Bezig met innovatie? Deze subsidies mag je niet missen!

Innovatie is de toekomst - want wie niet beweegt, staat stil. Het is daarom niet voor niets dat de overheid bedrijven die innoveren stimuleert met allerlei innovatieve stimulerings- en financieringsregelingen. In deze blog neem ik je mee in belangrijke subsidieregelingen die jouw organisatie een flinke 'boost' kunnen gaan geven.

Wat is innovatie?

Eerst terug naar de basis: wat is innovatie? Als ondernemer ben je op zoek naar mogelijkheden om de toegevoegde waarde van jouw bedrijf te vergroten. Je denkt na over hoe je producten, diensten en processen kunt verbeteren en vernieuwen. Je speelt in op nieuwe vragen vanuit de markt. Want op die manier ben je succesvol, doen klanten graag zaken met jou en heeft de concurrent het nakijken.

Innovatie staat daarom gelijk aan vernieuwing. Ze kunnen zowel technologisch als niet-technologisch van aard zijn:

 • Bij technologische innovatie gaat het om het vernieuwen dan wel sterk verbeteren van producten, diensten of de processen waarmee producten en diensten worden voortgebracht.
 • Van niet-technologische innovatie is bijvoorbeeld sprake bij vernieuwingen in de organisatie.

Belangrijke subsidies

Hieronder vertel ik je meer over de innovatieve subsidieregelingen die je echt niet mag missen:

Leander Popken
Leander Popken Senior subsidieadviseur

WBSO

Ontwikkel je een nieuw product, proces of nieuwe programmatuur voor jouw onderneming? De Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) biedt jouw bedrijf dan veel voordeel. 

De WBSO is één van de belangrijkste fiscale stimuleringsregelingen voor innovatie. Met de WBSO kunt je de loonkosten voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O) binnen jouw bedrijf verlagen, maar ook de overige S&O-kosten en -investeringen. 

Voorwaarden

Een aantal voorwaarden die zijn gesteld aan de ontwikkelingsactiviteiten voor WBSO zijn als volgt:

 • Het moet technisch nieuw zijn (voor jouw onderneming).
 • Het moet een projectmatige aanpak hebben (‘systematisch georganiseerd’).
 • De ontwikkeling moet binnen de lidstaten van de Europese Unie plaatsvinden.
 • Het eigen personeel houdt zich bezig met het Speur- en Ontwikkelingswerk (S&O)

Meer WBSO voorwaarden vind je in de WBSO checklist

Is mijn project geschikt voor de WBSO?

Iets is voor de WBSO een ontwikkelproject als het bestaat uit verschillende aspecten:

 • Jouw bedrijf gaat iets ontwikkelen dat technisch nieuw is voor je onderneming;
 • Jouw bedrijf loopt hierbij tegen een technisch probleem aan;
 • Jouw bedrijf zoekt hiervoor een oplossing waarmee het werkingsprincipe van het prototype kan worden aangetoond.

Wat kan het WBSO voordeel zijn?

Voor 2023 geldt dat de eerste € 350.000 aan (loon)kosten en uitgaven tot wel 32% subsidie oplevert. Starters krijgen zelfs 50% subsidie. Daarna is het subsidietarief 16%.

Zo kun je mogelijk duizenden euro's besparen met de WBSO. 

WBSO checklist

Je bent vast benieuwd of je in aanmerking komt voor WBSO. Kan je het volgende al afvinken? 

 • Je houdt je bezig met innovatie. 
 • Je hebt eigen personeel dat zich bezighoudt met innovatie. 

In deze whitepaper nemen wij je mee in de volledige checklist, waardoor je snel te weten komt of je in aanmerking komt voor WBSO.

Innovatiebox

Heb je voor jouw eigen innovatie een S&O-verklaring ontvangen en onderneem je in de vennootschapsbelasting? Dan is de innovatiebox wellicht interessant voor jou. De winsten die je maakt met innovatieve activiteiten kun je onderbrengen in de innovatiebox.

Je betaalt dan aanzienlijk minder belasting: in plaats van het maximale belastingtarief van 25% geldt een effectief tarief van 9%. Je kunt elk jaar beslissen of je gebruik gaat maken van de innovatiebox.

Forfaitaire regeling

Kun je de innovatiebox toepassen, dan mag je ook kiezen voor een forfaitaire regeling. Deze houdt in dat je 25% van jouw totale winst mag aanmerken als voordeel voor de innovatiebox. De forfaitaire regeling kent een maximum van € 25.000. Je kunt maximaal drie jaar gebruikmaken van deze forfaitaire regeling.

Whitepaper innovatiebox

Download de whitepaper en kom meer te weten over:

 • wat de innovatiebox is;
 • wie ervoor in aanmerking komen;
 • het overgangsrecht van de innovatiebox; 
 • de implementatie van de innovatiebox. 

MIT haalbaarheid

Wanneer je van plan bent iets te ontwikkelen, maar onzeker bent over de technische haalbaarheid ervan of de marktvraag, is het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek de eerste stap in het ontwikkelingsproces. Dit onderzoek richt zich op het analyseren van zowel de technische als economische risico's van een innovatie, waardoor je antwoorden krijgt op vragen over de haalbaarheid op deze gebieden. Het haalbaarheidsonderzoek kan verschillende elementen omvatten, zoals literatuuronderzoek, marktverkenning, industrieel onderzoek, octrooionderzoek, het inventariseren van beschikbare technologie en het identificeren van potentiële partners, evenals concurrentieanalyse.

Lees verder
medewerkers de jong en laan

MIT R&D Samenwerking

Overweeg je samen te werken met minstens één andere MKB'er om een product, productieproces, of dienst te vernieuwen of ontwikkelen? Als het project bestaat uit industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling, of een combinatie daarvan, zou je in aanmerking kunnen komen voor de MIT R&D Samenwerkingssubsidie.

Lees verder
medewerker de jong en laan

Er is nog veel veel meer...

Naast subsidies in de vorm van een fiscaal voordeel zijn er ook subsidies in de vorm van een financiële bijdrage. Zo zijn er subsidies:

 • voor onderzoek en ontwikkeling;
 • voor samenwerking en innovatie;
 • die speciaal voor uw branche gelden, en;
 • speciaal voor verschillende provincies. 

Heb jij nog overzicht?

Er zijn nog veel meer regelingen op het gebied van innovatie, onder meer afhankelijk van de fase waarin de innovatieve ontwikkeling zich bevindt. Wij kunnen ons voorstellen dat je wel wilt innoveren, maar dat je niet precies weet welke mogelijkheden je hebt en welke stappen je moet nemen.

Wij helpen je graag en geven je inzicht in de (innovatieve) subsidies waar jij voor in aanmerking komt. Vraag gerust een subsidiescan aan en we kijken met jou mee! Heb je nog vragen? Reageer dan gerust onderaan deze blog. 

TRL-niveaus: wat is het en wat kan ik ermee?

Houd jij je ook bezig met innovatie? Dan geeft het model met TRL-niveaus je veel inzicht in de subsidiekansen die er zijn. Het model is ooit bedacht binnen NASA om daarmee aan te geven in welke fase de ontwikkeling van een nieuwe technologie zich bevindt en welke subsidieregelingen er zijn in deze verschillende fases.

Lees verder