4 veelgestelde vragen over thuiswerken

Hoe voldoet u als werkgever aan de Arbowetgeving als uw werknemers thuiswerken? En mag u uw werknemers controleren bij thuiswerken? Lees meer...

4 veelgestelde vragen over thuiswerken

Sinds de coronacrisis werken we massaal thuis. Met een laptop, een goede internetverbinding en comfortabele werkplek komen de meeste werknemers deze bijzondere tijd goed door. Maar hoe voldoet u als werkgever aan de Arbowetgeving als uw werknemers thuiswerken? En mag u uw werknemers controleren bij het thuiswerken?

Jurist arbeidsrecht Juliëtte Röben en HR-adviseur Rembrandt Damen geven antwoord op veelgestelde vragen van werkgevers over thuiswerken:

1. Mag ik mijn werknemers controleren bij het thuiswerken?
2. Mag elke werknemer thuiswerken afdwingen?
3. Mag ik de reiskostenvergoeding of het privégebruik van een leaseauto stopzetten?
4. Hoe voldoe ik aan de Arbowetgeving als mijn werknemers thuiswerken?

Veelgestelde vragen van werkgevers over thuiswerken

1. Mag ik mijn werknemers controleren bij het thuiswerken?

Ja, dat mag. Op het moment dat u werknemers wilt controleren, is het belangrijk dat uw ICT-systemen daartoe de mogelijkheid bieden. Aan deze controle zijn echter wel voorwaarden verbonden.

Zo moet u werknemers op de hoogte stellen van deze controle en op welke manier u dat doet. Dit kunt u op de volgende manieren communiceren:

  • Benoem het in een personeelshandboek.
  • Deel het op het intranet.
  • Spreek het met de werknemers individueel af.

Mocht u uw werknemers willen controleren zonder dit aan hen bekend te maken, dan moet u daar een heel goede reden voor hebben.

Tip! Wilt u uw werknemers niet controleren met behulp van uw ICT-systemen of heeft u daar niet de mogelijkheid toe? Dan is er nog een andere optie mogelijk: vraag uw werknemers om per week of per dag verslaglegging te doen van hun werkzaamheden.

Op deze manier leggen werknemers verantwoording af aan u als werkgever en kunt u kijken hoeveel taken er in een week worden opgepakt.

2. Mag elke werknemer thuiswerken afdwingen?

Nee, thuiswerken is geen verworven recht. Een werkgever moet altijd meebeslissen in het thuiswerken van de werknemer. Of thuiswerken een mogelijkheid is, is namelijk sterk afhankelijk van de werkzaamheden van de werknemer.

Tip! Stel een rooster op voor de thuiswerkers en voor de medewerkers die op kantoor werkzaam zijn. Zo houdt u overzicht wie er wel en niet op kantoor werken. Dit is van belang omdat er op kantoor voldoende bhv’ers aanwezig moeten zijn.

3. Mag ik de reiskostenvergoeding of het privégebruik van een leaseauto stopzetten?

Waar dit fiscaal mogelijk is, ligt dit arbeidsrechtelijk nogal genuanceerd. Het hangt er namelijk vanaf of u hierover iets hebt afgesproken. Dat kan in een lease- of arbeidsovereenkomst. Wellicht staan er ook bepalingen over in een cao.

Heeft u in een lease- of arbeidsovereenkomst of in een andere arbeidsvoorwaardenregeling de mogelijkheid opgenomen om de reiskostenvergoeding stop te zetten? Dan kunt u daar gebruik van maken.

Wanneer dit niet het geval is en er is geen cao van toepassing, dan heeft u te maken met een juridisch interessant vraagstuk. Dit is niet in een paar zinnen uit te leggen. We kijken graag samen met u naar de mogelijkheden.

4. Hoe voldoe ik aan de Arbowetgeving als mijn werknemers thuiswerken?

Het thuiswerken valt onder een verlicht Arboregime, omdat er sprake is van plaatsonafhankelijke arbeid. Door dit verlichte Arboregime zijn enkele Arboverplichtingen niet van toepassing, denkt u aan:

  • Vluchtwegen.
  • De omvang van de werkplek.
  • Het aantal toiletten dat beschikbaar moet zijn.

Thuiswerken heeft zo zijn voordelen!

Heeft u nog vragen over bovenstaande zaken of heeft u andere vragen met betrekking tot het thuiswerken? Neem dan gerust contact met ons op. We helpen u graag verder.

Thuiswerken: waar moet u als werkgever allemaal op letten? Op de onderstaande pagina verzamelen wij vraagstukken, tips en aandachtspunten met betrekking tot thuiswerken: 

2 reacties
W A Haak

Geachte mevrouw

Is thuis een extentie van je fysieke werkplek op je kantoor?
Kantoor valt onder de arbeidswet, daar mag je om veiligheidsredenen etc. terecht niet alléén op een afdeling verkeren.

Thuis wel?

Als er een ongeval plaatsvind tijdends thuiswerken terwijl je er alléén bent, wie is aansprakelijk?
Stel je wordt onwel in deze situatie,
dan mag partner werkgever aansprakelijk stellen?
- er kunnen ook gezondheidsklachten zijn die eigenlijk vereisen dat je niet alleen thuis werkt, dus is werkgever verplicht je een werkplek op een kantoor aan te bieden -
m.a.w. wat is conform arbeidswet van toepassing ?
Staat er dat je ook thuis nooit alléén mag zijn?
Volgens mij gaan de b.v. wergevers - privaat en publiek - Nederland hier collectief over de schreef, en is sprake van nalatigheid c.q. onbehoorlijk bestuur !?

Juliette Roben Juliette Roben

Beste heer, mevrouw,
Hoewel u enige tijd heeft moeten wachten op een reactie, hierbij met een excuus voor de vertraging, een korte reactie op een groot aantal interessante vragen die u stelt. Wij kennen in Nederland inderdaad de zogeheten arbeidsomstandighedenwet, die in beginsel ziet op de werkplaats van een werknemer ten kantore van werkgever. Op het moment dat thuis wordt gewerkt, geldt deze wet nog steeds maar dan geldt een zogeheten verlicht arbeidsomstandigheden regime - waarover mijn collega Rembrandt ook spreekt in onze vlog. Indien u specifiek wenst te weten welke voorwaarden wel/niet gelden op het moment van thuiswerken, dan voorzien wij u daarover graag uitgebreider van advies. Mail ons dan gerust.

Plaats je reactie

Reageer op:

Annuleren