Op­koop­re­ge­ling Lbv-plus: piek­be­las­ters

De veelbesproken opkoopregeling voor piekbelasters, de ‘Lbv-plus’, wordt van 3 juli 2023 t/m 5 april 2024 opengesteld. Overweeg je om jouw bedrijf te beëindigen? Mogelijk is deze subsidie wat voor jou. Laat je goed adviseren bij dit ingrijpende besluit.

Wanneer kom je in aanmerking?

Hou jij melkvee, varkens, kippen, kalkoenen en/of vleeskalveren? En ben je ‘piekbelaster’? Dan kun je in aanmerking komen voor deze subsidie.

Piekbelaster

De beladen term ‘piekbelaster’ houdt in dat jouw locatie een totale stikstofdepositie heeft van minimaal 2.500 mol stikstof per jaar op overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. De gebieden liggen op max. 25 km vanaf de locatie. Je kunt met het programma AERIUS Check laten berekenen of je boven de drempelwaarde van 2.500 mol/jaar uitkomt.

Mark Scholten Linde
Mark Scholten Linde Adviseur agro

Subsidie voor drie onderdelen

Je kunt voor een drietal onderdelen subsidie krijgen:

  • Waardeverlies productiecapaciteit. De subsidie bedraagt 120% van de ‘gecorrigeerde vervangingswaarde’. Deze is afhankelijk van de leeftijd van jouw stal. Hiervoor zijn tabellen beschikbaar.
  • Vervallen productierechten. De subsidie is gelijk aan de marktwaarde. Deze wordt begin juli bekendgemaakt.
  • Sloopkosten. De vergoeding voor sloopkosten (incl. afvoer) van jouw stallen, mest- en voeropslagen is € 45 per m2 staloppervlak (buitenmaats, excl. uitloop).

Geen landbouwhuisdieren meer op locatie

Bij deelname moet je de locatie ‘onomkeerbaar sluiten’. Op de locatie mag je geen landbouwhuisdieren meer houden. Ook mag je in Nederland en in de rest van de Europese Unie geen bedrijf meer beginnen met diersoorten waarvoor je subsidie krijgt. Je moet dus echt stoppen.

Sparren met een adviseur?

Heb je vragen over de opkoopregeling Lbv-plus? Of wil je weten wat de mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf? Neem gerust contact op. 

 

Mark Scholten Linde
Mark Scholten Linde Adviseur agro