Oppassen met vergoeden studiekosten kind dga

Hoe zit het met vergoeden studiekosten kind dga? De Belastingdienst maakte onlangs een voorbehoud bekend voor zover het studiekosten van een kind van de dga betreft. We nemen je mee.

Voorbehoud studiekosten kind dga

Als je als werkgever de studiekosten van een kind van een van je werknemers rechtsreeks aan het kind vergoedt of verstrekt, zal het kind zelf de belasting moeten betalen. Dit is vaak voordeliger dan wanneer je de studiekosten als loon aan de ouder van het kind, jouw werknemer, uitkeert.

De Belastingdienst maakte onlangs een voorbehoud bekend voor zover het studiekosten van een kind van de dga betreft.

Voorbehoud

Het voorbehoud houdt in dat het bovenstaande niet van toepassing is als de personal holding van een dga overwegend op grond van de aandeelhoudersrelatie een studietoelage uitkeert aan de kinderen van de dga.

Dan kan de vergoeding niet worden aangemerkt als loon uit een bestaande dienstbetrekking van een ander omdat de vergoeding vanuit de rol van aandeelhouder wordt uitgekeerd. De Belastingdienst wil hier mee aangeven dat er dan sprake kan zijn van een uitdeling aan de aandeelhouder, die ook bij deze aandeelhouder belast wordt in box 2.

Overleg mogelijk

Bij twijfel kan overlegd worden om een standpunt te bepalen. Naar verwachting zal dan beoordeeld worden in hoeverre een vergoeding van studiekosten ‘overwegend op grond van de aandeelhoudersrelatie’ is of zal worden toegekend. Het is namelijk de vraag wanneer een studietoelage overwegend op grond van de aandeelhoudersrelatie wordt uitgekeerd. In de praktijk zien we veelal dat de Belastingdienst dit oordeel velt als voor de kinderen van de dga andere regels gelden dan in zakelijke verhoudingen.

Let op! Overleg bij twijfel vooraf met de Belastingdienst. Op die manier kun je naheffingen en boetes voorkomen. Kom je niet tot een akkoord, dan kun je de zaak altijd nog voorleggen aan de rechter.

Heb je vragen over het vergoeden van studiekosten voor kind dga? Neem gerust contact op.

Annerie Wentink
Annerie Wentink Manager personeel
Expert in HR (vraagstukken)
Samen met de klant een vraagstuk doorgronden: daar krijg ik energie van. Daarbij gaan we uit van de wensen en behoeftes van de klant en daar geven we met ons team HR- en salarisspecialisten invulling aan. We zijn gedreven door de uitdaging hierin vernieuwend te blijven.
Neem contact op