Persoonlijke attentie aan werknemer kan belastingvrij

Binnen de werkkostenregeling zijn er mogelijkheden om een persoonlijke attentie onbelast aan uw werknemer te geven. In sommige gevallen kan dit zelfs belastingvrij.

Persoonlijke attentie aan werknemer kan belastingvrij

Een vergoeding, verstrekking of terbeschikkingstelling aan een werknemer is in principe belast loon. Binnen de werkkostenregeling zijn er mogelijkheden om een persoonlijke attentie onbelast aan uw werknemer te geven. In sommige gevallen kan dit echter zelfs belastingvrij zonder gebruik van de WKR.

Geen verband met arbeidsrelatie

Als u iets aan uw werknemer geeft dat geen verband houdt met de arbeidsrelatie, kan dit belastingvrij. In dat geval is namelijk geen sprake van loon.

Tip! Denk hierbij bijvoorbeeld aan een fruitmand voor een zieke werknemer of een rouwkrans bij overlijden.

Alles wat u in verband met de persoonlijke relatie geeft in plaats van in verband met de arbeidsrelatie, is geen loon. Dit kan daarom belastingvrij.

Kleinegeschenkenregeling

De vraag of iets in verband met een persoonlijke relatie of in verband met de arbeidsrelatie wordt gegeven, kan voer voor discussie zijn met de Belastingdienst. Om discussies te voorkomen over relatief geringe bedragen is de zogenaamde kleinegeschenkenregeling geïntroduceerd. Als u aan de volgende voorwaarden voldoet, gaat de Belastingdienst er daarom vanuit dat er geen sprake is van loon, dit kan dus belastingvrij:

  • u geeft een persoonlijk attentie,
  • dit betreft geen geld of een waardebon,
  • de situatie waarin u dit geeft, is ook aanleiding voor anderen om zo’n persoonlijke attentie te geven, en
  • de factuurwaarde, inclusief btw, van de persoonlijke attentie is maximaal € 25.

Tip! Bezorgkosten tellen niet mee in de maximale waarde van € 25 als deze apart op de factuur staan of apart zijn gefactureerd.

Persoonlijke attentie

De Belastingdienst legt uit dat van een persoonlijke attentie sprake is als de persoon van de werknemer vooropstaat bij het geven van de attentie. Of de werknemer recht heeft op de attentie, is niet van belang. De Belastingdienst noemt een bos bloemen op de verjaardag van de werknemer als voorbeeld van een persoonlijke attentie.

Wat valt hier niet onder

Volgens de Belastingdienst zijn dit geen persoonlijke attenties:

  • kerstpakket;
  • chocoladeletter met Sinterklaas;
  • bloemetje op de eerste werkdag.

Tip! Voldoet u niet (helemaal) aan de voorwaarden van de kleinegeschenkenregeling, de factuurwaarde is bijvoorbeeld meer dan € 25? Dan kan er nog steeds sprake zijn van geen loon als er geen verband met de dienstbetrekking is. Houd er dan wel rekening mee dat u hierover misschien in discussie komt met de Belastingdienst.

Vragen

Heeft u nog vragen over een persoonlijke attentie of het toepassen van de WKR? Neem gerust contact op.

Wilt u weten hoe u duizende euro's kunt besparen met de WKR? Lees dan onderstaande blog.

Blog

Duizenden euro’s besparen met de werkkostenregeling, zo doe je dat!

Als ik klanten bel over de werkkostenregeling, de WKR, staat niet iedereen te springen om een gesprek. Waarom het tóch belangrijk is? Ik leg het je uit.

Door Leonie Pongers
Lees blog