Werknemers in Duitsland? Werkgevers opgelet!

Zakendoen in Duitsland, dat brengt verplichtingen met zich mee. Duidelijk is het grote verschil tussen hoe Nederlandse en Duitse overheidsinstanties hierbij te werk gaan. Dat zag ik bij onze klant, een Nederlandse bouwondernemer die in Duitsland bouwactiviteiten ging verrichten. Hij had veel geregeld, maar…. afstemming met ons team grensoverschrijdend werken was zeker niet overbodig.

Duitse Mindestlohngesetz

Eerst even dit. Vanaf 1 januari 2015 is het Duitse Mindestlohngesetz (MiLog) van toepassing verklaard voor werknemers die in Duitsland werken. Hierin is bepaald dat iedere werknemer die in Duitsland werkt, een minimumloon moet ontvangen van € 9,82 per uur (vanaf 1 juli 2022 € 10,45), tenzij via een Duitse cao een hoger loon van toepassing is. Dit geldt ook voor personeel van Nederlandse werkgevers, dat in Duitsland werkt.

Daniël Mol
Daniël Mol Senior belastingadviseur

Personeel aan het werk in Duitsland

En dan nu het praktijkvoorbeeld. De Nederlandse bouwondernemer ging in Duitsland bouwactiviteiten verrichten. Om in Duitsland te mogen werken, had deze werkgever zich goed voorbereid en een aantal zaken duidelijk in beeld en/of geregeld:

1. Registratie bij Handwerkskammer

Hij registreerde zich bij Duitse Handwerkskammer. Dit was verplicht, omdat sommige werkzaamheden of beroepen in Duitsland zijn gereglementeerd. Dat betekent dat je bepaalde vakbekwaamheid of beroepservaring moet aantonen, voordat je begint met de betreffende werkzaamheden. Dit gold ook voor de werkzaamheden die deze ondernemer in Duitsland ging uitoefenen.

2. Arbeidstijden

Verder was de werkgever verplicht om de arbeidstijden van de werknemers die in Duitsland werkzaam waren, bij te houden. Ook hierbij golden diverse gedetailleerde voorschriften, waar hij zich keurig aan hield.

3. Documentatieverplichtingen

Daarnaast voldeed de werkgever aan de Duitse documentatieverplichtingen. Hij moest namelijk op de bouwplaats aan kunnen tonen dat hij voldeed aan de uitbetaling van het Duitse cao-loon. Dit cao-loon wordt in de betreffende branche ook nog eens elk half jaar opnieuw vastgesteld. Het ging om:

  • De arbeidsovereenkomst (in Duitse taal);
  • De meest recente loonstrook en het bankafschrift waaruit de betaling van het salaris door de werkgever blijkt. De werkzaamheden die de Nederlandse werknemers in Duitsland verrichten, vielen onder het bereik van een Duitse cao (Baugewerbe), dus moest de Nederlandse werkgever bij de uitbetaling rekening houden met het hogere Duitse cao-loon en dit loon ook verlonen. En dit deed hij.

4. Meldingsverplichtingen

Ook wist de werkgever dat hij in Duitsland een meldingsverplichting had met betrekking tot zijn werknemers. Alle Nederlandse werknemers die in Duitsland werkten, werden steeds voor het begin van een project in Duitsland gemeld bij de Duitse Zoll (douane).

5. Duitse Belastingdienst

En de werkgever meldde zich bij de Duitse Belastingdienst voor onder andere het doen van aangiften omzetbelasting, omdat hij gebruikmaakte van onderaannemers.

Goed voorbereid en gehandeld. Dacht hij. Tijdens de werkzaamheden in Duitsland kwam de Duitse Zoll diverse keren op bezoek om te beoordelen of aan de wettelijke verplichtingen was voldaan. Dit was iedere keer het geval.

SOKA BAU: Duitse premies betalen

Aangezien de Nederlandse werkgever de werknemers vooraf had aangemeld bij de Duitse Zoll (douane), lichtte de Zoll de SOKA BAU hierover in. De SOKA BAU is het Duitse vakantiefonds voor werknemers in de bouw. De SOKA BAU was ervan overtuigd dat de Nederlands werkgever ook de Duitse premies moest betalen.

De SOKA BAU was overtuigd: de Nederlandse werkgever moet ook de Duitse premies betalen.

Dit betekende dat de Nederlandse werkgever alsnog met terugwerkende kracht meldingen bij de SOKA BAU moest doen en de Duitse premies moest betalen. Die premies werden berekend over het in Duitsland geldende cao-loon voor de bouw.

Aanpassing Duits loon gemist

Dit cao-loon had de Nederlandse werkgever ook wel aan de Nederlandse werknemers uitbetaald, maar hij had helaas verzuimd om dit loon aan te passen per 1 januari. Want per 1 januari was het cao-loon voor de bouw in Duitsland namelijk verhoogd met € 0,05 per uur.

De SOKA BAU was hierdoor van mening dat er niet werd voldaan aan de eisen van de Duitse vakantiefondsregeling. En dat daardoor in strijd werd gehandeld met de Duitse voorschriften van de Arbeitnehmer entsendegesetz.

Boete en uitsluiting

Dit zou de SOKA BAU doorgeven aan de Duitse Zoll (douane), die als taak heeft hierop te controleren (op naleving van de uitbetaling van het betreffende Duitse cao-loon). Voldoet een ondernemer hier niet aan, dan kan hij worden beboet met een geldboete tot €500.000 en uitgesloten worden voor de toewijzing van openbare opdrachten.

Belang van juiste connecties

Aangezien de Zoll al diverse projecten van de Nederlandse werkgever in Duitsland gecontroleerd had en hier ook mee akkoord was, waren ze te goeder trouw. Wij schakelden snel onze Duitse partner in en overlegden samen met de SOKA BAU.

Blijf dus zeer alert op de werkwijze van overheidsinstanties in ons buurland.

Gelukkig kregen we het voor elkaar! Met terugwerkende kracht mocht de €0,05 die per uur te weinig in rekening was gebracht alsnog verloond worden. Per saldo resulteerde dit in een nabetaling van €17,- aan premies aan de Duitse SOKA BAU, terwijl de administratieve kosten voor de uitvoering hiervan een veelvoud waren.

Al met al liep het voor deze werkgever met een sisser af. Maar, je ziet hoe belangrijk het is om zeer alert te blijven op de werkwijze van overheidsinstanties in ons buurland. Door afstemming met ons team grensoverschrijdend werken, voorkomen wij dergelijke grote risico’s bij klanten die over de grens gaan werken. Heb jij vragen of wil jij opheldering over ondernemen in Duitsland? Neem contact met mij op.