Van HR automati­sering naar data­gedreven proces­optimalisatie

Pillen Group, een innovatief maakbedrijf, professionaliseerde haar HR- en salarisprocessen, wat leidde tot meer inzicht, efficiëntie en zelfredzaamheid van leidinggevenden. De samenwerking breidde zich uit naar multidisciplinaire procesoptimalisatie, waarbij datagedreven oplossingen en diverse adviesdiensten zijn ingezet om bredere bedrijfsverbeteringen te realiseren.

Klantcase Pillen Group

Pillen Group is uitgegroeid tot dé naam in productie en bewerking van metalen, hout, kunststoffen en complete assemblages. Met ruim 100 medewerkers bieden ze vanuit Lichtenvoorde ook diensten op het gebied van onderzoek & ontwikkeling, ontwerpen, engineering, prototyping en meettechnieken.  

Het vooruitstrevende, all-in-one familiebedrijf bestaat al sinds 1956. Ze zien uitdagingen en kansen in het onmogelijke mogelijk maken en bieden oplossingen op maat. Die drive, energie en het persoonlijke karakter van het bedrijf sluit goed aan bij de Jong & Laan.

De uitdaging

De uitdaging zat hem in eerste instantie in het professionaliseren van het HR-en salarisproces, om zo de kwaliteit, uniformiteit en efficiëntie te verhogen.

De oorspronkelijke uitdaging was: handvatten krijgen in het automatiseren van het HR- en salarisproces.

Door open gesprekken en een goede afstemming legden we verbanden en zagen we samen ook op andere gebieden kansen. Zo breidden we uiteindelijk de samenwerking naar meerdere dienstverleningsvlakken uit.

Annerie Wentink
Annerie Wentink Manager personeel
Expert in HR (vraagstukken)
Samen met de klant een vraagstuk doorgronden: daar krijg ik energie van. Daarbij gaan we uit van de wensen en behoeftes van de klant en daar geven we met ons team HR- en salarisspecialisten invulling aan. We zijn gedreven door de uitdaging hierin vernieuwend te blijven.
Neem contact op

Renate Beijerink

HR-manager Pillen Group

"Door de professionaliseringsslag heeft de organisatie actueel inzicht en zijn leidinggevenden meer zelfredzaam met HR-gerelateerde ondewerpen."

Beheersbare processen

Het resultaat van goed over en weer behoeftes afstemmen, maakt dat de juiste middelen en technieken worden ingezet, waardoor de HR-processen en -vraagstukken beter beheersbaar zijn.

Er zijn én blijven altijd uitdagingen op onder andere het HR-vlak. De Jong & Laan blijft het mkb-bedrijf daarin ondersteunen. Door onze betrokkenheid bij de ontwikkelingen zijn we in staat onze advisering en (digitale) toepassingen daarop aan te sluiten. Zo werken we samen aan de vooruitgang van het bedrijf.

Een mooie bijkomstigheid is dat we mede door de fijne en open samenwerking, nu met een multidisciplinair adviesteam werken aan de toekomst.

Door met meerdere disciplines betrokken te zijn, creëer je een breder beeld op de problematiek, de benodigde aanpak en de prioriteiten die hierin gesteld moeten worden.

Zo kan je heel gericht de klant van een totaaladvies voorzien. Zo werken we met het team en de klant samen aan de toekomst. Daarnaast is er een mooie wisselwerking ontstaan op HR-vlak: Renate is een ambassadeur van het HR-systeem en is graag bereid haar praktijkervaringen vanuit de implementatie te delen met toekomstige gebruikers.  

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Ondersteuning op meerdere vlakken

Pillen Group maakte tijdens een bijeenkomst vanuit Hogeschool Saxion kennis met het HR-dashboard. Na de eerste contacten werden al snel de mogelijkheden met elkaar verkend. We begonnen met de salarisverwerking en het inrichten van een financieel dashboard en HR-dashboard. Zij stemden met de klant de behoeften af en richtten de software daarop in. Tijdens dit proces kwamen we tot inzichten en meer verbeterpotentieel. Zo vonden we, met de hulp van IT advies, onder andere een oplossing in Power Automate voor het bewerkelijke urenverwerkingsproces.

Kennis van het bedrijf en de cultuur is essentieel, net als de drive om periodiek te evalueren en zo continu te blijven verbeteren.

Door als sparringpartner naast de klant te staan en daarbij goed te luisteren naar de drijfveren en behoeften, signaleerde Annerie (manager personeel de Jong & Laan) dat de Pillen Group ook op andere vlakken onze ondersteuning kon gebruiken.

Een multidisciplinair team werd gevormd waarmee we deze klant ook ondersteunen op het gebied van accountancy, accountantscontrole en IT advies. Zo beschikken ze over actueel inzicht via een financieel dashboard. Alles ontstaan vanuit een open samenwerking, persoonlijke betrokkenheid en datagedreven inzichten.

In het kort

Uitdagingen

HR- en salarisproces automatiseren
Professionaliseren HR-processen
Kwaliteit & uniformiteit
Efficiëntere processen

Diensten

Accountancy & controle
IT advies
Personeel
Belastingadvies

Systemen

HR & Salaris Online (HRSO)
Daywize 
HR-dashboard
Financieel dashboard

 

Onze dienstverlening

De nadruk lag in eerste instantie op een professionaliseringsslag door digitalisering/automatisering van het HR-proces. Tijdens dit proces bekeken we alle HR-stromen zorgvuldig om tot een solide blauwdruk als basis voor de toekomst te komen. Dat was de basis voor de implementatie van Daywize, het HR-systeem dat aansluit op het al bij hun draaiende Nmbrs. Door de koppeling van dit systemen werden handelingen voor de medewerkers toegankelijk. Zelf verlofuren raadplegen of jubilea bekijken, et cetera. 
 
Naast het optimaliseren van de administratieve HR-processen, wat inzicht en tijdsbesparing opleverde, werd ook een kwaliteitsslag in het HR-proces gemaakt. De leidinggevenden worden, door de workflows in het HR-systeem, ondersteund in hun rol en taken met betrekking tot bijvoorbeeld gespreksvoering en onboarding. Alles wordt daarbij vanuit het systeem gefaciliteerd. Doordat alles op één plek samenkomt, hebben HR en directie in één oogopslag inzicht in het totale proces.

Annerie Wentink

Manager personeel

"In alle opzichten een fijne samenwerking. We werken vanuit vertrouwen en open communicatie. Zo voeren we stap voor stap verbeteringen door."

Annerie Wentink
Annerie Wentink Manager personeel
Expert in HR (vraagstukken)
Samen met de klant een vraagstuk doorgronden: daar krijg ik energie van. Daarbij gaan we uit van de wensen en behoeftes van de klant en daar geven we met ons team HR- en salarisspecialisten invulling aan. We zijn gedreven door de uitdaging hierin vernieuwend te blijven.
Neem contact op