Samen gaan! Met je adviseur ambities waarmaken

Bedrijf verkopen, onderneming overdragen of inzicht in waardestuwende factoren? Een waardebepaling is essentieel!

Waardebepaling

Hoeveel is mijn bedrijf eigenlijk waard? Een logische vraag als u uw bedrijf wilt verkopen, uw onderneming wilt overdragen binnen de familie, u een geschil heeft met uw medeaandeelhouder of als u inzicht wilt in de waardestuwende factoren van uw onderneming. In alle gevallen is een waardebepaling essentieel.

Er zijn verschillende redenen om een waardebepaling te laten uitvoeren. Bijvoorbeeld:

 • Fusies- en overnames
 • Bedrijfsoverdracht binnen de familie
 • Disputen tussen aandeelhouders
 • Werknemersparticipatie
 • Om inzicht te krijgen in de waardestuwende factoren van uw onderneming
 • Juridische / fiscale herstructurering
 • Het aantrekken van nieuwe financiering en/of investeerders
 • Het toe- of uittreden van eigenaren
 • Accountancytechnische redenen (impairment en purchase price allocation)

Waarde onderneming

Hoe bepalen wij de waarde van uw onderneming?

Om tot een goede waardebepaling van uw onderneming te komen, maken onze corporate finance adviseurs gebruik van de Discounted Cashflow (DCF-)methode.

DCF-methode

De twee belangrijkste elementen in een waardering zijn:

 • toekomstig rendement en;
 • het risicoprofiel van de onderneming.

Deze elementen worden gevormd door verschillende variabelen zoals prognoses van omzet en kosten en verwachte investeringen in activa en werkkapitaal.

Een belangrijk aspect van de DCF-methode is dat deze uitgaat van geldstromen en niet van winst. Geldstromen zijn een objectieve maatstaf, omdat deze niet afhankelijk zijn van boekhoudkundige principes.

De DCF-methode geeft invulling aan de dynamiek van verschillen in groei en investeringen en is geschikt om bedrijven in elke levensfase te waarderen. Met een waardebepaling krijgt u inzicht in de waardecomponenten van uw onderneming en de toekomstige kasstromen die gerelateerd zijn aan de diverse markt- en bedrijfsspecifieke kansen en risico’s.

Door dit inzicht kunt u sturen op de waardestuwende factoren van uw onderneming om zo meer waarde te creëren. Een waardebepaling is niet alleen zinvol ter onderbouwing van een bied- of vraagprijs. Het periodiek opstellen van een waardebepaling helpt u bij het duurzaam groeien van uw onderneming en in het maken van de juiste strategische keuzes.

Driekwart van de ondernemers heeft geen idee wat zijn of haar bedrijf waard is.

Als gesproken wordt over het waarderen van een bedrijf, wordt meestal gedacht dat dit enkel plaatsvindt ter onderbouwing van een bied- of vraagprijs. Echter, het uitvoeren van een waardebepaling is zinvol om veel redenen. In deze blog vertel ik er meer over.

Lees blog

Deskundigheid

We zijn ingeschreven als gerechtelijke deskundige voor financiële geschillen bij de Stichting Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen. Als gerechtelijke deskundige voeren we voor rechtbanken door heel Nederland onafhankelijke waardebepalingen en schadeberekeningen uit. Ook treden we als partijdeskundige op bij gerechtelijke geschillen.

Ook zijn we aangesloten bij het Nederlands Instituut voor Register Valuators. De Register Valuator volgde een Business Valuation opleiding en is specialist in het uitvoeren van een (onafhankelijke) waardebepaling. In deze trajecten worden de hoogste eisen gesteld aan de onderbouwing van waarderingsrapporten en is goede argumentatie van diverse aspecten van de waardering van cruciaal belang. 

Neem contact op

Samen gaan we ervoor