3 factuurtips voor horecaondernemers

Als horecaondernemer kan je tegen complexe zaken aanlopen als het om je facturen gaat. Denk bijvoorbeeld aan de verschillende btw-tarieven die je soms in één factuur moet verwerken. We geven je 3 aandachtspunten!

Facturen voor horecaondernemers: 3 aandachtspunten

We wijzen je in dit bericht op 3 aandachtspunten waar je als horecaondernemer mee te maken krijgt als het om facturen gaat. 

1. Factuur of kasstelsel?

Als horecaondernemer bent je verplicht om over je omzet het kasstelsel toe te passen. Het kasstelsel houdt in dat je uitgaven en ontvangsten verwerkt in de periode waarin je ze daadwerkelijk uitgeeft of ontvangt. Je kunt afzien van het gebruik van het kasstelsel; dit moet dan duidelijk blijken uit je financiële administratie.

Het kasstelsel geldt niet voor de aftrek van voorbelasting. Voorbelasting wil zeggen dat je de btw, die andere ondernemers je in rekening brengen, in je btw-aangifte kunt verrekenen met de btw die je aan je afnemers in rekening brengt. De ontvanger van de factuur hoeft met de aftrek van voorbelasting dus niet te wachten tot hij de factuur heeft betaald. 

Ook ondernemers die het kasstelsel toepassen, moeten aan andere ondernemers facturen uitreiken. Zij hoeven de in rekening gebrachte btw toch pas op te nemen in de aangifte over het tijdvak waarin het factuurbedrag is betaald. Als de afnemer dus niet betaalt, hoef je ook geen btw af te dragen.

2. Factuurvereisten aftrekbare btw

Een horecagast kan de btw op eten en drinken niet in aftrek brengen. Toch kan een gast, die soms een zakelijke gast is, wél om een factuur vragen. Deze factuur moet dan aan alle factuureisen voldoen. Als het factuurbedrag lager is dan €100, kan je volstaan met een kassabon.

3. Losse zaalverhuur?

Als je een zaal verhuurt zonder bijkomend eten, drinken of andere diensten, dan is deze verhuur vrijgesteld van btw. Dit lijkt voordelig, maar het betekent dat je zelf ook minder recht hebt op aftrek van voorbelasting.

Als je bijvoorbeeld een nieuwe zaal hebt laten bouwen en je gaat deze zaal vrijgesteld verhuren, dan heb je geen recht op aftrek van btw op de bouw. Je kunt er dan vaak beter voor kiezen om de zaal met btw te verhuren. Dit kan bijvoorbeeld door de zaal ‘aangekleed’ te verhuren, inclusief bediening, aankleding, licht en muziek. Dit is belast met 21%. De zaal wordt daardoor voor een particulier dus 21% duurder!

Als ondernemer heb je dan wel meer recht op aftrek van voorbelasting. Een kwestie van goed rekenen dus.

Heb je vragen over deze factuurtips? Neem dan contact met ons op.