Omzet­ont­wik­ke­ling ver­slech­terd: zwaar­de­re tij­den op komst?

Het exporterend bedrijfsleven heeft zijn omzetontwikkeling over de afgelopen maanden enigszins zien verslechteren. Ruim een derde van de bedrijven kent inmiddels een negatieve omzetgroei (35 procent). Dit blijkt uit de tweemaandelijkse Monitor Internationale Handel en Logistiek over mei van ondernemersvereniging evofenedex en kredietverzekeraar Atradius.

Mo­ni­tor In­ter­natio­na­le Han­del en Lo­gi­stiek mei 2023

Voor het eerst zijn er per saldo meer bedrijven met een negatieve dan een positieve omzetontwikkeling (-9 procent). In maart 2023 lag dit saldo nog op +10 procent en een jaar geleden was het nog +25 procent. Bij de bedrijven met een negatieve omzetontwikkeling gaat het gemiddeld om een daling van 19 procent.

“Uit de monitor blijkt dat de orderintake over een breed front aan het verslechteren is”, aldus algemeen directeur Bart Jan Koopman van evofenedex. “Het afkoelen van de economie zien wij daarmee terug bij onze achterban. Positief is dat we tegelijkertijd de inflatie zien afvlakken. Aanmerkelijk minder bedrijven (55 procent) zien hun inkoopprijzen stijgen in vergelijking met de maanden ervoor (70 procent en hoger).” De cijfers laten overigens vooralsnog niet zien dat er sprake is van grote vraaguitval.

Harald Rohof
Harald Rohof Senior adviseur mkb

Ziekteverzuim nog steeds te hoog

“Zorgenkind nummer één, en de grootste verstoring van het reguliere bedrijfsproces, blijft nog steeds de gespannen arbeidsmarkt. Kennelijk is het nieuwe normaal dat bij een recessie de werkloosheid níet oploopt.

Doordat bedrijven de vraag redelijk goed aankunnen, neemt de druk op personeel wel wat af. Dit zou gerelateerd kunnen zijn aan een gelukkig lager overall ziekteverzuim (bij 18 procent van de bedrijven vs. 24 procent in maart). Dit met de kanttekening dat het verzuim nog steeds op een te hoog niveau ligt”, aldus Koopman.

Herinrichten van supplychains

Logistieke verstoringen in eigen land werden in mei ook vaker genoemd (door 23 procent van de respondenten). Hogere energieprijzen, tekorten aan grondstoffen en verpakkingsmaterialen, en vooral problemen met rederijen en vaarschema’s werden daarentegen steeds minder genoemd (van 54 procent in maart naar 18 procent in mei).

Bedrijven lijken bij dergelijke verstoringen vaak terug te grijpen op beproefde recepten om de inmiddels wat voelbare tegenwind te pareren. Het gaat dan vooral om extra inzet bij het zoeken van nieuwe afzetmarkten of het verhogen van prijzen.

De transitie naar anders denken biedt ook kansrijke instrumenten om de effecten van verstoringen te minimaliseren en je als exporteur te wapenen tegen de meer onzekere toekomst.

Acties als digitalisering en robotisering, investeren in andere businessmodellen, het (compleet) herinrichten van supplychains en scenarioplanning, worden echter door relatief weinig respondenten genoemd.

Heb je vragen over jouw omzetontwikkeling of wil je sparren met een adviseur over de toekomst van jouw bedrijf? Neem gerust contact op.

Bron: Evofenedex

Zo speel je als organisatie in op inflatie

We ontkomen er niet aan: gestegen grondstofprijzen, hogere gas- en personeelskosten, terugbetaling van steunpakketten (NOW, TVL en belastingschulden) en terughoudendheid van banken bij financiering. Meer kosten, aflossingen, minder inkomsten en onzekerheden.

Je hebt twee keuzes: afwachten of de gevolgen voor jou bekijken. Bereid je voor door slim gebruik te maken van data.

Lees meer
Voorkom hoge verzuimkosten met deze 6 tips!

Een zieke werknemer brengt vaak meer kosten met zich mee dan je zou verwachten. Helemaal als diegene langdurig volledig arbeidsongeschikt is. We geven je 6 praktische tips om goed regie te voeren op verzuim!

Lees meer