Zo fors kan je besparen met de SLIM subsidie

Wil je investeren in ontwikkeling van medewerkers? Bekijk dan de SLIM-subsidie! In deze voorbeeldcase vind je een rekensom waarin duidelijk wordt wat dit je kan opleveren.
Gelijk naar rekenvoorbeeld

Voorbeeldcase

Jens is een ondernemer met 10 personeelsleden die wil investeren in het stimuleren van leren en ontwikkelen binnen zijn onderneming. Hij kiest ervoor om gebruik te maken van de SLIM subsidie. Omdat Jens niet alle kennis en kunde zelf in huis heeft, besluit hij om gebruik te maken van een externe deskundige voor ondersteuning tijdens het project. Daarnaast zal Jens zelf aan het project werken.

Berekening projectkosten

Bij de onderneming liggen bepaalde vraagstukken die door middel van een doorlichting van de onderneming door de externe deskundige inzichtelijk worden gemaakt. Daarnaast zal de externe deskundige ondersteunen bij het implementeren van een nieuwe methode voor een leven lang ontwikkelen.

Jens maakt met de externe deskundige een afspraak dat hij 165 uren mag besteden aan het project. Vanuit de SLIM subsidie geldt een tarief van maximaal €135 per uur. De totale inhuur van de externe deskundige komt hierdoor op €22.275.

Naast de inhuur van de externe deskundige, zal Jens zelf 3,5 uren per week (45 weken lang) in het betreffende projectjaar besteden aan het project. Het uurtarief van Jens wordt berekend op basis van het werkelijke loon. Stel dat de ondernemer het gebruikelijke dga loon ontvangt (€56.000 per jaar), dan heeft Jens een uurtarief van €32,56. De totale investering van de Jens komt neer op € 5.128,20.

Jarno Swijghuizen
Jarno Swijghuizen Subsidieadviseur

Subsidiabele kosten

De totale investeringskosten van Jens en de externe deskundige komen gezamenlijk op €27.403,20. Over deze kosten wordt een flat rate berekend van 15% ter compensatie van overige kosten. Denk hierbij aan indirecte kosten (zoals reiskosten en kosten voor een werkplek) en overhead. Hierdoor komt het totaal van de subsidiabele kosten op €31.513,68

Zoveel bespaar je

Het subsidiepercentage van de SLIM subsidie voor kleine ondernemers bedraagt 80%. Op basis van de voorgaande berekening zal Jens een subsidie ontvangen van € 25.210,94. Omdat de maximale subsidie €25.000 is, wordt het subsidiebedrag hierop afgetopt.

Voor het behalen van de maximale subsidie zal Jens een eigen investering moeten doen van  €6.302,74.

Rekenvoorbeeld tabel*

Totale subsidiabele kosten (intern + extern)

€27.403,20

Flat rate voor overige kosten (15%)

€4.110,48

Totaal subsidabele kosten + flat rate

€31.513,68

SLIM subsidie 80% (max. € 25.000,-)

€25.000

Resterende investering

€6.302,74


* Bij deze berekening is geen rekening gehouden bij de inhuur van een subsidieadviseur voor het aanvragen van de subsidie en de begeleiding tijdens en na het project.

Heb je nog vragen? Neem gerust contact met mij op.

Interessant!

Whitepaper SLIM

In deze whitepaper geven we u een duidelijk(er) beeld wanneer je in aanmerking komt voor de SLIM-subsidie, door de activiteiten te ondersteunen met diverse voorbeelden. Download gerust de whitepaper!