Aanvraag SLIM-subsidie voor samen­werking en groot­bedrijf tot 31 juli

Van 3 juni tot en met 31 juli 2024 is het voor samenwerkingsverbanden in het mkb én voor het grootbedrijf in de sectoren landbouw, horeca en recreatie weer mogelijk om SLIM-subsidie aan te vragen. SLIM is een subsidieregeling voor leren en ontwikkelen in het mkb.

Doel SLIM-subsidie

De SLIM-subsidie is bedoeld voor initiatieven gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen. De activiteit waarvoor subsidie wordt ontvangen, mag een looptijd van maximaal 24 maanden hebben. Deze periode van 24 maanden start de dag na toekenning van de subsidie.

Subsidiabele activiteiten

De volgende activiteiten komen in aanmerking voor subsidie:

  • het doorlichten van de onderneming uitmondend in een opleidings- of ontwikkelplan;
  • het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen ten behoeve van werkenden in de onderneming;
  • het ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode in de onderneming die werkenden in de onderneming stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk;
  • het gedurende enige tijd bieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf.

Let op! De meeste activiteiten moeten nog aan voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor de SLIM-subsidie.

Anouk Lichtendonk
Anouk Lichtendonk HR adviseur

Subsidiebedragen 2024

De subsidiebedragen zijn als volgt:

  • Voor een individuele mkb-onderneming is het subsidiebedrag maximaal € 25.000. De subsidiepercentages zijn 80% voor het klein mkb en 60% voor het middelgroot mkb.
  • Voor een samenwerkingsverband (niet verbonden organisaties) is het subsidiebedrag maximaal € 500.000 per project en € 200.000 per deelnemende onderneming. Het subsidiepercentage is 60%.
  • Voor een grootbedrijf in de landbouw, horeca of recreatie is het subsidiebedrag maximaal € 200.000. Het subsidiepercentage is 60%.

Subsidieplafond 

In de onderstaande tabel zijn de subsidieplafonds weergegeven:

Mkb

maart 2024

€ 15 miljoen

Mkb

september 2024

€ 13,5 miljoen

Samenwerkingsverbanden

juni - juli 2024

€ 17,5 miljoen

Grootbedrijven

juni - juli 2024

€ 1,2 miljoen

Registreren en aanvragen

Om in aanmerking te komen voor de SLIM-subsidie geldt een aantal voorwaarden. Deze verschillen per type aanvrager. De beoordeling van de subsidieaanvraag vindt plaats op basis van volledigheid, inhoud en beschikbaar budget. Wanneer meer subsidie wordt aangevraagd dan het budget toelaat, dan vindt toewijzing plaats door middel van loting. Hierbij is het niet relevant op welk moment in de maanden juni en juli de aanvraag is ingediend. Dit geldt voor beide subsidies.

Heb je vragen over de SLIM-subsidie of wil je weten of je in aanmerking komt? Neem gerust contact op.

Interessant!

Whitepaper SLIM

In deze whitepaper geven we u een duidelijk(er) beeld wanneer je in aanmerking komt voor de SLIM-subsidie, door de activiteiten te ondersteunen met diverse voorbeelden. Download gerust de whitepaper!