Thuis­werk­ver­goe­ding ook onbelast voor dga?

Als een dga thuiswerkt, is voor de onbelaste thuiswerkvergoeding van belang of de werkkamer fiscaal als ‘werkplek’ kan worden aangemerkt of reeds is aangemerkt. Dit is het geval als de werkkamer een eigen in- of opgang heeft, beschikt over eigen sanitair én er een huurovereenkomst met de bv is inzake de werkkamer.

Vergoeding

Sinds 1 januari 2023 geldt een onbelaste thuiswerkvergoeding van €2,15 per dag. Met deze vergoeding kunnen de kosten van het thuiswerken, zoals die van koffie en energie, onbelast worden vergoed. Of je als dga ook van deze vrijstelling gebruik kan maken, hangt af van het feit of je al een werkplek thuis hebt die fiscaal als werkplek is aangemerkt.

Fiscale thuiswerkplek?

Als een dga thuiswerkt, is voor de onbelaste thuiswerkvergoeding van belang of de werkkamer fiscaal als ‘werkplek’ kan worden aangemerkt of reeds is aangemerkt. Dit is het geval als de werkkamer:

  • een eigen in- of opgang heeft;
  • beschikt over eigen sanitair;
  • er een huurovereenkomst met de bv is inzake de werkkamer.

Is dit het geval, dan is de werkkamer fiscaal een werkplek en kan er geen gebruik worden gemaakt van de thuiswerkvrijstelling.

Geen fiscale thuiswerkplek?

Als de dga geen fiscale thuiswerkplek heeft, maar toch af en toe thuiswerkt, kan hij wel gebruikmaken van de thuiswerkvergoeding. Ook dan geldt een onbelaste vergoeding van €2,15 per dag. 

Heb je vragen over de thuiswerkvergoeding? Neem gerust contact met ons op, wij helpen je graag verder.

Leonie Pongers
Leonie Pongers Specialist loonheffingen