Coöperatie

Je wilt een samenwerkingsverband aangaan met andere ondernemers of partners en krachten bundelen. Zo kan je samen voordeliger inkopen, een stuk grond kopen of producten produceren om een goede gezamenlijke prijs te krijgen. De rechtsvorm coöperatie kan in deze situaties van meerwaarde zijn.
Neem direct contact op

Kracht van samenwerking

Een coöperatie is een vereniging mét een bedrijf waar meerdere personen samenwerken om een bepaald (inkoop)voordeel te behalen. Het is fiscaal gezien een uiterst flexibele rechtsvorm.

Wil je bijvoorbeeld samen met andere ondernemers de krachten bundelen onder één handelsnaam en de gemaakte winst terug laten vloeien naar rato van inbreng? Dat kan met een coöperatie. Daarnaast is het over het algemeen gemakkelijker om toe en uit te treden door het (ver)kopen van aandelen. 

Een ander voordeel van de rechtsvorm coöperatie is dat deze niet onderworpen is aan dividendbelasting. Daarnaast heb je recht op deelnemingsvrijstelling en is er een extra aftrekpost (verlengstukwinstregeling). 

Jacqueline Rijsbergen
Jacqueline Rijsbergen Senior belastingadviseur

Winst coöperatie 

Om je coöperatie te laten slagen is het belangrijk dat je de fiscale aspecten en de bestemming van de winst optimaal inricht. Zo kan de winst van de coöperatie verdeeld worden in:

  • Winst van de coöperatie: deze is onderworpen aan vennootschapsbelasting.

  • Verlengstukwinst: dit is de winst voor de prestatie van de leden. De verlengstukwinst is aftrekbaar van de winst van de coöperatie. De leden betalen zelf belasting over de winst die aan hen wordt toegerekend. Dit is de vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting.

Samen kijken we naar de fiscale mogelijkheden voor de coöperatie om de belastingdruk van de rechtspersonen en natuurlijke personen optimaal in te richten, ook wanneer je bijvoorbeeld een gemengde coöperatie (leden met verschillende rechtsvormen) opricht.

Omzetten naar BV

Het is ook mogelijk dat je de coöperatie omzet naar een bv, bijvoorbeeld uit financiële of organisatorische overwegingen. Het vermogen van de coöperatie wordt dan omgezet in aandelenkapitaal en de leden verkrijgen dan aandelen in deze nieuwe bv. Wij sparren graag met je over het waarborgen van de continuïteit en het optimaliseren van de fiscale structuur voor de nieuwe bv.

Wij maken graag kennis met jou

Heb je nog vragen over (het opzetten van) een coöperatie? Of heb je hulp nodig in dit proces? Neem gerust contact met ons op, wij helpen je graag verder!

Neem contact op
medewerker de jong en laan

Vragen? Stel ze!

Neem contact op door het onderstaande formulier in te vullen