STAP-budget: scholing STAP voorwaarts

Met het STAP-budget kan een werknemer zijn opleiding of studie bekostigen. Ook voor jou als werkgever biedt dit kansen. Wij leggen het uit.

STAP-budget

De arbeidsmarkt verandert door snelle technologische ontwikkelingen, globalisering en de latere pensioenleeftijd. Om duurzaam inzetbaar te blijven, is het voor iedereen van belang om te blijven leren en te ontwikkelen.

STAP staat hierbij voor STimulering ArbeidsmarktPositie. Met het STAP-budget kan een werknemer zijn opleiding of studie bekostigen.

Het is niet de bedoeling dat scholingskosten dubbel worden gefinancierd. Daarom is geregeld dat er geen of een beperkt recht op STAP-budget bestaat als de werknemer al studiefinanciering of een andere vorm van subsidie ontvangt.

Aanvragen van het STAP-budget

De werknemer moet het STAP-budget zelf aanvragen; dat kan digitaal via het STAP-portaal (via UWV). Voor deelname geldt “wie het eerst komt, het eerst maalt”.

Let op! Het STAP-budget moet niet te vroeg aangevraagd worden, want de scholing die de werknemer wil volgen kan vanaf 4 weken na, maar moet binnen 3 maanden ná afloop van het aanvraagtijdvak beginnen. Voor meerjarige scholing gelden aanvullende regels.

Voor welke scholing en opleidingen?

De scholing moet arbeidsmarktgericht zijn en voldoen aan bepaalde criteria. Per kalenderjaar kan per werknemer voor één opleiding of scholing een budget verkregen worden.

Welke kosten kunnen uit het budget worden betaald?

Het gaat om:

  • lesgeld;
  • cursusgeld;
  • collegegeld en;
  • eventueel om examengeld.

Kosten voor door de opleider verplicht gestelde leer- en beschermingsmiddelen zijn ook subsidiabel, als deze leermiddelen beslist nodig zijn voor het volgen van de opleiding en als de kosten van die middelen door de opleider in rekening worden gebracht. Kosten van een telefoon of laptop komen niet in aanmerking.

Betaling van het budget

Het budget wordt als voorschot betaald aan de opleider. Als de scholing is afgerond, wordt het budget vastgesteld op het bedrag dat is toegekend. Als de scholing niet is gestart, niet succesvol is afgerond of anderszins niet is voldaan de voorwaarden (zoals een aanwezigheid van 80%), kan het budget worden teruggevorderd.

Samenloop met werkkostenregeling (WKR)

Als je als werkgever de kosten van scholing van een werknemer volledig vergoedt, heeft de werknemer geen recht op STAP-budget. Als je de kosten van de werknemer boven het STAP-budget vergoedt, dan geldt daarvoor een gerichte vrijstelling in de WKR; die vergoeding is niet belast.

Mariëtte te Kaat
Mariëtte te Kaat Adviseur loonheffingen

Zo haal je het maximale uit de WKR

De juiste toepassing van de werkkostenregeling levert je voordelen op! Maar hoe pak je dit aan? Wij leggen je in deze whitepaper uit hoe jij het maximale uit de werkkostenregeling haalt.

Vragen?

Heb je nog vragen over het STAP budget? Neem gerust contact met ons op.