Werkkostenregeling

Iedere werkgever is verplicht om de Werkkostenregeling toe te passen. Het is een systeem om de belastbaarheid vast te stellen van vergoedingen en verstrekkingen die u als werkgever aan uw eigen werknemers geeft. Met de Werkkostenregeling mag maximaal 1,2% van de totale loonsom besteed worden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen. Vergoedt en verstrekt een werkgever meer, dan is hij een eindheffing verschuldigd van 80%.