Wat is mijn bedrijf waard?

Wat is je bedrijf waard? Driekwart van de ondernemers heeft hier geen idee van. Wat jouw bedrijf waard is, blijkt uit een waardebepaling. In deze blog neem ik je hierin mee én vertel ik waarom en wanneer het uitvoeren van een waardebepaling zinvol is.
Meer over waardebepaling

Hoe wordt mijn bedrijf ge­waar­deerd?

Wat jouw bedrijf waard is, blijkt uit een waardebepaling. Hierbij wordt een bedrijf niet zozeer gewaardeerd door het optellen van activa of het vermenigvuldigen van de historische winst uit de jaarrekening maal een bepaalde factor.

De inzet van een waardebepaling is altijd de toekomst. De waarde wordt niet bepaald door cijfers uit het verleden, maar door wat er in de toekomst structureel mee verdiend kan worden. Het is de contante waarde van de kasstromen die de onderneming in de toekomst genereert.

Tijdens het uitvoeren van een waardebepaling vindt daarom een analyse plaats van de toekomstige kasstromen, de diverse markt- en bedrijfsspecifieke (risico)factoren en de (terugverdien)tijd.

Belangrijke factoren

Verschillende factoren worden meegenomen om jouw bedrijfswaarde te bepalen. Denk aan marktontwikkelingen, ontwikkelingen in de branche en de kwaliteit van medewerkers. Ga voor je eigen bedrijf na hoe zij in de markt staat en welke factoren een (grote) rol spelen. 

Jeroen Martens
Jeroen Martens Senior adviseur corporate finance

Hoe creëer je meer waarde?

Als je eenmaal weet welke factoren invloed hebben op de waarde van je bedrijf, kan je daarop sturen en zo kan je waarde creëren. Denk aan: 

 • spreiding van leveranciers en afnemers;
 • het verbeteren van online vindbaarheid van je bedrijf;
 • werken aan zichtbaarheid van track record en reputatie;
 • vastlegging van processen en (klant)afspraken;
 • een evenwichtig personeelsbestand en;
 • het delegeren van bevoegdheden.

Wanneer een waardebepaling?

Als gesproken wordt over het waarderen van een bedrijf, wordt meestal gedacht dat dit enkel plaatsvindt ter onderbouwing van een bied- of vraagprijs. Vaak in het kader van een fusie of bedrijfsovername. Echter, het uitvoeren van een waardebepaling is zinvol om meerdere redenen:

 1. Onderbouwen van een bied- of vraagprijs in het kader van een bedrijfsovername.
 2. Ruilverhoudingen bepalen in het kader van een fusie.
 3. Bedrijfsopvolging binnen een familiebedrijf (en toepassing van schenking van aandelen via de bedrijfsopvolgingsfaciliteit).
 4. Toe- en uittreding van aandeelhouders.
 5. Inzicht krijgen in de factoren die de waarde van je bedrijf bepalen, waardoor je beter kunt sturen op waardecreatie. Hierdoor maak jij je onderneming tevens verkoopklaar.
 6. Doorrekenen van de waarde impact van het wel of niet doorvoeren van bepaalde beslissingen.
 7. Om financiering aan te trekken en het lagere risicoprofiel (= goedkopere financiering) inzichtelijk te maken. 
 8. In het kader van je financiële planning.
 9. Financiële reorganisaties.
 10. Uitkering van dividend in aandelen.
 11. Boedelscheiding.
 12. Inzicht krijgen in de sterkes, zwakkes, kansen en bedreigingen.
 13. Inzicht krijgen in de uitdagingen voor de volgende groeifase van je bedrijf.

Bedrijfsverkoop voorbereiden: 21 vragen

Een succesvolle overdracht begint bij een goede voorbereiding! Maar waar begin je? Dat wordt vaak als lastig ervaren. Graag helpen wij je op weg. In deze whitepaper vind je 21 vragen waarmee je de oriëntatie- en voorbereidingsfase concreet start.