Zijn va­kan­tie­ki­lo­me­ters met za­ke­lijk ka­rak­ter pri­vé of za­ke­lijk?

Rij jij in een auto van de zaak? Dan heb je te maken met de bijtelling. Om die te voorkomen, beperk je het privégebruik van de auto tot maximaal 500 kilometers per jaar. Vallen kilometers die gemaakt worden voor een vakantietrip gecombineerd met een zakelijk karakter onder privé of zakelijk?

Zakelijke wintersport?

In het verleden heeft de rechter zich uitgesproken over de vraag: hoe we dienen om te gaan met een rit die deels zakelijk, deels privé is?

In de betreffende zaak had een werknemer de auto van de zaak gebruikt voor een rit naar de wintersport en had tijdens die vakantie ook een zakelijk bezoek afgelegd. Wat speelde er?

Leonie Pongers
Leonie Pongers Specialist loonheffingen
Specialist op het gebied van loonheffingen
Loonheffingen, het leukste wat er is! Samen met mijn team kijk ik met klanten mee hoe zij kosten kunnen besparen bij het belonen van personeel. Ook het geven van presentaties op mijn vakgebied, zowel intern als extern, geeft mij veel energie. Het contact met klanten & collega’s om (internationale) vraagstukken op te lossen is mijn grootste drive!
Neem contact op

Fabrieksbezoek

In de betreffende zaak was de dga van een bedrijf met zijn gezin met de auto van de zaak naar Italië gereden voor een weekje wintersport. Tijdens deze vakantie had de dga een bezoek gebracht aan een fabriek waar zijn bv een slijpmachine had besteld. Deze fabriek lag 325 kilometer van het vakantieadres af. De vraag was hoeveel kilometers er als zakelijk en hoeveel er als privé moesten worden aangemerkt.

Wat is het hoofddoel?

Het Hof Amsterdam kwam tot de conclusie dat er in deze zaak zowel een zakelijk als een privédoel aan de ritten ten grondslag lagen. Volgens het Hof kon noch het zakelijke doel, noch het privédoel als hoofddoel worden aangemerkt.

In dat geval kunnen dergelijke autoritten slechts als zakelijk worden bestempeld als ze door een vergelijkbare persoon die niet in dienst is bij de bv niet, of niet in dezelfde omvang zouden zijn gemaakt. 

Let op! Voor wat betreft de vergelijkbaarheid van de persoon moet gekeken worden naar inkomen, vermogen en gezin.

Wintersport is gemeengoed

Volgens het Hof zijn wintersportvakanties inmiddels gemeengoed geworden. Met de dga vergelijkbare personen zouden dergelijke ritten ook hebben kunnen maken. De autoritten werden daarom als privé aangemerkt. Daardoor kwamen de privékilometers boven de 500, waardoor de bijtelling van toepassing was en de vakantie achteraf fors duurder uitviel.

Heb je vragen over de auto van de zaak? Neem gerust contact op.