennis in uw organisatie geborgd?
 19. Wie is het gezicht van de onderneming en wie zijn de key-persons?
 20. Hoe wordt het bedrijf onafhankelijker van u als ondernemer?
 21. Wat moet voor de overnemende partij worden vastgelegd?

Succes met uw oriëntatie- en voorbereidingsfase!

Samen met mijn collega corporate finance adviseurs adviseerde en begeleidde ik al veel ondernemers in dergelijke processen.

Bekijk hier een aantal van deze transacties

Geen reacties
Plaats je reactie

Reageer op:

Annuleren