BTW-suppletie, laat het geen dreun na worden!

Ik leerde Herman kennen tijdens een beurs. We raakten wat met elkaar aan de praat en Herman begreep al snel dat ik dagelijks bezig was met belastingen. Hijzelf vertelde in geuren en kleuren over zijn florerende kalverhouderij. Dat was zijn lust en zijn leven. Dag en nacht was hij er voor in touw. De administratie liet hij over aan zijn boekhouder. De Belastingdienst, daar had hij het niet zo op. Als je snel geld terug moest hebben, kon je maandenlang wachten. Maar als zij van jou geld tegoed hadden, dan …

Rien Pol
Rien Pol

"Moet je horen wat mij onlangs overkwam" zei hij. "Ontvang ik nota bene een brief met de mededeling dat ze mijn aangifte inkomstenbelasting van drie jaar terug hebben bekeken. Dat werd tijd ook, want ik had toen een verlies en kreeg dus nog geld terug van het jaar ervoor."

"Op dit moment zit ik wat krap bij kas, laat maar even zitten". Ik begrijp die gedachte wel, toch is het niet slim.

Ik zag hem kijken, met een blik van wat duurt dat toch allemaal lang. "Maar weet je wat nu het ergste is? Bleek dat mijn boekhouder in de aangifte gezet had dat ik nog BTW moest nabetalen over dat jaar van € 18.000. Dus of ik dat maar even wilde nabetalen met 10% boete. En of ik binnen 3 weken wilde reageren. Nou, ze wachten maar even hoor, eerst wil ik mijn geld van het jaar ervoor terug hebben."

BTW-suppletie, corrigeren aangifte

BTW-ondernemers dragen eens per maand of kwartaal de BTW af aan de fiscus. Maar meestal ontstaan er in de loop van het jaar wel eens wat verschillen. Door een foute boeking of een onjuiste interpretatie van de wet. Op zich geen probleem, na het opstellen van de jaarrekening worden deze verschillen rechtgetrokken door middel van een suppletie-aangifte. Een suppletie gebruik je dus als je een aangifte wilt corrigeren. Het is belangrijk zo'n BTW-suppletie snel in te dienen. Gebeurt dat binnen 3 maanden na afloop van het boekjaar, dan hoeft u geen rente te betalen.

Meestal maakt de accountant van de ondernemer de BTW-suppletie klaar en verstrekt hij deze bij het het bespreken van de jaarrekening. Of hij stuurt de suppletie per post of digitaal naar de ondernemer. Het is dan van belang dat de ondernemer de BTW-suppletie zo snel mogelijk tekent en indient bij de Belastingdienst.

BTW-suppletie en aangifte inkomstenbelasting

Als de ondernemer de BTW-suppletieaangifte niet aan de Belastingdienst toestuurt, weet de Belastingdienst niet dat er een suppletieaanslag opgelegd moet worden. Daarom zijn er in de aangifte inkomstenbelasting aanvullende vragen opgenomen. De ondernemer vermeldt daar per jaar hoe hoog de schuld BTW is op de balans. Op deze manier kan de Belastingdienst controleren of alle BTW is aangegeven.

Tot voor kort had dit onderwerp niet voldoende aandacht bij de Belastingdienst. Daardoor bleven er nog wel eens BTW-suppleties onbetaald en verjaarden. Maar bij de fiscus zijn ze uit de winterslaap ontwaakt en is er actie gezet op dit soort schulden op de balans. Regelmatig stellen ze nu vragen waarom een dergelijke BTW-schuld nog niet is aangegeven en afgedragen.

Boete, jammer van het geld

Ik ken ondernemers die denken, "op dit moment zit ik wat krap bij kas, laat maar even zitten." Op zich begrijp ik die gedachte wel, vooral als de onderneming het financieel niet makkelijk heeft. Toch is het niet slim.

Uitstellen is duurder dan lenen bij de bank

Uitstellen is duurder dan lenen bij de bank. Omdat er te laat aangifte is gedaan, legt de Belastingdienst een boete op van 10%. Ook wordt er 4% rente berekend.

Voorkomen is beter dan genezen

Toen Herman hoorde hoe het systeem in elkaar zat, zei hij: "Wat stom van me. Die brief van de accountant met de BTW-suppletie legde ik meestal op de stapel. Komt wel een keer, dacht ik. Af en toe ruim ik die stapels wel eens op. Ik denk dat ze zo verdwenen zijn." Het was een mooi moment om met Herman eens door te praten over het voeren van een boekhouding. "Tja, het is echt mijn eigen verantwoordelijkheid dat goed te doen" gaf hij aan. We spraken af samen nog eens te kijken op welke manier we hier een goed systeem in konden aanbrengen.

BTW-suppletie 2015

De eerste jaarrekeningen 2015 worden al weer opgesteld. Dat geldt dus ook voor de eerste BTW-suppleties. Laat ze niet liggen. Onderteken ze en stuur ze direct door naar de Belastingdienst. Kijk ook eens samen met uw accountant, wat u er aan kunt doen hoge suppleties te voorkomen.

Meer informatie over het doen van BTW-suppletie vindt u hier.

Geen reacties
Plaats nieuwe reactie

Reageer op:

Annuleren