Personeelszaken, een kwestie van de juiste ballen in de lucht houden

Van oppassen op 5 kinderen aan huis en lesgeven aan kinderen, naar ruim 60 personeelsleden op 9 vestigingen. Het ‘overkwam’ Letty Hulzebosch en Marjon Kwant. De hobby en passie voor kinderen groeide in de afgelopen 11 jaar uit tot een ware onderneming: Kinderdagverblijf De Dassenburcht.

Klantcase De Dassenburcht

De groeimogelijkheden kwamen vanzelf op hun pad, daarmee ook de strenge wet- en regelgeving en het groeiende personeelsbestand met bijbehorende administratie. Maar gelukkig ook de Jong & Laan.

Het verhaal dat haar oppaskinderen het goed naar hun zin hadden bij Letty, ging als een lopend vuurtje. De vraag groeide.

We gingen van zorg naar een zakelijke professionalisering, aldus Letty en Marjon.

Ze pakte het professioneel aan. In augustus 2008 opende Letty haar eerste kinderdagverblijf in Ane. Ze werd ondersteund door Marjon Kwant, die (in de eerste instantie als vriendin) meehielp in het kinderdagverblijf.

In 2009 werd De Dassenburcht een feit en volgden overnames van twee peuterspeelzalen in Gramsbergen en De Krim. Onder leiding van beide dames groeide het kinderdagverblijf fors door.

Fokko van der Graaf
Fokko van der Graaf Vestigingsmanager

Flexibiliteit

Wat het kinderverblijf kenmerkt, is dat er geen knellende contracten zijn. “Uurtje factuurtje. Als je je kind niet brengt, hoef je ook niet te betalen”, zegt Letty.

Deze flexibiliteit bleek een gat in de lokale markt. Het kinderdagverblijf bevindt zich namelijk in een gebied waar veel ouders vaak onregelmatig werken, in de zorg of in ploegendiensten bij grote productiebedrijven.

“De behoefte van onze doelgroep is flexibiliteit. Bij ons voelt niemand zicht verplicht om zijn of haar kind naar de opvang te brengen. We leveren 100% maatwerk waarbij kindgericht werken voorop staat”, aldus Marjon. “Onze klant is regisseur van zijn of haar eigen opvangbehoefte.”

Die flexibiliteit is wel een dagelijkse personele uitdaging voor het kinderdagverblijf volgens Marjon. “Toch zie je overal een cadans in. Veel ouders weten wel wanneer ze werken. Met die kennis kun je veel ondervangen.”

Lees verder onder de afbeelding.

Wet- en regelgeving

Niet alleen de flexibiliteit maar ook de strenge wet- en regelgeving voor kinderdagverblijven vraagt de nodige inspanningen op personeelsgebied.

Door de snelgroeiende organisatie liepen dergelijke zaken voor ons uit. Nu pakken we het bij de kop en dat werpt zijn vruchten af.

“Zo was een aantal jaar geleden 1 leidster verantwoordelijk voor 4 baby’s, tegenwoordig mogen dat nog maar 3 baby’s zijn”, zegt Letty. “Je hebt dus steeds meer mensen nodig, maar ook in deze branche is er krapte op de arbeidsmarkt.”

Marjon vult aan: “En als je de juiste mensen binnen hebt, moet je ze ook binnen zien te houden. Hoe houd je je werknemers aangehaakt?”

De personele vraagstukken werden steeds meer en divers. Dat vroeg om professionele begeleiding…

Linkje snel gelegd

De accountants van de Jong & Laan zijn van begin af aan betrokken bij de onderneming. Toen Letty en Marjon in 2015 de personele vraagstukken bij de kop wilden pakken, was het linkje met Renate Del Grosso (senior personeelsadviseur en teamleider personeel binnen de Jong & Laan) snel gelegd.

Renate dook in het personele proces van De Dassenburcht. Van aanname tot ontslag. Ze nam Letty en Marjon mee in het ontwikkelen, uitvoeren en optimaliseren van het personeelsbeleid.

Lees verder onder de afbeelding.

Cultuur

 “Het eerste wat we in 2015 samen gedaan hebben, is het voeren van gesprekken met werknemers, interviews afnemen en het uitvoeren van een medewerkersonderzoek”, zegt Renate. “Welke cultuur heerst er in de organisatie, en welke behoeftes heeft het personeel?”

We gaan niet meer ‘even bij elkaar zitten’. We hebben nu professionele MT-vergaderingen.

In de loop der tijd pakte Renate meer vraagstukken bij de kop. “Er zijn bijvoorbeeld duidelijke functieprofielen opgesteld. En duurzame inzetbaarheid van het personeel vinden we een belangrijk onderwerp. Hoe zorg je ervoor dat je personeelsleden vitaal zijn en ze bij je organisatie blijven?”

Letty haakt hier op in: “Door de snelgroeiende organisatie liepen dergelijke zaken voor ons uit. Nu pakken we het bij de kop en dat werpt zijn vruchten af.”

Toevoegen van managementlaag

De grote omslag op personeelsgebied was het toevoegen van een middenlaag. Waar er eerder alleen een directie- en medewerkerslaag was, is er een teamleiderslaag toegevoegd. “Dit creëert een betere werksituatie: zo is meer tijd voor de werknemers”, zegt Renate. 

Marjon vult aan: “De teamleiders nemen daarnaast taken van ons over, waardoor de locaties steeds meer zelfsturend worden.”

De toegevoegde managementlaag bevorderde de professionaliteit in de organisatie. Volgens Marjon is dit duidelijk te zien tijdens vergaderingen. “We gaan niet meer ‘even bij elkaar zitten’. We hebben nu professionele MT-vergaderingen.”

Lees verder onder de afbeelding.

Transparantie

Om de transparantie in de organisatie na het toevoegen van een managementlaag te blijven waarborgen, organiseert Renate personeelsgesprekken en -bijeenkomsten. Daar zijn Letty en Marjon blij mee, want ze delen veel met hun werknemers. En dat resulteert in wederzijds begrip. Zo laten ze de personeelsleden zien:

  • hoe de organisatie ervoor staat;
  • hoe het concept past binnen de geldstromen;
  • waar het kinderdagverblijf wettelijk tegenaan loopt;
  • en wat bepaalde zaken kosten.

Alle ballen in de lucht

Vooruitblikkend op de toekomst zegt Renate: “Op personeelsgebied zie je dat het roerig blijft door het hoge aantal (oproep)contracten en de steeds wijzigende wet- en regelgeving.” Marjon vult aan: “Het is een kwestie van de juiste ballen in de lucht houden. De Jong & Laan helpt ons daarbij: wij de zaak, zij een groot deel van onze personeelszaken.”

Heb je nog vragen?

Heb je nog vragen of ben je benieuwd of wij iets voor elkaar kunnen betekenen? Neem gerust contact met mij op.