Hebben jouw werk­nemers nog veel vakantie­dagen? Let op deze risico’s!

Werknemers hebben recht op vakantiedagen om van deze welverdiende pauzes te genieten. Maar wat gebeurt er wanneer deze vakantiedagen zich opstapelen? HR adviseur Natasja Pierik-Schuirink bespreekt 5 punten waarom het beter is om het opstapelen van vakantiedagen te voorkomen en hoe je dit in de praktijk aanpakt.

Voorkom op­stapelen

Vakantie is een belangrijk onderdeel van ons leven. Het biedt ons de mogelijkheid om te ontspannen, op te laden en quality time door te brengen met familie en vrienden. Werknemers hebben recht op vakantiedagen om van deze welverdiende pauzes te genieten.

Maar wat gebeurt er wanneer deze vakantiedagen zich opstapelen?  Ik beschrijf 5 punten waarom het beter is het opstapelen van vakantiedagen te voorkomen:

 1. De waarde van vakantie
 2. Het belang van (tijdige) rust
 3. Impact op planning en productiviteit
 4. Verlies van vakantiedagen
 5. Een goede werk-privébalans

De 5 punten worden hieronder verder toegelicht.

Natasja Pierik
Natasja Pierik Senior HR adviseur

5 punten

1. De waarde van vakantie

Vakantie is niet alleen bedoeld als beloning voor hard werken, maar het heeft ook veel voordelen voor werknemers. Het nemen van regelmatige vakanties bevordert de gezondheid, vermindert stress, verbetert de productiviteit en bevordert een positieve werk-privébalans. Het is essentieel om vakantiedagen te zien als een investering in de welzijn en prestaties van medewerkers.

2. Het belang van (tijdige) rust

Het opstapelen aan vakantiedagen ontstaat wanneer werknemers hun vakantiedagen niet op tijd opnemen. Dit leidt tot vermoeidheid, burn-out en verminderde motivatie. Door tijdig rust te nemen, keren werknemers fris en gemotiveerd terug naar het werk, waardoor ze beter in staat zijn om uitdagingen aan te gaan en hun bijdrage te leveren.

3. Impact op planning en productiviteit

Het hebben van te veel vakantiedagen veroorzaakt problemen bij het plannen van de werklast en het bereiken van teamdoelen. Dit leidt tot capaciteitsproblemen en belemmerd de productiviteit. Door vakantiedagen regelmatig op te nemen, is de werklast beter te dragen.

4. Verlies van vakantiedagen

In sommige gevallen hebben werknemers te maken met een verlies van vakantiedagen als gevolg van bedrijfsbeleid of wettelijke beperkingen. Dit leidt tot frustratie en het gevoel dat hun inspanningen niet worden gewaardeerd. Het op tijd opnemen van vakantiedagen voorkomt dat werknemers kostbare vrije tijd verliezen en stimuleert een cultuur van welzijn binnen de organisatie.

5. Een gezonde werk-privébalans

Een stuwmeer aan vakantiedagen verstoort de balans tussen werk en privéleven. Werknemers hebben het gevoel dat ze gevangen zitten in een eindeloze werkcyclus en moeite hebben om tijd te vinden voor persoonlijke verplichtingen en ontspanning. Het tijdig nemen van vakantiedagen zorgt voor een gezonde werk-privébalans, wat essentieel is voor het welzijn en de tevredenheid van werknemers.

Opstapelen voorkomen: zo doe je dat

Hoe voorkom jij als ondernemer het opstapelen van vakantiedagen? Om dit duidelijk te hebben is het van belang om eerst te kijken naar de informatieplicht betreft het opstapelen van vakantiedagen voor jou als werkgever.

Informatieplicht vervallen vakantiedagen

Als werkgever mag je niet zomaar aannemen dat vakantiedagen automatisch komen te vervallen of verjaard zijn. Er zijn specifieke vereisten waaraan jij als werkgever moet voldoen om vakantiedagen te kunnen verminderen.

Dit houdt in dat je de werknemer daadwerkelijk de mogelijkheid hebt geboden om vakantie op te nemen, de werknemer hebt gewezen op het belang van het opnemen van vakantiedagen en ook hebt geïnformeerd over de consequenties van het niet opnemen van vakantiedagen. Als werkgever heb je hierbij een actieve informatieplicht naar jouw werknemers.

Met andere woorden, als werkgever moet je werknemers hiervan op de hoogte stellen voordat vakantiedagen daadwerkelijk worden afgeschreven van het verlofsaldo. Vanwege de jaarlijkse verval- en verjaringstermijnen is het belangrijk dat je werknemers hier op wijst.

Tips voor jou als werkgever

Met bovenstaande in gedachten is het belangrijk om de opgebouwde vakantiedagen goed vast te leggen en te monitoren. Denk aan de volgende punten: 

 • Inzicht in opgebouwde vakantiedagen
  Zorg ervoor dat duidelijk is wanneer welke vakantiedagen zijn opgebouwd, zodat het helder is welke dagen als eerste moeten worden opgenomen.
 • Onderscheid tussen wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen
  Maak inzichtelijk welk deel van het verlofsaldo bestaat uit wettelijke vakantiedagen en welk deel uit bovenwettelijke vakantiedagen, zodat bekend is wanneer vakantiedagen komen te vervallen of verjaren.
 • Jaarlijkse schriftelijke herinnering aan werknemers
  Wijs werknemers minstens één keer per jaar schriftelijk op het openstaande saldo en de gevolgen van het niet opnemen van vakantiedagen.

Wil jij beter inzicht creëren en de gevolgen van het opstapelen van vakantiedagen vermijden? Samen met jou kijken wij graag naar de verschillende mogelijkheden.

Een hulpmiddel daarbij is het HR-dashboard. Deze biedt inzicht in verschillende aspecten van het personeelsbestand, waaronder de opbouw en het gebruik van vakantiedagen. In één oogopslag zie je hoeveel vakantiedagen elke werknemer heeft opgebouwd, welke vakantiedagen al zijn opgenomen en welke nog openstaan. 

Heb je nog vragen? Aarzel niet om contact met mij op te nemen.