Een bedrijf starten in Duitsland zonder GmbH in 4 stappen

Wil je in Duitsland een bedrijf starten maar niet direct een GmbH oprichten? Dat kan, doormiddel van een Duitse werknemer in dienst te nemen.

Een bedrijf in Duitsland

Heb je voornemens om de Duitse markt op te gaan? En hier een bedrijf op te starten? Dan is het niet direct nodig om een Duitse vennootschap, zoals een GmbH, op te richten.

In de praktijk gebeurt het namelijk vaak dat er eerst een Duitse werknemer wordt geworven om de Duitse markt te verkennen en de eerste acquisitie te plegen. Hij is namelijk de taal machtig, kent de cultuur en is bekend met de markt. Dit is voor jou ook mogelijk!

Duitse werknemer aannemen in 4 stappen

Je kunt ervoor kunnen kiezen een Duitse werknemer te werven die voor je in Duitsland aan de slag gaat. In dat geval moet je een aantal zaken regelen.

Daniël Mol
Daniël Mol Senior belastingadviseur

1. Het opstellen van een arbeidsovereenkomst

Bij het opstellen van een arbeidsovereenkomst is vaak het Duitse arbeidsrecht van toepassing. Deze verschilt van het Nederlands arbeidsrecht. Aandachtspunt daarbij is de proeftermijnen en opzegtermijnen. In Duitsland geldt bijvoorbeeld een beperktere ontslagbescherming. Een werknemer kan in dat kader sneller worden ontslagen dan in Nederland.

Ook de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte is in Duitsland minder nadelig dan in Nederland. De loondoorbetaling in Duitsland is voor de werkgever gemaximaliseerd tot 6 weken. In Nederland maximaal 2 jaar. Ook moet je denken aan een concurrentiebeding (Wetbewerbsverbot).

2. Sociale verzekeringsplicht

Als de werknemer in Duitsland woont en werkt, dan is hij in Duitsland sociaal verzekerd. Dit betekent ook dat de werkgever in Duitsland de sociale zekerheidspremies moet afdragen. Deze afdrachten gaan via de Duitse Krankenkasse, waar de werknemer bij is aangemeld.

3. Duitse vennootschapsbelasting

Je bedrijf wordt voor de Duitse vennootschapsbelasting belastingplicht zodra daar wordt beschikt over een vaste inrichting. Dit kan ook het geval zijn als de werknemer in Duitsland contracten mag afsluiten namens je bedrijf. Het is daarom van belang om goed met elkaar de rechten en plichten van de werknemer af te stemmen.

4. Belastingplicht

Als de werknemer in Duitsland woont en werkt, dan is hij belastingplichtig in Duitsland. Dit betekent dat over het salaris in Duitsland belasting moet worden betaald. De afdracht van deze belasting kan op verschillende manier gebeuren en kunnen we met jou en je werknemer nader afstemmen.

Wil jij
ook een

bedrijf starten
in Duitsland?

Wij bieden hulp bij het opstellen van een arbeidscontract die ook naar Duits recht werkt, maar ook regelen we in Duitsland de afdrachten van sociale verzekeringspremies en belasting voor je werknemer, inclusief alle noodzakelijke aanmeldingen. Tot slot helpen we je de fiscale gevolgen te optimaliseren. Heb je nog vragen? Neem gerust contact met mij op.