Vakantiewerk: wat zijn de regels voor 13-, 14- & 15- jarigen?

Bij het aannemen van jongeren voor vakantiewerk komen verplichtingen kijken, zoals het betalen van het minimumjeugdloon en zorgen voor werkzaamheden die passen bij de leeftijd. Waar moet je dan aan denken? Wij nemen je mee in de belangrijkste regels voor 13-, 14- en 15- jarigen.

Inzetten vakantiekrachten

In de zomervakantie zijn veel jongeren weer op zoek naar vakantiewerk. Naast dat dit een mooi zakcentje oplevert, is het ook erg leerzaam.

Ook voor jou als werkgever zitten er voordelen aan het inzetten van vakantiekrachten. Denk aan extra handen, wanneer vaste krachten op vakantie zijn. Daarnaast is het financieel aantrekkelijkheid om jongeren aan te nemen.

Als werkgever heb je wel verplichtingen, zoals het betalen van het minimumjeugdloon en zorgen voor werkzaamheden die passen bij de leeftijd. Waar moet je dan aan denken? Wij nemen je mee in de belangrijkste regels die komen kijken bij vakantiewerk voor 13-, 14- en 15- jarigen.

Steven Akse
Steven Akse Privacy officer

Vakantiewerk

Onder vakantiewerk wordt tijdelijk werk verstaan, dat wordt uitgevoerd door scholieren/studenten, die uitsluitend in de vakantieperiode van onderwijsinstellingen tijdelijke werkzaamheden uitvoeren.

Tot en met 12 jaar mogen kinderen helemaal niet werken. Vanaf 12 jaar gelden speciale regels - als het gaat om arbeidsomstandigheden en werktijden - voor 13-, 14- en 15-jarigen.

In het algemeen geldt dat voor deze leeftijdsgroep licht werk is toegestaan. Dat wil zeggen dat werkzaamheden niet te zwaar zijn, geen gevaar opleveren en niet schadelijk zijn voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid.

Werkzaamheden

Werkzaamheden voor 13- en 14- jarigen

13- en 14- jarigen mogen alleen klusjes doen en moeten altijd onder toezicht staan van een volwassene. Zo mogen ze helpen bij licht, niet-industrieel werk. Denk aan bijbaantjes als vakkenvuller, fruitplukker, helpen op een camping/speeltuin of dieren voeren. Het werk mag geen nadelige gevolgen hebben voor de veiligheid, gezondheid of ontwikkeling van het kind. Werken in de horeca, een fabriek en met machines is niet toegestaan. 

Werkzaamheden voor 15- jarigen

Deze jongeren mogen zelfstandig licht, niet-industrieel werk doen. Het uitgangspunt is dan wel dat jongeren van 15 jaar alleen werk mogen doen dat bij hun leeftijd past. Het werk mag geen nadelige gevolgen hebben voor hun veiligheid, gezondheid of ontwikkeling. Ze mogen bijvoorbeeld kranten bezorgen, vakkenvullen, fruit/groente plukken of werken in een pretpark of museum.

Alle voorwaarden voor vakantiewerk voor 13-, 14- en 15-jarigen staan in de Nadere regeling kinderarbeid (NRK).

Werktijden

Werktijden voor 13- en 14-jarigen

Zij mogen op vakantiedagen werken tussen 07.00 en 19.00 uur, maar niet meer dan zeven uur per dag. Ze mogen maximaal 5 dagen per week werken (35 uur). In de vakantieperiode mag een jongere in deze leeftijd maximaal vier weken aan de slag, waarvan drie aaneengesloten.

Werktijden voor 15-jarigen

Deze jongeren mogen 6 vakantieweken per jaar werken. Daarvan mag er maximaal 4 aaneengesloten worden gewerkt.  Daarnaast mogen 15-jarigen maximaal acht uur per dag werken tussen 07.00 en 19.00 uur en maximaal 5 dagen per week werken (40 uur). 

Uitzondering

Voor kinderen die ouders helpen in een eigen zaak, winkel of een landbouwbedrijf, geldt er een uitzondering. Op schooldagen mag er maximaal 2 uur in het bedrijf van de ouders worden gewerkt. Maar niet meer dan 12 uur per week. Een voorwaarde is dat het bedrijf één geheel vormt met het woonhuis van het kind. Als er niet aan deze voorwaarde wordt voldaan, geldt de uitzondering niet. 

Verplichtingen werkgever

Als werkgever moet je je houden aan de regels die zijn opgesteld om jonge arbeidskrachten te beschermen. Bij overtreding van de regels, riskeer je een boete die opgelegd wordt door de Arbeidsinspectie. Voor meer informatie kijk op de website van Rijksoverheid of Arboportaal.

Zijn er vragen over de regels voor vakantiewerk voor jongeren? Neem gerust contact met ons op.

Vakantiewerk? Leuk! Maar pas wel op!

Zomervakantie! De periode waarin jongeren graag een centje bijverdienen. Zij hun inkomen, de werkgever goedkope, meestal onervaren, kracht om het werk gedaan te krijgen. Voorkom situaties zoals die van Bas, ...

Lees meer
Hebben jouw kinderen een vakantiebaan in het familiebedrijf?

Eigen kinderen een vakantiebaan aanbieden in het familiebedrijf? Dat kan best, maar let wel op de volgende fiscale regels.

Lees meer