Au­to van de zaak na bedrijfs­overdracht

De meeste ondernemers beschikken over een auto van de zaak. Wanneer je de bedrijf verkoopt, overdraagt of stopt met je onderneming, heeft dit gevolgen voor de auto van de zaak. Wij nemen je mee!

Privé­onttrekking

Als je de auto niet samen met de andere bedrijfsmiddelen overdraagt, gaat deze over naar privé. De waarde van jouw auto valt dan in de winst, waarover je belasting moet betalen. Er is namelijk sprake van een privéonttrekking.

Wettelijke waarde

De privéonttrekking wordt gesteld op de werkelijke waarde. Deze zul je zo goed mogelijk moeten schatten. Wijkt de waarde af van de boekwaarde, dan maakt je boekwinst of -verlies. Een boekwinst komt ten goede aan de winst, een boekverlies komt hierop in mindering.

Ook voor de bv

Heb je een bv, dan kun je als werknemer van de bv de auto van de zaak overnemen. De opbrengst valt dan in de winst. Is die groter dan de boekwaarde, dan maakt de bv belaste boekwinst. Bij een lagere opbrengst is er sprake van een aftrekbaar boekverlies.

Let op!
Vanaf het moment dat je de auto in privé overneemt, komen ook alle facturen voor jouw privérekening. Vanaf hetzelfde moment ben je echter wel verlost van de fiscale bijtelling.

Btw in rekening brengen?

Bij verkoop van de auto aan de ex-ondernemer moet btw in rekening worden gebracht. Deze is voor jou, als ex-ondernemer, uiteraard niet aftrekbaar.

Heb je nog vragen over de auto van de zaak na bedrijfsoverdracht? Neem gerust contact met ons op.

Maaike Grevinga
Maaike Grevinga Accountant