Nog geen afspraken met Duitsland over belasting­heffing thuis­werken

Voor thuiswerkende grenswerkers gelden voor de sociale zekerheidspositie vanaf 1 juli 2023 al afspraken met onder meer België en Duitsland. Voor de belastingheffing gelden vanaf 8 december 2023 ook afspraken met België. Afspraken met Duitsland hierover lijken voorlopig nog ver weg.

Afspraken sociale zekerheid België en Duitsland

In principe is een werknemer die in een ander land werkt dan waar hij woont sociaal verzekerd in het land waar hij werkt. Als een werknemer substantieel (minimaal 25%) buiten het land werkt waar zijn werkgever gevestigd is - bijvoorbeeld in hun woonland -, is hij echter sociaal verzekerd in dat andere land. Dat is lastig voor werkgevers die dan in een ander land premies moeten afdragen.

Voor thuiswerksituaties zijn daarom vanaf 1 juli 2023 met verschillende landen, waaronder met België en Duitsland, afspraken gemaakt. Grofweg komen deze afspraken erop neer dat de werknemer in het werkland verzekerd blijft als hij structureel maximaal tot 50% van zijn totale arbeidstijd thuis in zijn woonland werkt.

Let op! Er gelden meer voorwaarden. Overleg over de gevolgen in jouw situatie.

Leonie Pongers
Leonie Pongers Specialist loonheffingen
Specialist op het gebied van loonheffingen
Loonheffingen, het leukste wat er is! Samen met mijn team kijk ik met klanten mee hoe zij kosten kunnen besparen bij het belonen van personeel. Ook het geven van presentaties op mijn vakgebied, zowel intern als extern, geeft mij veel energie. Het contact met klanten & collega’s om (internationale) vraagstukken op te lossen is mijn grootste drive!
Neem contact op

Afspraken belastingheffing België

Vanaf 8 december 2023 zijn met België ook afspraken gemaakt over de belastingheffing. Een van de praktische toepassingen uit die afspraken is dat voor de werkgever geen vaste inrichting in het woonland van de werknemer bestaat als de werknemer voor maximaal 50% van zijn arbeidstijd thuiswerkt in zijn woonland.

Dit is voor de werkgever praktisch omdat hij dan niet wordt geconfronteerd met onder meer inhoudingsplicht voor de loonheffing en vennootschapsbelastingplicht in het woonland van de werknemer.

Met deze afspraken sluiten de afspraken voor de sociale zekerheid en de belastingheffing op elkaar aan voor werknemers die wonen in België en werken in Nederland en vice versa.

Let op! Ook hier gelden meer voorwaarden. Overleg met onze adviseurs over de gevolgen in jouw situatie.

Afspraken belastingheffing Duitsland?

De Nederlandse regering heeft geprobeerd om met Duitsland vergelijkbare afspraken te maken als met België. Duitsland is echter op korte termijn alleen bereid om een beperkte dagendrempel af te spreken. Over een verdergaande regeling is helaas geen akkoord bereikt.

Dit betekent dat een afstemming tussen de sociale zekerheid en de belastingheffing zoals die met België is afgesproken, met Duitsland voorlopig niet tot stand zal komen.

Nederland blijft zich wel inzetten om dit internationaal op de agenda te houden en te proberen de afspraken te verduidelijken in EU- en OESO-verband.

Heb je vragen over belastingheffing thuiswerken in België of Duitsland? Neem gerust contact op.

Leonie Pongers
Leonie Pongers Specialist loonheffingen
Specialist op het gebied van loonheffingen
Loonheffingen, het leukste wat er is! Samen met mijn team kijk ik met klanten mee hoe zij kosten kunnen besparen bij het belonen van personeel. Ook het geven van presentaties op mijn vakgebied, zowel intern als extern, geeft mij veel energie. Het contact met klanten & collega’s om (internationale) vraagstukken op te lossen is mijn grootste drive!
Neem contact op