Voorbeeld­casus SLIM-subsidie

Wil je investeren in ontwikkeling van medewerkers? Bekijk dan de SLIM-subsidie! In deze voorbeeldcase vind je een rekensom waarin duidelijk wordt wat dit je kan opleveren. Zo kan je wel € 17.000 besparen.

BESPAREN MET DE SLIM-SUBSIDIE

Voorbeeldcasus metaalbedrijf met 40 medewerkers

Wil je als mkb-bedrijf succesvol blijven, dan zal je moeten investeren. De ontwikkelingen gaan razendsnel en het is een uitdaging om deze bij te benen. Voor zowel werkgevers als werknemers is het van belang om hierop te anticiperen en tijdig te zorgen voor bijscholing en opleiding. Zorg dat je medewerkers over de juiste vaardigheden beschikken die ze in de toekomst nodig hebben.

De overheid stimuleert deze investering, onder de noemer 'Leven lang leren', en stelt hiervoor de SLIM-subsidie beschikbaar. Deze kan je aanvragen vanaf 1 september t/m 30 september 2022.

Plan van aanpak

Ons plan van aanpak bestaat uit 3 fases.

 1. Ontwikkelscan
 2. Plan van aanpak
 3. Uitvoering

Fase 1: ontwikkelscan

Uit de ontwikkelscan blijkt dat het bedrijf moeite heeft met het behouden van mensen, waardoor de leeftijdsopbouw van het personeelsbestand scheefgroeit.

 • In verhouding zijn er veel 50+’ers;
 • de bedrijfsspecifieke kennis wordt onvoldoende overgedragen aan de jonge werknemers;
 • de vakinhoudelijk sterke bedrijfsleider loopt (50+) tegen een afrekencultuur aan;
 • op korte termijn moet jong talent worden aangetrokken om de concurrentiepositie t.o.v. China te verstevigen.

Fase 2: Plan van aanpak

In het plan van aanpak zijn de volgende onderdelen uitgewerkt:

 • Perspectief en kansen jong talent verbeteren:
  • Functieprofielen moeten worden geactualiseerd, zodat deze aansluiten bij de huidige situatie.
  • Opzetten ontwikkeltrajecten voor medewerkers, ondersteund door een gesprekscyclus.
 • Actief kennis delen:
  • In kaart brengen specialismes.
  • Opzetten intern buddysysteem.
 • Leiderschap versterken:
  • Leidinggevenden gaan meer aandacht en tijd besteden aan de ontwikkeling van de medewerkers. Daarbij worden ze ondersteund door een coaching- of leiderschapstraining.

Fase 3: Uitvoering

Onze HR-adviseur is 1 dag per week aanwezig om:

 • de instrumenten (profielen, gesprekscyclus en buddysysteem) specifiek voor het bedrijf samen te stellen en het invoeringsproces te begeleiden;
 • te ondersteunen bij ontwikkelgesprekken;
 • te faciliteren in de opvolging en ingezette acties te evalueren en bij te stellen.

Leidinggevenden ervaren gedurende een langere periode ondersteuning in de ontwikkeling van zijn medewerkers.

Rekenvoorbeeld

Totale subsidiabele projectkosten (intern + extern)

€ 25.000

SLIM-subsidie 80%

€20.000

Kosten subsidieaanvraag

€3.000

Totale besparing
€17.000

Resterende investering

€8.000

Wij maken graag kennis met jou

Wil je meer weten over de SLIM-subsidie of ben je benieuwd of je in aanmerking komt? Neem gerust contact met ons op, wij denken graag met je mee!

Neem contact op
Vestiging-Assen-165