NV-gebieden: stikstofnorm 5% of 10% lager

Vanaf 2024 wordt de stikstoftotaalnorm van alle percelen in ‘Nutriënt verontreinigde gebieden’ (NV-gebieden) met 5% gekort. Ligt jouw perceel in een grondwaterbeschermingsgebied in Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant of Limburg? En is de grondsoort zand of löss? Dan wordt de korting 10%.

NV-gebieden in 2024

In 2022 zijn alle zand- en lössgronden in de provincies Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg aangewezen als NV-gebied. In 2023 zijn alle percelen in de waterschappen Hollands Noorderkwartier, Delfland en Brabantse Delta toegevoegd als NV-gebied. In 2024 wordt dit herzien, sommige delen van de waterschappen zijn geen NV-gebied meer. De percelen zand en löss in Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg blijven NV-gebied. Daarnaast worden in heel Nederland een groot aantal extra gebieden aangewezen als NV-gebied.

Mark Scholten Linde
Mark Scholten Linde Adviseur agro

Kaart in ‘Mijn percelen’

Op de volgende kaart zie je een overzicht zien van de NV-gebieden in 2024. In ‘Mijn percelen’ bepaal je exact of jouw percelen als NV-gebied zijn aangewezen. Selecteer de juiste kaartlaag in de legenda en zoom ver genoeg in.

Korting stikstoftotaalnorm

Vanaf 2024 wordt de stikstoftotaalnorm voor alle percelen gelegen in een NV-gebied met 5% gekort. De korting geldt ook voor niet-derogatiebedrijven.

10% korting in grondwaterbeschermingsgebied

Is jouw perceel zand of lössgrond gelegen in een grondwaterbeschermingsgebied in de provincie Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg? Dan wordt de korting 10% op de stikstoftotaalnorm.

Heb je vragen over de stikstofnorm? Neem gerust contact op.

Inzicht in jouw agrarische onderneming?

Je wilt de juiste keuzes maken voor jezelf en jouw agrarische onderneming. Daarvoor is het belangrijk dat je (realtime) inzicht heeft in financiële kengetallen. Wij maken dit voor je mogelijk met het agro dashboard, waarbij je met een gebruiksvriendelijk en helder dashboard onder meer op de hoogte bent van (mutaties in) de liquiditeit, opbrengsten, kostprijs, brutomarge, debiteuren en crediteuren.

Meer over het agro dashboard
Agro dashboard melkprijs