TRL-niveaus: wat is het en wat kan ik ermee?

Houd jij je ook bezig met innovatie? Dan geeft het model met TRL-niveaus je veel inzicht in de subsidiekansen die er zijn. Het model is ooit bedacht binnen NASA om daarmee aan te geven in welke fase de ontwikkeling van een nieuwe technologie zich bevindt en welke subsidieregelingen er zijn in deze verschillende fases.

Inzicht in innovatieve subsidies

TRL staat voor Technology Readiness Level. Het model is ooit bedacht binnen NASA om daarmee aan te geven in welke fase de ontwikkeling van een nieuwe technologie zich bevindt en welke subsidieregelingen er zijn in deze verschillende fases. Het model is binnen veel subsidieregelingen (nationaal en internationaal) overgenomen. 

Vier fases, negen levels

Een innovatie kan worden onderverdeeld in de 4 fases. De fases kunnen vervolgens weer onderverdeeld worden in 9 levels, ofwel de TRL's. Hieronder worden ze kort toegelicht. 

4 fases

Fase 1: Discovery 

In de discovery fase (ontdekkingsfase) wordt onderzoek gedaan naar de innovatie en/of wordt een innovatief idee getoetst op experimentele basis. Een subsidieregeling die in deze fase thuishoort is bijvoorbeeld de MIT haalbaarheid. De fase bestaat uit TRL 1 t/m TRL 3. 

 • TRL 1: Fundamenteel onderzoek
  Onderzoek naar een innovatief idee en de basisprincipes van de innovatie. Het gaat hierbij om fundamenteel onderzoek en deskresearch.
 • TRL 2: Toegepast onderzoek
  Formulering van het technologisch concept en de praktische toepassingen. Veelal via experimenteel en/of analytisch onderzoek.
 • TRL 3: Proof of concept (POC)
  De toepasbaarheid van het concept op experimentele basis wordt onderzoek. Hypotheses over de verschillende componenten van het concept worden getoetst en gevalideerd.

Fase 2: Development 

In de development fase (ontwikkelingsfase) wordt een concept geïmplementeerd en/of getest. De WBSO is een belangrijke subsidieregeling in deze fase, evenals de MIT R&D Samenwerking. De fase bestaat uit TRL 4 t/m TRL 6. 

 • TRL 4: Implementatie en test prototype
  De POC wordt getest in een labomgeving en er wordt een prototype ontwikkeld dat relatief weinig tijd en geld kost en nog ver verwijderd is van het uiteindelijke product.
 • TRL 5: Validatie prototype
  De werking van het technologisch concept wordt onderzocht in een relevante omgeving. Het prototype dat hier wordt ontwikkeld kost relatief veel tijd en geld en staat dichterbij het uiteindelijke product.
 • TRL 6: Demonstratie prototype in testomgeving
  Het concept wordt uitgebreid getest en gedemonstreerd in een relevante omgeving, bijvoorbeeld een proeftuin. Het concept geeft inzicht in de werking van alle componenten samen.

Fase 3: Demonstration 

In de demonstratiefase wordt de werking van de technologie gevalideerd en gedemonstreerd in een relevante én operationele omgeving. De Valorisatie is een subsidie die van toepassing kan zijn in deze fase. De fase bestaat uit TRL 7 en TRL 8.

 • TRL 7: Demonstratie prototype in operationele omgeving
  Het concept wordt getest en gedemonstreerd in een gebruikersomgeving met als doel de werking in een operationele omgeving te bewijzen. Uitkomst hiervan is dat het nieuwe inzichten oplevert voor de definitieve markttoepassing.
 • TRL 8: Product is compleet en operationeel
  De innovatie krijgt nu zijn definitieve vorm. In deze fase worden tevens de financiële kaders voor (massa)productie en lancering bepaald.

Fase 4: Deployment 

In de deployment fase (introductiefase) is de technologie technisch en commercieel gereed. De volgende stappen zijn productie en marktintroductie. De fase bestaat uit TRL 9. 

 • TRL 9: Marktintroductie
  De innovatie is zowel technisch als commercieel gereed. De innovatie is klaar voor productie en lancering in de gewenste markt.

Voor welke subsidies kom jij in aanmerking?

Wij kijken graag met je mee welke kansen er liggen voor jouw organisatie door een subsidiescan te doen. Hierdoor wordt het duidelijk voor welke subsidies je in aanmerking komt.

Subsidiescan aanvragen
medewerker de jong en laan
Bezig met innovatie? Deze subsidies mag je niet missen!

In deze blog neem ik je mee in belangrijke subsidieregelingen die jouw organisatie een flinke 'boost' kunnen gaan geven.

Lees blog