Opgave eco-activiteiten uiterlijk 15 mei

Met de Gecombineerde opgave geef je je eco-activiteiten voor dit jaar op. Doe dit op tijd en geef ruim genoeg op.

Eco-activiteiten uiterlijk 15 mei opgeven

Wil je dit jaar deelnemen aan de eco-regeling? Dan moet je uiterlijk 15 mei jouw eco-activiteiten 2024 doorgeven met de Gecombineerde opgave (GO). Alleen dan kun je in het najaar een definitieve aanvraag indienen.

Instapeis en ‘klasse’

Op basis van jouw eco-activiteiten bepaalt RVO of je aan de instapeis voldoet (voldoende punten voor een vijftal thema’s). Daarna bepalen de waarden van jouw eco-activiteiten tezamen of je in de klasse ‘Brons’, ‘Zilver’ of ‘Goud’ terecht komt. Je moet natuurlijk wel de opgegeven eco-activiteiten uitvoeren en aan de voorwaarden voldoen.

Alette van de Steeg
Alette van de Steeg Adviseur agro

Bij twijfel: ruim opgeven

Weet je op 15 mei nog niet precies welke eco-activiteiten je op welke percelen uitvoert? Je weet bijvoorbeeld nog niet op welke percelen je de eco-activiteit ‘Vroeg ras rooigewas uiterlijk 31 augustus’ gaat toepassen. Geef deze eco-activiteit dan ruim op. Na 15 mei toevoegen kan niet meer, later intrekken kan wel.

Tijdig intrekken bij ‘niet uitvoeren’

Je moet jouw opgegeven eco-activiteiten gedurende het jaar actueel houden. Dit betekent dat je een opgegeven eco-activiteit moet intrekken zodra je weet dat je de activiteit niet uitvoert of niet (meer) aan de voorwaarden voldoet. Heb jij bijvoorbeeld een gewas toch niet vroeg gerooid, dan moet je de eco-activiteiten ‘vroeg rooien’ vlak na de uiterste datum actief intrekken. Je mag niet wachten tot jouw definitieve aanvraag in het najaar.

Heb je vragen over de opgave eco-activiteiten? Neem gerust contact op.

Inzicht in jouw agrarische onderneming?

Je wilt de juiste keuzes maken voor jezelf en jouw agrarische onderneming. Daarvoor is het belangrijk dat je (realtime) inzicht heeft in financiële kengetallen. Wij maken dit voor je mogelijk met het agro dashboard, waarbij je met een gebruiksvriendelijk en helder dashboard onder meer op de hoogte bent van (mutaties in) de liquiditeit, opbrengsten, kostprijs, brutomarge, debiteuren en crediteuren.

Meer over het agro dashboard
Agro dashboard melkprijs
Alette van de Steeg
Alette van de Steeg Adviseur agro