Nieu­we re­ge­ling thuis­wer­ken­de grens­ar­bei­ders per 1 juli 2023

Werknemers die in België of Duitsland werken maar in Nederland wonen, betalen doorgaans sociale zekerheidspremies in hun werkland. Hetzelfde geldt voor werknemers die in België of Duitsland wonen maar in Nederland werken. Tijdens de coronacrisis gold er een regeling, maar deze overgangsregeling eindigt op 1 juli 2023.

Thuis­wer­ken­de grens­ar­bei­ders

Werknemers die in België of Duitsland werken maar in Nederland wonen, betalen in beginsel premies sociale zekerheid in de werkstaat. Dit geldt ook voor werknemers die in België of Duitsland wonen, maar in Nederland werken. Omdat tijdens de coronacrisis veel thuis werd gewerkt, was hiervoor een regeling getroffen. De overgangsregeling die hiermee samenhangt, eindigt per 1 juli 2023.

Daniël Mol
Daniël Mol Senior belastingadviseur

Waar nu sociaal verzekerd?

Als een werknemer in meerdere lidstaten binnen de EU werkt, is de werknemer sociaal verzekerd in het woonland als hier minstens 25% van de totale werktijd gewerkt wordt. Deze regeling gaat per 1 juli 2023 weer in.

Uitzondering?

Vanwege het feit dat vele grensarbeiders nog steeds meer dan 25% vanuit huis werken, wordt het in bepaalde situaties mogelijk om sociaal verzekerd te blijven in de werkstaat. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden.

Werken in Nederland, maar wonen in België of Duitsland?

Werknemers die buiten Nederland wonen én alleen voor één of meer Nederlandse werkgevers werken, kunnen in Nederland sociaal verzekerd blijven als ze minder dan 50% én met behulp van informatietechnologie (telewerken) thuiswerken.

Let op! Deze uitzonderingsregel geldt omgekeerd in ieder geval ook voor Duitse en Belgische werknemers die in Nederland wonen én in het land van herkomst, dus Duitsland of België, werken.

Terugwerkende kracht

Degenen die gebruiken willen maken van de uitzonderingsregel, moeten hiertoe een verzoek indienen. Dit kan vanaf 1 juli 2023 via de site van de Sociale Verzekeringsbank.
In de periode van 1 juli 2023 tot 1 juli 2024 kun je het verzoek met terugwerkende kracht tot 1 juli 2023 aanvragen. Vanaf 1 juli 2024 kan dit nog maar met een terugwerkende kracht van drie maanden. Voorwaarde is dat je in die periodes alleen in Nederland premies sociale zekerheid hebt betaald.

Let op! Voor sommige werknemers die niet aan de voorwaarden voldoen, volgt nog aanvullend beleid. Meer hierover wordt binnenkort gepubliceerd op de site van de SVB.

Heb je vragen over de nieuwe regeling voor thuiswerkende grensarbeiders? Neem gerust contact op.

Daniël Mol
Daniël Mol Senior belastingadviseur