Werkkostenregeling: waar u verplicht aan moet voldoen

whitepaper werkkostenregeling

Wat is het?

Iedere werkgever is verplicht om de Werkkostenregeling toe te passen. Het is een systeem om de belastbaarheid vast te stellen van vergoedingen en verstrekkingen die u als werkgever aan uw eigen werknemers geeft.

4 categorieën

Binnen de Werkkostenregeling kennen we:

  • Gerichte vrijstellingen: vergoedingen die u onbelast aan uw werknemers mag vergoeden, zoals reiskosten. 
  • Intermediaire kosten: kosten met betrekking op de aanschaf van zaken die tot het vermogen van de werkgever behoren, zoals een auto van de zaak.
  • Nihilwaarderingen: voor sommige voorzieningen geldt een nihilwaardering. Hierbij kunt u denken aan werkkleding en consumpties op de werkplek.
  • Forfaitkosten: de overige kosten.

Ontvangt u graag meer informatie? Download onze whitepaper, waar de Werkkostenregeling op hoofdlijnen wordt uitgelegd.