Wets­voorstel Wet werken waar je wilt verworpen door Eerste Kamer

Waar de Tweede Kamer eerder akkoord ging met het voorstel voor de Wet werken waar je wilt, heeft de Eerste Kamer dit verworpen. De Wet werken waar je wilt was een wijziging op de Wet Flexibel werken (Wfw).

Werknemersverzoek beoordelen naar 'redelijkheid en billijkheid'

Voor jou als werkgever zouden de wettelijke regels veranderen bij een verzoek van een werknemer voor een andere arbeidsplaats, als gevolg van een nieuw wetsvoorstel. Zo'n verzoek zou op dezelfde manier behandeld moeten worden als een verzoek tot wijziging van arbeidsduur of andere werktijden, op basis van 'redelijkheid en billijkheid'.

Dit wetsvoorstel ging niet alleen over het recht op thuiswerken, maar ook over het recht om op de werklocatie te werken. Het was in lijn met het advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) over hybride werken. De SER benadrukte dat werknemers meer zeggenschap zouden moeten hebben over thuiswerken.

Juliëtte Röben-Bongers
Juliëtte Röben-Bongers Senior jurist arbeidsrecht

Oordeel Eerste Kamer

Bij de behandeling in de Eerste Kamer werden echter twijfels geuit over de noodzaak van de wet en de mogelijke regeldruk voor werkgevers. Uiteindelijk heeft de Eerste Kamer de wet verworpen.

Huidige wet blijft onveranderd

Hierdoor blijft de huidige Wet flexibel werken onveranderd van kracht. Deze wet geeft werknemers die minstens een half jaar in dienst zijn bij een bedrijf met minstens tien werknemers de mogelijkheid om een verzoek tot aanpassing van hun arbeidsplaats in te dienen.

Als werkgever ben jij verplicht dit verzoek te overwegen en met de werknemer in gesprek te gaan. Je hebt de vrijheid om het verzoek om welke reden dan ook af te wijzen, maar je moet de afwijzing wel goed motiveren.

Heb je vragen over de Wet werken waar je wilt? Neem dan gerust contact op.