Waarom je loon tijdig moet aan­wijzen in vrije ruimte WKR

Je mag als werkgever een aantal loonbestanddelen onderbrengen in de werkkostenregeling. Je moet deze loonbestanddelen dan wel op tijd aanwijzen. Dit is, naar het oordeel van de Hoge Raad, niet meer mogelijk als al sprake is van bezwaar en beroep.

Vrije ruimte

Met toepassing van de werkkostenregeling (WKR), kan je vergoedingen aan je werknemers, onder voorwaarden, onbelast uitbetalen. Je moet deze vergoedingen dan wel aanwijzen als eindheffingsloon in de vrije ruimte. Als je in een jaar niet meer dan de vrije ruimte aanwijst als eindheffingsloon, betalen zowel jij als je werknemers geen belasting. Alleen als je over de vrije ruimte heen schiet, moet je 80% eindheffing afdragen.

De vrije ruimte in de WKR bedraagt in 2024 1,92% van je loonsom tot € 400.000 en 1,18% over het meerdere.

Gebruikelijkheidstoets

De gebruikelijkheidstoets legt een beperking op aan de vergoedingen die je kunt aanwijzen als eindheffingsloon in de vrije ruimte. Dit is een lastig criterium, dat inhoudt dat je vergoedingen niet als eindheffingsloon kunt aanwijzen als deze voor meer dan 30% afwijken van hetgeen normaal vergoed of verstrekt wordt.

Niet alleen de vergoeding zelf moet gebruikelijk zijn, het moet ook gebruikelijk zijn dat je werknemer deze belastingvrij van jou krijgt en dat je de belasting via de eindheffing voor jouw rekening neemt.

Leonie Pongers
Leonie Pongers Specialist loonheffingen
Specialist op het gebied van loonheffingen
Loonheffingen, het leukste wat er is! Samen met mijn team kijk ik met klanten mee hoe zij kosten kunnen besparen bij het belonen van personeel. Ook het geven van presentaties op mijn vakgebied, zowel intern als extern, geeft mij veel energie. Het contact met klanten & collega’s om (internationale) vraagstukken op te lossen is mijn grootste drive!
Neem contact op

Voorbeeld: discussie met de Belastingdienst

Over de gebruikelijkheidstoets kan discussie met de Belastingdienst ontstaan. Dit ondervond ook een werkgever die aan werknemers en ex-werknemers een financiële compensatie betaalde na wijziging van het pensioenstelsel. De compensatie liep uiteen van € 500 tot bijna € 190.000 per werknemer en bedroeg gemiddeld ruim € 26.000 per werknemer. De werkgever wilde de compensatie aanwijzen als eindheffingsloon in de vrije ruimte, maar de Belastingdienst vond dit niet gebruikelijk en ging niet akkoord.

€ 2.400 per werknemer in de vrije ruimte

De werkgever wees vervolgens tot een bedrag van € 2.400 per werknemer aan in de vrije ruimte en verloonde het restant voor elke werknemer individueel als loon onder inhouding van loonheffing. Het bedrag van € 2.400 was niet toevallig gekozen. Vergoedingen, verstrekkingen of terbeschikkingstellingen van maximaal € 2.400 per werknemer per jaar worden door de Belastingdienst namelijk in ieder geval als gebruikelijk beschouwd.

De Hoge Raad oordeelde dat aanwijzing in de vrije ruimte niet meer mogelijk was. 

De werkgever ging vervolgens in bezwaar en daarna in beroep bij de rechter. De werkgever wilde namelijk alsnog het gehele bedrag van de compensatie aanwijzen in de vrije ruimte, dus ook het bedrag boven € 2.400.

Aanwijzen in bezwaar of beroep is te laat

De Hoge Raad oordeelde dat aanwijzing in de vrije ruimte echter niet meer mogelijk was. Dit had de werkgever moeten doen vóór het moment dat het loon genoten werd (in casu vóór het moment van uitbetalen). Nu de werkgever op dat moment alleen tot een bedrag van € 2.400 had aangewezen in de vrije ruimte, kon de werkgever dat niet meer in bezwaar of beroep herstellen.

Hoe dan wel handelen?

De Hoge Raad gaf nog wel aanwijzingen hoe een werkgever in een vergelijkbare situatie had kunnen handelen. Het is namelijk mogelijk om een vergoeding als eindheffingsloon in de vrije ruimte aan te wijzen én tegelijkertijd loonbelasting in te houden.

Wil je een discussie met de Belastingdienst over het al dan niet kunnen aanwijzen in de vrije ruimte aan de rechter voorleggen? Dan moet je de vergoeding in ieder geval aanwijzen in de vrije ruimte. Om naheffingen met belastingrente en eventueel een boete te voorkomen, is het verstandig om tegelijkertijd ook al loonbelasting in te houden en af te dragen.

Heb je nog vragen over dit onderwerp? Neem gerust contact met ons op.

Leonie Pongers
Leonie Pongers Specialist loonheffingen
Specialist op het gebied van loonheffingen
Loonheffingen, het leukste wat er is! Samen met mijn team kijk ik met klanten mee hoe zij kosten kunnen besparen bij het belonen van personeel. Ook het geven van presentaties op mijn vakgebied, zowel intern als extern, geeft mij veel energie. Het contact met klanten & collega’s om (internationale) vraagstukken op te lossen is mijn grootste drive!
Neem contact op