SLIM subsidie: deze 3 dingen moet je weten

Mkb-bedrijven kunnen in 2024 subsidie krijgen om hun organisatie zo in te richten dat structureel leren mogelijk gemaakt wordt. Er zijn 3 belangrijke dingen die je moet weten over de SLIM subsidie. Wij lichten ze in dit artikel voor je uit.

SLIM-regeling 2024

Het doel van de SLIM regeling is om een 'Leven lang leren' te stimuleren in de mkb-ondernemingen. HR-adviseurs en -consultants kunnen je ondersteunen van opzet tot uitvoering.  Er zijn 3 belangrijke zaken die je moet weten over de SLIM subsidie. Wij lichten ze hieronder voor je uit:

Paul van den Berg
Paul van den Berg Senior subsidieadviseur

1. Bedrijven die in aanmerking komen

Een bedrijf wordt voor deze regeling als mkb-bedrijf aangemerkt als:

 • er minder dan 250 personen werkzaam zijn;
 • de jaaromzet niet meer dan € 50 miljoen bedraagt;
 • het jaarlijkse balanstotaal niet meer dan € 43 miljoen bedraagt.

In de landbouw-, horeca- en recreatiesector komen ook grotere bedrijven voor de subsidie in aanmerking. Dit vanwege het feit dat in deze sectoren vaak gewerkt wordt met seizoensarbeiders.

Of een bedrijf onder de sector landbouw, horeca of recreatie valt, moet blijken uit de SBI-code van het CBS.

2. Projecten die in aanmerking komen

De subsidieregeling SLIM kan je onder andere inzetten bij de volgende projectcategorieën:

 1. Opstellen van een opleiding- of ontwikkelingsplan waarin je onderneming wordt doorgelicht en de scholingsbehoefte vanuit de onderneming inzichtelijk wordt.
 2. Verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen voor je werknemers.
 3. Ontwikkelen of invoeren van een nieuwe methode, waarbij je werknemers worden gestimuleerd hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk.
 4. Bieden van praktijkleerplaatsen.

3. Subsidiabele kosten

De subsidiepercentages hangen af van de grootte van de onderneming.

 • Voor bedrijven <50 medewerkers bedraagt de subsidie 80%.
 • Voor bedrijven met 50 tot 249 medewerkers 60%.

Projecten in categorie 1, 2 of 3 moeten minimaal € 5.000 aan subsidiabele kosten hebben. Subsidie voor de praktijkleerplaatsen is afhankelijk van het aantal weken dat de leerling, deelnemer of student bij de beroepspraktijkvorming aanwezig is. Het heeft een maximum van 40 weken en € 2.700 per jaar.

De maximale subsidie per werkgever bedraagt € 25.000. 

Onder de kosten die gesubsidieerd kunnen worden, vallen ook:

 • de externe advieskosten, met een maximum uurtarief van € 135;
 • directe loonkosten;
 • een toeslag van 15% over het totaal van de externe kosten en de directe loonkosten.

Deze kosten vertegenwoordigen overige kosten in verband met de eigen inzet van de onderneming, zoals de kosten van overhead.

Heb je vragen over de nieuwe subsidieregeling SLIM? Neem gerust contact met ons op.

SLIM: kom jij in aanmerking?

In deze whitepaper geven we je een duidelijk(er) beeld wanneer je in aanmerking komt voor de SLIM subsidie, door de activiteiten te ondersteunen met diverse voorbeelden. Download gerust de whitepaper!

Samen gaan we ervoor

Paul van den Berg
Paul van den Berg Senior subsidieadviseur Meer over Paul
Annerie Wentink
Annerie Wentink Manager personeel Meer over Annerie
Tirsa Dekker
Tirsa Dekker Arbeids- en organisatiepsycholoog Meer over Tirsa
Anouk Lichtendonk
Anouk Lichtendonk HR adviseur Meer over Anouk
Jarno Swijghuizen
Jarno Swijghuizen Subsidieadviseur Meer over Jarno