Elek­tri­ci­teit ver­goe­den voor au­to van de zaak

Rijdt een werknemer in een elektrische of plug-in hybride auto van de zaak? Zo vergoed je de elektriciteitskosten voor het thuis opladen van de auto van de zaak aan de werknemer.

Auto van de zaak

Als werkgever draag je in principe de kosten van een auto van de zaak. Als een werknemer kosten voor jou voorschiet, dan kun je deze kosten als ‘intermediaire kosten’ vergoeden. Dit gaat buiten de loonheffing om, je hoeft dus geen loonheffing te berekenen hierover of jouw vrije ruimte hiervoor te gebruiken.

Thuis opladen auto van de zaak

Laadt jouw werknemer een elektrische of hybride auto van de zaak thuis op, dan draagt de werknemer de elektriciteitskosten voor dit opladen. Je kunt deze kosten als intermediaire kosten terugbetalen aan jouw werknemer.

Leonie Pongers
Leonie Pongers Specialist loonheffingen

Kostprijs

Je kunt alleen de kostprijs van de elektriciteit als intermediaire kosten terugbetalen. Tot die kostprijs behoren de extra kosten die jouw werknemer verschuldigd is aan de energiemaatschappij door het opladen. Deze extra kosten worden bepaald door de variabele én vaste kosten te delen door het totale kWh-gebruik. Tot de kostprijs kunnen echter ook de afschrijving van zonnepanelen (gebruikt voor het opladen) horen.

Let op! Bij het berekenen van de kostprijs moet ook nog rekening gehouden worden met het prijsplafond.

Tip! Gebruikt de werknemer een openbare laadpaal in de buurt van zijn woning, dan kun je gewoon de kosten die de werknemer betaalt voor dat opladen als intermediaire kosten vergoeden. 

Zakelijke transactie

Heb jij met jouw werknemer onder zakelijke voorwaarden afspraken gemaakt over de doorlevering van energie door de werknemer? Dan gaat de vergoeding die je aan jouw werknemer betaalt ook buiten de loonheffing om. Je moet dan wel een zakelijke vergoeding hebben afgesproken. De Belastingdienst vindt een vergoeding op basis van een gemiddelde prijs vastgesteld door het CBS in ieder geval niet zakelijk.

Let op! Als de Belastingdienst meent dat de vergoeding die jij aan jouw werknemer geeft, hoger is dan in een zakelijke transactie of bij intermediaire kosten, dan moet de Belastingdienst dat aannemelijk maken. Tot de hoogte waarvoor je aannemelijk kan maken dat dit overeenkomt met de kostprijs van de elektriciteit, behoort de vergoeding in ieder geval niet tot het loon.

Heb je vragen over de auto van de zaak en het vergoeden voor het thuis opladen? Neem dan gerust contact op.

Zakelijke auto

Als je een leaseauto ter beschikking stelt aan je werknemers, is het belangrijk om over een aantal zaken goed na te denken. Mag je werknemer ook privé rijden? Hoe leg je dat vast? En welke bijtelling moet je hanteren wanneer je meerdere auto's van de zaak hebt of als je een auto ter beschikking stelt die is geïmporteerd vanuit het buitenland?

Lees meer
Werknemer met leaseauto neemt ontslag: wie betaalt de rekening?

Een leaseauto van de zaak is een populaire arbeidsvoorwaarde. Er wordt door een werknemer al snel om gevraagd. Maar wat als je een leaseauto aan je werknemer toekent, maar hij of zij vervolgens vóór het einde van het leasecontract vertrekt? Wie betaalt dan de rekening? 

Lees meer